Fabelegɔ 2

1Na'ayenɛ la ze'ele la a sunsunyiim la poan, sagom teŋsɛka n kpe'em wa! A ze'ele la saazuo ha, zan'ɛn Yuda soŋa la bahɛ teŋa na, a sunsunyiim dabaherɛ la, a pon ka behere te Israel teŋa dela a na'arɛ tagalegɔ zen'an. 2Na'ayenɛ la sagom Yakob bɔŋa zen'an la mɛ zan'an, pon ka zɔ a ninbɔn'ɔn. A sunsunyiim la poan, te a kɔ Yuda teŋa wa panhe zen'enhe la bahɛ. A dekɛ la nyanɛ lobɛ a sɔ'ɔlom wa, la ka nabiihe. 3A dekɛ la a sunsunyiim la ŋma Israel teŋa, la ka paŋa zan'an bahɛ. Ge ze'ele ka dima nɛŋan, foe a nu'o ka poan, ge di Yakob, wo mɔen bugum la, di ka zan'an mum. 4A perɛ la a tanhɔ, ve'e bo la a zuɔ nu'o wo dima la, ko' sɛba woo te to tare ba ŋmɛ'ɛra to nyɔn'ɔn teŋkpe'eŋɔ wa poan la. A ka'ɛ a sunsunya la mɛ wo bugum la bahɛ Yerusalem teŋa na. 5Daana la eŋɛ a mea mɛ wo diŋdaana la, sagom Israel teŋa, a sagom Israel naba yire la zan'an, sagom ka paŋa zen'enhe la woo, ge malom pa'ahɛ Yuda teŋa koonɔ, la fabelegɔ. 6A kɔ' sɛla n kae Yuda teŋa wo va'am la bahɛ mɛ, ge gbirige a yire la bahɛ. Na'ayenɛ sagom de'enɔ la Vo'ohogo Dabaherɛ bahɛ mɛ. A ze'ele a sunsunyiim la poan, vɔn' Yuda naba la malemadoma la bahɛ. 7Daana la zagahɛ a kaanbegɔ daka la a Yire la ge dekɛ teŋa la naba yire eŋɛ a dima nu'uhen, te voole zɛ'ɛta Na'ayenɛ Yire la poan, vɔɔla baha na, wo de'eŋɔ daarɛ la. 8Na'ayenɛ pon maahom mɛ te a sagom a teŋa wa. A magahɛ dangoone la mɛ, ka gu' de sagaŋɔ la, ge bahɛ te dangoone la, la de taatɛ zan'an kele, ta lagom lu boyena. 9Ka nayahe la ferɛ la teŋa ha. Na'ayenɛ n gbirige ka, kɔ' ka nayaŋa kuto la bahɛ. Ka naba, la ka nabiihe zan'an, yeregɛ mɛ lomehe teŋhe. Sɛla ka boe gu'ura ka. Na'ayenɛ ka le liligera sɛla pa'ala ka nɔtɔgɔheba la. 10Teŋkpe'eŋɔ wa kema maam mɛ, zin'an teŋa baanlam, va tentɔnɔ yeele ba zuto, ge yɛ sunsagaŋɔ futo. Yerusalem teŋa pugunto paalehe la, zuto sure la teŋa la nyanɛ. 11Mam nini wa toonɛ dela kɛlega ma'an. Te mam puurɛ ma'ɛn, te mam pooren lɔgɔrɔ ka'ɛ na, n nɛreba wa sagaŋɔ la zuo. Keebehe, la kɔmbibihe, n lu gan'an teŋa la sɔya zuto se'em la zuo. 12Kaaha sɔkera ba madoma dia, la daam yele, ge kiira wo sɛba n pɔgɔlom gan'an teŋa la teŋkanra sɔrɔtɔ la zuo kiira se'em la, ba me ki la bala gan'an ba madoma na'ma zuto. 13N wan yele ho yeti bo? N wan dekɛ ho makɛ mɛ la bem? Yerusalem teŋa wa, n wan dekɛ ho makɛ la bem te ho suunre ma'ɛn? Mam pɔgɔsa'arɛ wa, ho sagaŋɔ la yalegɛ mɛ gan'an wo ko'kantɛ la, ane, n wan ta'an tebɛ hɔ? 14Ho nɔtɔgɔheba la nyɛte la pan'ahegɔ, la ponpɔrɔŋɔ liligere ma'an. Ba ka sakɛ nɛɛ ho be'em la pa'alɛ hɔ, la ba gu' ho yelesoma la ze'ele ho, ge ton nyɛta ponpɔrɔŋɔ, la pan'ahegɔ yɛla ma'an. 15Sɛba woo n dole sore wa kpa'are la ba nu'uhe baha ho zuo, sen'eha, ge lɔbera zuto, la hom Yerusalem teŋa wa. Teŋkana wa yu'urɛ n de soŋadaana la? Teŋa wa zuo woo popeelom zen'an la n wana? 16Ho diŋdoma la zan'an ya'ɛ la nɔya gura hɔ, sen'eha, ge ɔbera nyɛna, ge kaahɛ la popeelom yeti, te ba'ahɛ en. Tomam n gure daanse'ere la n wana, to nya paɛ dɛ! 17Na'ayenɛ tom enŋa n maahom te a tom sɛla la. A tom a paleŋ'ɛnka toonɛ la te a pon maahom dɛ wonse'eren ha te a tom la. A sagom mɛ, ka zɔ ninbɔn'ɔn. A eŋɛ ho mɛ, te ho dima poorɛ pee, ge pa'ahɛ ho dima la paŋa. 18Teŋkpe'eŋɔ wa dangɔɔma wa, Kaahɛ paŋa bo Daana la! Bahɛ te ho nintam zɔta woo ko'om la, bolika la yu'uŋɔ! Da go'e vo'ohe bii ho nini la yelegɛ! 19Ihege! Yu'uŋɔ kele yelegɛ beere! Ka'ɛ ho daaŋɔ la wo ko'om la, biŋe Yenɛ nɛŋan! Zɛnkɛ ho nu'o saazuo bo en, ho kɔma sɛba n vibere sɔya zuto wa zuo. 20Na'ayenɛ, behɛ n yele wa, la ho zɔ n ninbɔn'ɔn. Ho tabelɛ namehɛ la ane wana? Pɔgɔhe la obe ba kɔma, ba mɛhe pooren kɔma la ba vɔna? Ba koora hom malemadaana la ho nɔtɔgɔha biŋera ho Yenɛ yire la poan? 21Bonkɛgehe la bonbibihe n bala lu, gan'an sore zuo venrema la. So'a n kɔrom, mam pɔgɔsa'ara, la mam bonbilipaalehe la. Ho sunsunyiim daarɛ la, te ho ko ba, kɔrom ba te la ka tara ho ninbɔn'ɔn. 22Ho lagahɛ la n diŋdoma zan'an na, wo de'eŋɔ daarɛ la, Na'ayenɛ sunsunyiim dabaherɛ la poan, se'em ka boe mam nɛreba la te mam dɔgɛ, bii tara behera la poan peɛn. Ho bo mam dima la la paŋa te a ko ba zan'an.


Copyright
Learn More

will be added

X\