Nehemia 9

1Ŋmarega kaŋa mea dabeha pihiyi' la anaahe daarɛ, te Israeldoma la lagahɛ na zagahɛ ba mɛhe, yɛ sunsagaŋɔ futo, ge va tentɔnɔ yeele ba zuto. 2Te Israel buuri la, yelege ba mɛhe saama la poan, ze'ele ba ma'an ba ma'an pota ba tuure la ba sɔdoma tuure. 3Ban ze' ba ma'an la, ba kaanlɛ la Na'ayenɛ ba Yenɛ la Pa'alegɔ Gɔŋɔ la yuue, ge porɛ ba be'em me yuue. 4Levidoma Yesua la Bane la Kadmiel la Sebania la Buni la Serebia la Bane la Kenani la nya ze'ele ze'elego zen'an la soha Na'ayenɛ ba Yenɛ la vɔɔla. 5Ba yeti, Ihege ya pɛngɛ Na'ayenɛ ya Yenɛ la! Na'ayenɛ to Yenɛ, bahɛ te ho yu'urɛ tare pɛnka! Bahɛ te la nyɛ pɛnka gana sɛka woo n boe. 6Ho ma'an n de Na'ayenɛ. Ho naam saazuo la teŋparɛ la. Ho naam sɛla n boe zuin zuin ha la ŋmarebibihe la teŋparɛ wa la sɛla woo n boe ka zuo la ko'kanra la sɛla woo n boe bo poan. Hom bo sɛla woo vom, te saazuo bon kooŋɔ la zan'an na'aha hom. 7Hom n de Yenɛ Na'ayenɛ n loe Abram tare en ze'ele Ur teŋa n de Kaldea sɔ'ɔlom poan la yehe na, segɛ en Abraham. 8Hom nyɛ la en de birikina se'em hom nɛŋan, te hom biŋe nɔɔrɛ la en te ho dekɛ Kanaandoma la Hitidoma la Amoridoma la Perizidoma la Yebusdoma la Girgasdoma teŋhe la bo a yaahe. Ho tom ho nɔbiŋere la mɛ, hom de tontɔɔdaana la zuo. 9Ho yuun nyɛ to sɔdoma namehegɔ Mizraim teŋa poan mɛ. Ho wom ba kaahega Mɔgɔ Mɔlega la nɔɔrɛn. 10Te hom tom nyalema la kerehe bahɛ ba naba Faro la a kpɛ'ɛndoma la a teŋa la nɛreba zan'an zuo na. Se'ere n sɔe la ho mi' Mizraim teŋadoma wa n tone ho nɛreba wa toonwuruba se'a. Te ho tom bo ho mɛŋa yu'urɛ kantɛ la wo lan ane se'em zina wa. 11Hom yelege ko'om la boyi' ba ninin, te ba nyaŋɛ nɛ kɛ'ɛŋa yakɛ. Ge ho kpilom sɛba n digere ba la bahɛ ko'kantɛ la poan wo kugure n lu ko'om poan sige teŋa se'em la. 12Wontɛɛŋa, ho ne dɛna la saŋgbanɛ te ba dɔla, yu'uŋɔ te ho dɛna bugum bɔna ba nɛŋa te ba kena ba sore la zuo. 13Ho sige Sinai Zoore zuo me na, ze'ele saazuo ha tɔgɛ bo ba na. Hom bo ba nɔze'elego la pa'alegɔ seko n tare yelemɛŋɛrɛ la malema la nɔse'a n ane soŋa. 14Hom pa'alɛ ba ho toolom Vo'ohogo Daarɛ la ge bo ba nɔya la malema la pa'alegɔ doohe ho yameŋa Moses. 15Ba kom poan, ho bo ba la saazuo dia. Ba ko'nyuuro poan, ho bahɛ te ko'om n ze'ele taŋa poan na bo ba. Hom yele ba te ba keŋɛ ta to'e teŋa la te hom dekɛ ho nu'o ŋmɛ' teŋa pɔ' te ho wan dekɛ bo ba la. 16Ge te tomam sɔdoma wa dɛna nɛre wuruba ka tɛɛra, ge me ka nam hom bo ba nɔse'a la. 17Ba zagahɛ mɛ ka kelehe, ge me koŋe ba tɛnra nyalema se'a te ho tom ba poan la. Ba toba kperɛ, te ba loe nɛra ayema te a ta'an lebe ba Mizraim bɔbɔrɛ la poan. Ge hom dela suguru Yenɛ, tara ninbɔn'zɔrɛ la nɔŋɔlom, ka eta suunre tɔtɔ, ge perɛ la zo'ohogɔ. Bala zuo, ho ka zagahɛ ba 18la ban daa pon ta maalɛ nagabila bagarɛ bo ba mɛhe ge yeti, ya yenɛ n wana tare ya ze'ele Mizraim teŋa yehe na la, la ban pon ne ta ganlom hom se'em la. 19Ho ninbɔn'zɔrɛ la n zo'e la zuo, ho ka bahɛ ba pɔgɔtia la poan ha. Wontɛɛŋa woo saŋgbanɛ la ka malom bahɛ ka gu'ura ba ba kenɛ la poan bii bugum la go'e yu'uŋɔ ka nɛɛra pa'ala ban wan doohe sɔrɔɔ seko. 20Ho bo ba la ho Sea soŋa la te ka pa'ala ba. Ho ka malom gu' ho *manna dia la ba nɔyan bahɛ, ge bɔ'ɔra ba ko'om ba ko'nyuuro saŋa. 21Yuuma pihinaahe te hom behɛ ba mɔen ha, te sɛla ka kɔŋɔra ba. Ba futo ka makɛ aanhom, bii ba na'ma fuuhom ba kenɛ la zuo. 