Malema 22

1Te Na'ayenɛ tɔgɛ bo Moses yeti, 2Yele Aron la a dayɔɔhe wa yeti te ba na'aha toolom lɔgɔseto te Israeldoma la ne yehe bo mam la, la ba da dɛngɛ mam fa'a yu'urɛ la. Mam de Na'ayenɛ. 3Yele ba yeti te ba buuri saŋa se'ehe woo n kene na la, se'em han tara dɛngerɔ ba yaahe wa poan, ge lɛm toolom bo'olom wa te Israeldoma wa ne wan yehe bo mam la, ba ŋmaɛ en mam nɛŋan bahɛ. Mam n de Na'ayenɛ. 4Aron yaahe poan, ba se'em han tara iŋganɛ ban'an, bii se'em balom n yehere, bii kalom sɛla n ki, bii a kalom la nɛra n ganlom, a daana da di kaanbegɔ toolom dia la han dagana a malom la duuhego malema la ba'ahɛ. A han kalom sɛla te sɛla n ki kalom, bii se'em balom n ka'ahere, a ganlom mɛ, 5bii se'em han kalom bonvuula, bii a kalom la nɛra se'em ganlom a mɛŋa, bii a ganleŋɔ la n de seko woo la. 6Se'em n kalom lɔgɔtona wa ganlom mɛ n bala gura zanɔɔrɛ. A da lagom di toolom kaanbegɔ bo'olom dia la, gura a ta sɔ iŋa. 7Zaanɔɔrɛ han ta paɛ, dɛngerɔ ka le dɔla en. Bala ma'an la a nya ta'an di toolom bo'olom la dia la. Se'ere n sɔe la a dia n bala. 8Da obere ya sɛla n ki, bii sɛla n nyɔkɛ sɛla aanhom ge bahɛ, la ya ganlom ya mɛhe. Mam de Na'ayenɛ. 9Malemadoma la nana mam bote se'em la, la ba da gee se'ere poan te la ko ba, la bama n tone la koŋkoyiim la. Mam de Na'ayenɛ eŋɛ ba te ba dɛna toolom nɛreba. 10Se'em n dagɛ malemadaana buuri la poan ka dite toolom bo'olom dia la, bii saana n wa'an malemadaana la zen'an na, bii a tontona. 11Ge malemadaana la han da' a da'aberɛ, bii yameŋa te ba dɔgɛ a yire la poan, bama ta'an di toolom bo'olom dia la. 12Malemadaana pɔyɔa han ele yeŋa se'em n dagana malemadoma buuri la poan, pɔyɔkaŋa ka dite toolom bo'olom dia la. 13Ge malemadaana pɔyɔa han ele te a sera la ki te a dɛna pɔkɔɔnrɛ, bii ba lebehe ka mɛ ka pɔgɔsa'aren na, te ka lebe na kɛn'ɛra ka sɔ la yire ge ka tara bia, kaŋa ta'an di toolom bo'olom dia la. Nɛra yoo ka dite toolom bo'olom dia wa. 14Nɛra yoo han ka baŋɛ ge di toolom bo'olom dia wa, a daana lebehe yɔ' n di sɛla la bo malemadaana, ge yɔ n di sɛla la porogerɛ boyena porogerɛ bonuu poan pa'ahɛ. 15Ba da eta toolom disɛka te Israeldoma la tara kena na bɔ'ɔra Na'ayenɛ la yaale yaale, 16bahera te nɛreba yoo dita toolom bo'olom wa dia, te ganleŋɔ sige ba zuo, te la dɛna ba nyɛ namehegɔ. Mam de Na'ayenɛ, eŋɛ ba te ba te ba dɛna toolom nɛreba. 17Te Na'ayenɛ tɔgɛ bo Moses yeti, 18Yele Aron la a dayɔɔhe la Israeldoma wa yeti ba se'em bii saana n kɛn'ɛre la ya han tara a bo'olom na te a nyɔ' bo Na'ayenɛ, te bo dɛna la a nɔpo'ologɔ bo'olom bii popeelom bo'olom, 19bo dɛna bondɔɔ te sɛsɛla ka eŋɛ ka, te a daana yehe ka a nii, bii piihe, bii a boohe poan, te Na'ayenɛ to'e bo ya. 20Da nyɔkɛ ya sɛla te sɛla eŋɛ ka tare na. Se'ere n sɔe la Na'ayenɛ kan to'e. 21Se'em han yeti a wan bo Na'ayenɛ sunma'ahom bo'olom ge la dela nɔpo'ologɔ bo'olom bii popeelom bo'olom, bahɛ te a nyɔkɛ duŋa a nii bii duŋbɔɔnlɔgɔ poan te sɛsɛla ka eŋɛ ka, te ka tara ninpeelom te Na'ayenɛ to'e. 22Da dekɛ duŋa n fɔ, bii pogolom, bii ka iŋa sagom, bii vɛn'ɔ n boe ka zen'an, na bo Na'ayenɛ. Da pon tare ya dunhe sena taaba na pagalɛ kaanbegɔ daka la zuo te ya nyɔ' bo Na'ayenɛ. 23La han dɛna la popeelom bo'olom, ya ta'an bo lɔlega bii peraa n ka paɛ ka mɛŋa. Ge la han dɛna la nɔpo'ologɔ bo'olom, Na'ayenɛ kan to'e lɔlega bii peraa n ka paɛ ka mɛŋa. 24Da nyɔkɛ ya duŋa te ya mike ka, bii zan' ka lama na kaanbɛ bo Na'ayenɛ. Da tare ya dunhe sena taaba kaanbera bɔ'ɔra Na'ayenɛ ya teŋa la poan, 25ya me da tɔ'ɔha dunhe sena taaba saama zen'an tara kaanbera bɔ'ɔra Na'ayenɛ. Se'ere n sɔe la, se dela dunhe n ka ane soŋa, ge me tara ban'an. 26Te Na'ayenɛ tɔgɛ bo Moses yeti, 27Nahɔ bii pehego n dɔgɛ bisɛka te ka bɔna la ka ma paɛ dabeha ayopɔe, dabeha anii daarɛ ya ta'an dekɛ kaŋa nyɔ' nyɔ'an bo'olom bo mam. 28Ge ho bo'olom la han dɛna la nahɔ bii pehego, da ko nahɔ la, la ka ma, bii pebila la ka ma daanyenɛ. 29Ya han bɔ'ɔra la farafara bo'olom, bo ya bo soŋa te Na'ayenɛ to'e. 30Ya ne di kaanbegɔ koŋɔ dia la de daarɛ mea. Da ne gee dia la ze'ele yiimbeere le di ka. Mam de Na'ayenɛ. 31Tare ya mam bo ya nɔse'a la, la ya dɔla a. Mam n de Na'ayenɛ. 32Da dɛngɛ ya mam fa'a yu'urɛ la. Yamam Israeldoma wa mina te mam dela fa'a. Mam de Na'ayenɛ eŋɛ ya te ya dɛna toolom nɛreba. 33Mam tare ya ze'ele Mizraim teŋa yehe na, te n dɛna ya Yenɛ. Mam de Na'ayenɛ.


Copyright
Learn More

will be added

X\