Malema 25

1Te Na'ayenɛ tɔgɛ bo Moses Sinai Zoore zuo yeti, 2Yele Israeldoma wa yeti, Ya han ta zin'ire teŋsɛka te n dekera bɔ'ɔra ya wa poan ba'ahɛ, ya bahɛ te teŋa la tara vo'ohogo yuunɛ la te la na'ahɛ Na'ayenɛ. 3Yuuma ayoobe te ya wan bota ya vatɔ, ge maala ya dia tiihe, ge buna ya dia. 4Ge yuuma ayopɔe poan, ya bahɛ te samana la vo'ohe. La dɛna vo'ohogo saŋa bo Na'ayenɛ. Da borɛ ya sɛla ya samana la zuto, bii ya tona ya tiihe vatɔ poan. 5Diyɛɛhe la n yehe ya samana poan saŋkaŋa la, da bum ya mɛŋa sɔna ka. Ya dia tiihe la te ya ka maalɛ se ge te se wom disɛka saŋkaŋa la, da go'ohe ya. Bahɛ ya te teŋa la tara vo'ohogo yuunɛ. 6Yuunɛ se'ere n pa'ahere ayopɔe la, diyɛɛhe la woo n yehe ya samana la poan la dela dia bo ya mɛhe, ya boraahe tontoneba, ya pɔgɔhe tontoneba, ya ligiri tontoneba saama, la sɛba woo n nɔgɛ na kɛn'ɛra la ya. 7Ya dunhe n boe yire, la dunhe woo n boe teŋa la poan ta'an lagom ɔbera diyɛɛhe wa n yehe ya vatɔ poan saŋkana wa poan la. 8Kanlɛ ya vo'ohogo yuuma la ayopɔe ayopɔe sugumnɔɔren boyopɔe, te la zan'an dɛna vo'ohogo yuuma pihinaahe la awae' biŋe. 9Te ŋmarehe seyopɔe poan dabeha pia daarɛ la n de Be'em Duuhego Daarɛ la, ya peebe peraa iilɛ tentanɛ la kae teŋa la zan'an. 10Ya maahom yuum pihinuu la te de dɛna toolom yuunɛ te ya mɔɔlɛ fai bɔŋa saŋa bo teŋa la nɛreba la zan'an. Ka dela Peraa Iila Peebego saŋa bo ya, te nɛra woo sona te a lebehe to'e sɛla woo n de a denɛ daa bɔna se'em nu'uhen, te nɛra woo lebe paɛ a nɛreba. 11Yuum pihinuu saŋa wa dela Peraa Iila Peebego saŋa bo ya. Ya da borɛ bii bum diyɛɛhe la, bii ya go'ohe tiihe la te ya ka maalɛ se gee te se wom wɔla se'a la. 12La dela Peraa Iila Peebego saŋa. Ka dela toolom bo ya. 13Yuunɛ dɛna wa Peraa Iila Peebego saŋa wa poan, nɛra woo ne lebehe to'e a lɔkɔ sɔna. 14Se'em han koohe la a sɛla bii a da' la a sɛla a sɔɔn bii zen'an saŋkana wa poan, ya da eŋɛ sɛla nyiihe taaba sunya. 15Ne kaanlɛ ya yuuma se'a te samanɛ la wan tom ge te Peraa Iila Peebego saŋa la paɛ la, la ya yɔ ligiri la bala. 16Samanɛ la poan n tom yuuma zo'e se'em, ligiri wan zo'e la bala. Samanɛ la poan n wan tom yuuma fiin se'em, ligiri la me wan pɔ'ɛ la bala. Se'ere n sɔe la, a koohere la hom wan borɛ ge kɛ' yuuma se'em n bala bɔ'ɔra ho la. 17Wana te ya kan tue taaba, ge me zɔta Yenɛ. Mam de Na'ayenɛ ya Yenɛ. 18Ya dɔla mam malema la mam ze'elego wa, ge tona a. Bala te ya wan bɔna teŋa la poan fai. 19Bala teŋa la mɛ wan maalɛ dia te ya dita ge bɔna ka poan fai. 20Ge ya han tɛn'ɛha yeti, to han ka borɛ, ka kɛ' yuuma ayopɔe la poan to yeti to di la bene? 21Mam yeti n ka'ɛ la kan'somɔ bahɛ ya zuo na, te yuunɛ se'ere n pa'ahere ayoobe poan la maalɛ yuuma atan' dia. 22Ya han ta bota yuuma anii la poan, ya wan kelom dita dikɛka la. Ya wan di dikɛka la ta paɛ dipaala. 23Da koohe ya samanɛ bo se'em te de kɔ'ɔn dɛna a denɛ yɛ'ɛha. Teŋa la dela mam denɛ, te yamam dɛna saama kɛn'ɛra la mam. 24Bala se'em han kɔɔha a samanɛ zen'sɛka a tɔgɛ aanrɛ te a daana wan ta lebehe to'e samanɛ la. 25Ya teŋa la poan se'em han ta ba' nameha te la dɛna a koohe a samanɛ zen'an, a sɔɔn wa'ana yɔ to'e zen'an lebehe na. 26Ge nɛra la han ka tara sɔɔn ge koohe samanɛ la, a mina te la dela a toonɛ te a ta lebehe yɔ to'e samanɛ la biŋe. 27Bala, a kaanla yuuma se'a te a koohe samanɛ la, la a ta yɔ yuuma se'a n gee la bo en koohe samanɛ la bo se'em la ge lebehe to'e de te de dɛna a denɛ. 28Ge a han ka ta'an yɔ ge to'e samanɛ la, de wan bɔna la se'em n da dɛ la nu'uhen gura Peraa Iila Peebego saŋa la. Peraa Iila Peebego saŋa la han paɛ, de dɛna a denɛ te a to'e. 29Bala mea te se'em han koohe a yire n boe teŋa te dangoone mɛ kae ka, yɔto'e ze'elego la dela yuunɛ. 