22Hom to'ohe sɔ'ɔlom la se nɛreba bo ba, te se dɛna ba sɔ'ɔlom la beene. Ba to'e Hesbon naba Sihon teŋa mɛ, la Basan naba Og teŋa. 23Hom bahɛ te ba dayɔɔhe wi'ɛ wo ŋmarebibihe n boe saŋgbana zuo la, ge tare ba na kɛn'ɛhɛ teŋsɛka te hom yele ba sɔdoma te ba kɛn' ta to'e ka la poan. 24Bala te ba dayɔɔhe la kɛn' ta to'e teŋa la sɔna. Hom dekɛ Kanaandoma la la ba naba la ba teŋa la nɛreba zan'an eŋɛ ba nu'uhen te ba sɔna behera ba eŋɛ ba ban bote se'em. 25Ba yuun nyaŋɛ fan' teŋhe n mɛ dangɔɔma kae se mɛhe mɛ, la teŋhe samana n ane soŋa. Ba fan' yiya n perɛ la lɔgɔsonɔ yema yema, bulehe te nɛreba pon tun' la tiihe wɔla vatɔ la kaam tiihe la tiihe se'ehe n woni kekeko. Ba dite tegera mɛ, ana soŋa, sɔɔra ho som la poan. 26Ba ka nane, ge kperɛ toba la hom, uue hom pa'alegɔ la bahɛ pooren. Ba ko ho nɔtɔgɔheba sɛba n kan'ane ba te ba ŋmɛregɛ ba lebe hom zen'an na la. Ba ba' tom la ganlehe. 27Bala te hom dekɛ ba bo ba diŋdoma te ba muguhe ba. Ge ban muguhere ba la, ba kaahɛ mɛ bo hom na. Te hom bɔna saazuo ge kelehe ba, ze'ele ho ninbɔn'zɔrɛ la poan bo ba nɛresɛba te ba fan' ba ba diŋdoma la nu'uhen bahɛ. 28Ge ban nyɛ vo'ohogo ba'ahɛ la, ba le tom la be'em ho nɛŋan. Te ho zagahɛ ba bo ba diŋdoma, te ba sɔna ba behera, te ba le kaahɛ bo hom na. Te hon bɔna saazuo ha ge kelehe ba, le ze'ele ho ninbɔn'zɔrɛ la poan fan' ba saŋa zo'e zo'e bahera, doohe la ho ninbɔn'zɔrɛ la. 29Ge ho yɛta ba la ninmɔ'ɔrɛ te ba ŋmɛregɛ lebe ho pa'alegɔ la poan na, ge ba ganrɛ mɛ, ka nam hom bo ba nɔɔrɛ se'em la. Ba ganlom ho malema se'a te nɛra han nana a, a wan vɔna la. Ba sunya kanbɛ mɛ, te ba bire poore bahɛ hom, ka malom tɛɛra, ge zagahɛ kelehego. 30Yuuma kekeko te hom din'inhɛ suunre la ba, ge dekɛ ho Sea dɔla ho nɔtɔgɔheba poan kagera ba. Ge ba ka be'e behɛ. Bala te ho dekɛ ba eŋɛ nɛresɛba n sɔe teŋa la nu'uhen. 31Ge ho ninbɔn'zɔrɛ la zuo, ho ka ba'ahɛ ba bii zagahɛ ba. Se'ere n sɔe la, ho dela zo'ohogɔ la ninbɔn'zɔrɛ Yenɛ. 32Bala nananawa, to Yenɛ wa, kantɛ la kpe'eŋo la dabeem Yenɛ wa, Yenɛ se'ere n tɛnre de nɔŋerɛ nɔbiŋere wa, da bahɛ te namehegɔ wa dɛna zaŋa ho ninin. Namehegɔ seko n sige tomam la to nadoma la to nɛŋadoma la to malemadoma la to nɔtɔgɔheba la to sɔdoma la ho nɛreba zan'an zuo, pɔhera Asiria teŋa nabadoma saŋa ha, wa'ana paɛ zina daarɛ wa la! 33Sɛla woo n eŋɛ tomam la, hon dela tontɔɔdaana. Saŋsɛka te tomam tuura la, la de tomam n tue ya! 34Tomam nadoma la nɛŋadoma la malemadoma la sɔdoma la ka doohe ho pa'alegɔ la. Ba ka ma'ɛn ba mɛhe la ho nɔse'a bii ninmɔ'ɔrɛ kan'aŋɔ la te ho bo ba la. 35Ban daa pon bɔna ba mɛŋa sɔ'ɔlom poan dite nyɛlom la te ho som kantɛ la te ho bo ba la poan la, bɔna teŋyaleŋa la samana soma teŋa la te ho bo ba la poan la, ba ka tone bɔ'ɔra hom bii ba ŋmɛregɛ ba mɛhe yehe ba be'em sɔya la poan. 36Behɛ, tomam dela yamehe zina wa! To dela yamehe teŋsɛka te hom dekɛ bo to sɔdoma te ba dita ka poan wɔla la sɛla woo n yehere ka poan la. 37Tomam be'em la zuo, ka poan dia zo'e zo'e la ne kɛ' bo la nadoma sɛba te hom dekɛ to eŋɛ ba nu'uhen la. Bama n sɔe tomam iŋa wa la to dunhe eta bama n bote se'em. Tomam boe la sunkpɛnlega poan! 38Tomam n behere yele ana wa waabe la, to biŋere la nɔɔrɛ, golehera dɛ biŋera, te to nɛŋadoma la Levidoma la to malemadoma dekera ba danlehom din'ira ko poan.


Copyright
Learn More

will be added

X\