Malema 15

1Te Na'ayenɛ tɔgɛ bo Moses la Aron yeti, 2Yele Israeldoma wa yeti, Boraa sɛka boraanɛ han yɛhera ko'peelego, a dela dɛngerɔdaana. 3Ko'peelego la han yɛhera la saŋa woo bii bo magahe mɛ yɛhera, a daana tare la dɛngerɔ n bala. Ko'peelego la n yehere na bahera te nɛra tara dɛngerɔ se'em n bala. 4Bongan'ala seko woo zuo te boraa boraanɛ n yehere ko'peelego gan'arɛ ko zuo, bongan'ala koŋɔ tare la dɛngerɔ, bii n zin'ire sɛla woo zuo, tare la dɛngerɔ. 5Se'em n kalom a bongan'ala la, a daana pee a futo, sɔ iŋa. A ganlom mɛ n bala, gura zanɔɔrɛ. 6Se'em han zin'ire boraa boraanɛ n yɛhere ko'peelego n zin'ire sɛla zuo, a daana pee a futo, sɔ iŋa. A ganlom mɛ n bala, gura zanɔɔrɛ. 7Se'em han kalom boraa boraanɛ n yehere ko'peelego, a daana pee a futo, sɔ iŋa. A ganlom mɛ n bala, gura zanɔɔrɛ. 8Boraa boraanɛ han yɛhera ko'peelego, ge te ka tobehɛ nɔtɔɔnrom ma' nɛra n ka tare dɛngerɔ, a daana pee a futo, sɔ iŋa. A ganlom mɛ n bala gura zanɔɔrɛ. 9Sɛla woo te boraa boraanɛ n yehere ko'peelego wan dekɛ te'e ban' sɛla, sɛla te a dekɛ te'e la tare la dɛngerɔ. 10Se'em han kalom sɛla te a dekɛ te'e ban' la, a daana ganlom mɛ n bala gura zanɔɔrɛ. Se'em han kalom lɔgɔtona wa, a daana pee a futo, sɔ iŋa. A ganlom mɛ n bala gura zanɔɔrɛ. 11Boraa boraanɛ han yɛhera ko'peelego, te a ka pee a nu'uhe ge kalom se'em, a daana pee a futo, sɔ iŋa. A dela dɛngerɔdaana gura zanɔɔrɛ. 12Yɔgɔrɔ dokɔ seko woo te boraa boraanɛ n yehere ko'peelego iŋa kalom, wɔnregɛ ya ko bahɛ. A han kalom dɔɔrɔ n dekɛ maalɛ lɔkɔ seko, pee ya ko. 13Boraa boraanɛ n yehere ko'peelego han ta bahɛ, a kaanlɛ dabeha ayopɔe, la a dekɛ malom ban'an bahega duuhego malema la. A pee a futo, sɔ iŋa ko'zotemo poan, te dɛngerɔ ka dɔla en. 14Dabeha anii daarɛ, a tare dayɛma ayi' bii nadoma dayɛma ayi' wa'an Na'ayenɛ nɛŋan na, Sogorɛ nɔɔrɛn na bo malemadaana la. 15Te malemadaana la loe deyema te de dɛna be'em bo'olom te a kaanbɛ, ge te deyema la me dɛna nyɔ'an bo'olom te a kaanbɛ. Bala te malemadaana wan kaanbɛ duuhe kaanbegɔ Na'ayenɛ nɛŋan bo boraa boraanɛ n yehere ko'peelego ge ta bahɛ. 16Boraa balom han ka'ɛ yoo, a sɔ iŋa. A dela dɛngerɔdaana gura zanɔɔrɛ. 17Fuseko, bii taŋkoloŋo seko te boraa balom n ka'ɛ yoo kalom kɔ, pee ya kɔ. Ko ganlom mɛ n bala gura zanɔɔrɛ. 18Boraa han lagom la pɔka te balom ka'ɛ na, ba sɔ ba iŋa. Ba ganlom mɛ n bala gura zanɔɔrɛ. 19Pɔka peere saŋa han paɛ, te ziim la sigera, a tare la dɛngerɔ n bala dabeha ayopɔe. Se'em iŋa n kalom en saŋkaŋa poan, ganlom mɛ n bala gura zanɔɔrɛ. 20Sɛla woo te pɔka n boe ka peere poan gan'arɛ la zuo tare la dɛngerɔ. Bii en zin'ire sɛla zuo saŋkaŋa poan, tare la dɛngerɔ. 21Se'em han kalom ka bongan'ala pee a futo, sɔ iŋa. A ganlom mɛ n bala gura zanɔɔrɛ. 22Se'em han kalom sɛla te pɔka n boe ka peere poan zin'ire la zuo, a pee a futo, sɔ iŋa. A ganlom mɛ n bala gura zanɔɔrɛ. 23La dela bongan'ala, bii sɛla woo te pɔka n boe ka peere poan ge zin'ire la zuo, te se'em kalom, a daana ganlom mɛ n bala gura zanɔɔrɛ. 24Boraa han lagom la ka, te ka peere la kalom en, boraa la ganlom mɛ n bala gura dabeha ayopɔe. Sɛla woo te boraa kana wa gan'arɛ la zuo tare la dɛngerɔ. 25Pɔka ziim han sige gaŋɛ ka peere dabeha la, bii dabeha la paɛ mɛ ge te ziim la kelom sigera, a ganlom mɛ n bala gura te ziim la ta ŋmaɛ. 26Bongan'ala seko woo poan te pɔka te la eta ka bala gan'arɛ ko zuo, tare la dɛngerɔ. Bii sɛla woo te ka zin'ire la zuo, tare la dɛngerɔ, wo a peere saŋa te la tara dɛngerɔ se'em la. 27Se'em n kalom ba pee a futo, sɔ iŋa. A ganlom mɛ n bala gura zanɔɔrɛ. 28Pɔka ziim sika han ta bahɛ, a kaanlɛ dabeha ayopɔe la a malom ban'an bahega malema la. 29Dabeha anii daarɛ, a tare dayɛna ayi' na, bii nadoma dayɛma ayi' na bo malemadaana la Sogorɛ la nɔɔrɛn, 30te malemadaana la loe deyema te de dɛna be'em bo'olom te a kaanbɛ te deyema la me dɛna nyɔ'an bo'olom te a kaanbɛ. Bala te malemadaana la n wan kaanbɛ duuhe kaanbegɔ Na'ayenɛ nɛŋan bo pɔka n nyɛ ka peere te la ganlom n se'em n bala. 31Ya bahɛ te Israeldoma wa yelege ba mɛhe sɛla n tare dɛngerɔ poan, te ba da ki doohe la ban tare dɛngerɔ ganlona mam Sogorɛ la n boe la ba la. 32Pa'alegɔ kona n boe bo boraa boraanɛ n yehere ko'peelego, bii se'em balom n yehe yoo ganlom en, 33la pɔka n boe ka peere poan, la boraa la pɔka n lagom taaba te balom ka'ɛ, la boraa n lagom la pɔka n nan boe ka peere poan tara dɛngerɔ.


Copyright
Learn More

will be added

X\