30Ge a daana han ka nyaŋɛ yɔ to'e yire la yuunɛ la poan, yire la wan dɛna la se'em n da' la a yaahe denɛ yɛ' a ha. De kan lebehe bo de daana la Peraa Iila Peebego saŋa la poan. 31Ge han dɛna yiya se'a n boe teŋbibihe te dangɔɔma ka mɛ kae se poan la, yiya aŋa boe la samanɛ zuo n bala. Bala a yɔ to'e ze'elego la boe la bala bo aŋa Peraa Iila Peebego saŋa la poan. 32Ge han dɛna Levidoma teŋhe la poan, bama n bote se'em ma'an ba ta'an yɔ ge lebehe to'e ba yire. 33Sɛla woo n de Levidoma la lɔkɔ te ba koohe, bama n bote se'em ma'an ba yɔ ge to'e. Ba han koohe ba yire teŋkanra la poan le dela ba lebehe de bo ba Peraa Iila Peebego saŋa. Se'ere n sɔe la, Levidoma yiya la n boe teŋkanra la poan la n de ba lɔkɔ Israeldoma zen'an. 34Ge Levidoma samana la n boe ba teŋkanra la poan laka koohe. Se'ere n sɔe la, ba ninmɔ'ɔrɛ lɔkɔ zan'an n bala. 35Ya sɔɔn seko han ka tara te la wona en, soŋɛ ya en wo yan wan soŋɛ saana n kɛn'ɛre la ya se'em la. 36Da to'e ya dɔgɔlega a zen'an. Zɔ ya ya Yenɛ la ge bahɛ te ya sɔɔn la bɔna la ya. 37Da peŋe ya sɔɔn ligiri ge ɛɛra a yɔ dɔgɔlɛ, bii ya koohe dia bo en ɛɛra yɔɔrɔ. 38Mam de Na'ayenɛ ya Yenɛ, tare ya ze'ele Mizraim teŋa na dekɛ Kanaandoma teŋa wa bo ya ge dɛna ya Yenɛ. 39Ya sɔɔn han ta ba' namehe gaŋɛ, koohe a mɛŋa bo ya se'em da dekɛ ya en lebege da'aberɛ. 40A wan kɛn'ɛra la ya wo ligiri tontona la, ana wo saana la tona bɔ'ɔra gura Peraa Iila Peebego saŋa la. 41A nya wan yehe la a kɔma lebe a sɔyaabdoma samanɛ poan. 42Ba dela mam yamehe te mam tare ba ze'ele Mizraim teŋa na. Ba da koohe ba wo da'aba. 43Ya da eta bama taaba vɛngela vɛngela. Zote ya ya Yenɛ la. 44Ya han bɔta boraahe da'aba bii pɔgɔhe da'aba, ya ta'an da' ba teŋhe se'e da'aba te ya dahe n kae ya wa doma zen'an. 45Ya ta'an da' sɛba n de saama kɛn'ɛre la ya la, la ba kɔmsɛba te ba dɔgɔra la te ba dɛna dɛna ya da'aba tona bɔ'ɔra ya. 46Ya ta'an togohɛ ba bo ya kɔma te ba dɛna ba lɔgɔrɔ tona bɔ'ɔra ya. Ya ta'an tara ba te ba dɛna ya da'aba saŋa woo. Ge han dɛna ya sɔɔnrɔ Israel buuri la, ya da makɛ dekɛ ba te ba dɛna yamehe. 47Saama han kɛn'ɛra la ya ta panrɛ, te ya sɔɔn seko me dɛna naha ta dekɛ a mɛŋa koohe bo saana la n kɛn'ɛre la ya la bii a yaahe, 48ba han da' en ba'ahɛ, a tare sore te a yɔ to'e a mɛŋa. A sɔɔn seko ta'an yɔ to'e en, 49bii a anheba bii a anheba dayɔɔhe, bii enŋa la sɛba n de ziim yemɔ ta'an yɔ to'e en, Bii a mɛŋa han tara, a yɔ to'e a mɛŋa. 50Enŋa la se'em n da' en la wan kaanlɛ yuuma se'a te a da' en ta paɛ Peraa Iila Peebego saŋa la, ligise'a n wan yɔ to'e ne la wan zona la ban yɔɔre ligiri tontona se'em, wo yuuma la n zone se'em la. 51Yuum se'a n gee la han zo'e, a yɔ gaŋɛ porogerɛ ge to'e a mɛŋa. 52Te yuuma la han gee la fiin wa la la paɛ Peraa Iila Peebego saŋa la, ba kaanlɛ yuuma se'a n gee la te a yɔ ge to'e a mɛŋa. 53A wan ana mɛ wo nɛra te ba tare en na te a tona ge tɔ'ɔha yuunɛ yuunɛ yɔɔre la. Ya behɛ soŋa te se'em n da en la da nameha en. 54Ba han pon ka ta'an yɔ to'e en, ge te Peraa Iila Peebego saŋa la paɛ, enŋa la a kɔma dela ba keŋɛ fai. 55Israeldoma dela mam nɛreba te n tare ba yehe Mizraim teŋa poan na. Mam n de Na'ayenɛ ya Yenɛ.


Copyright
Learn More

will be added

X\