Kema 5

1Daanden daarɛ te Abinoam dayɔa Barak la Deborah yuum yuuma yeti, 2Israel kpɛ'ɛndoma la han ta tole nɛŋa nɛreba la ne pee la ba suunre ge dekɛ ba mɛhe zan'an. Pɛnge Na'ayenɛ! 3Nadoma, kelehe ya! Nabiihe yu'ɛ ya toba! Mam wan yuum bo Na'ayenɛ. Mam wan baam Na'ayenɛ Israel Yenɛ la. 4Na'ayenɛ, hon daa kɔ'ɔn ze'ele Seir teŋa poan yehe na, hon ze'ele Edom teŋa la nɛɛra kɛna na, te teŋa mi'ina te saazuo yu'ɛ te saŋgbana bo fole te saa ni. 5Zɔya minimɛ hom Na'ayenɛ Sinai Daana nɛŋan, Na'ayenɛ Israel Yenɛ nɛŋan. 6Anat dayɔa Samgar la Yael beeren la, nɛreba ka le dɔla sɔrɔɔ buka. Ba eereba dɔle la mɔɔ poan. 7Israeldoma la ŋmɛkɛ mɛ foon te se'em ka lakera nɔɔrɛ, te mam Debora Israeldoma ma n vaɛ ihege. 8Ban loe la baga te zaberɛ sige ba nayahe nɔɔrɛn. Israel nɛreba tuha pihinaahe ka tare zaberɛ lɔkɔ. 9Mam suunre boe la Israel nɛŋadaana, sɛba zan'an n pee ba suunre dekɛ ba mɛhe bo ba nɛreba la. Pɛnge ya Na'ayenɛ! 10Ya sɛba n ban' bonpeelehe la ya sɛba n de nadoma la ya sɛba n kene sɔrɔtɔ zuo la wom ya 11baambaandoma n ta bɔna kolaahe poan. Baambaamdoma ne malegɔ pɛnge Na'ayenɛ nyaŋere paŋa la, nyaŋere se'ere te a nɛreba wa eŋɛ la Israel poan la. 12Ihege, ihege, Deborah! Ihege yuum yuuma! Ihege saazuo Abinoam dayɔa Barak! Tole nɛŋa degɛ da'aba la te ba keŋɛ! 13Te nɛŋadoma la keŋɛ sige kpɛ'ɛndoma la zan'an. Na'ayenɛ nɛreba n maahom keŋɛ sige mam zen'en na te ba zabɛ la bonkpe'eŋo. 14Ba yehe Epraim n nyaŋɛ Amalek. Ba doohe hom, Benyamin, la ho pɛɛntɛɛnreba. Ba ze'ele Makir sige na la sɛba n zaanlɛ ba kpɛ'ɛma doore ze'ele Zebulun wa'ana. 15Te Isikar nabihe doohe Deborah. Ba doohe Barak pooren kiŋe bɔn'ɔn la poan. Ge Areubendoma me la n yelehe ba mɛhe. 16Bene n sɔe te ho zin'an duŋbɔɔnlɔgɔ te se kɛleha pin' dɔlɔba n yi'ire ba piihe se'em? Areubendoma la me n yelege taaba la ba ka ta'an wa'ana. 17Gileaddoma yee la Yordan Kolaa la yakenɛ ha. Bene eŋɛ te Dandoma la bɔna ɔɔnrɔnɔ poan? Aserdoma n kɛn'ɛra la mɔgɔkantɛ nɔɔrɛn nya yee bini ha ba ma'an. 18Zebulundoma la Naptalidoma la dela nɛresɛba te zaberɛ han ta mɔ'ɛ ba ne pɔnhe la ba vom. 19Te nadoma wa'ana zabɛ Taanak teŋa n lɛm la Megido kolehe. Kanaan nadoma zabɛ ge ba ka nyaŋɛ dekɛ nyɔgom. 20Ŋmarebibihe n zabɛ saŋgbana poan ha, zaba la Sisera saazuo ha. 21Kison kolaa ko'om di ba keŋɛ. Kison kolaa n pɔhɛ deemen deemen ha la. Zabɛ la paŋa! 22Te yiri nya nɛɛre teŋa te pu'uhegɔ ihegera. Ba zaba yiri n ka ta'an kalena pu'uhegɔ n ne ihegere. 23Na'ayenɛ soŋora yeti, Pɔ' bahɛ Meroz teŋa zuo. Pɔ' sagaŋɔ bahɛ nɛresɛba n boe teŋa la poan. Se'ere n sɔe la ba ka wa'ana soŋɛ Na'ayenɛ, te ba ka soŋɛ Na'ayenɛ pɛɛntɛɛnreba te ba zabɛ. 24Kan'somɔ bɔna la Kendoma boraa Heber pɔga Yael. Kan'somɔ bɔna pɔgɔse'ehe n kɛn'ɛre sogorɛ poan zuto. 25Sisera n bote ko'om te ka eŋɛ iilom bo en. Ka tare me na la laa n nyagere na dɔnbele bo en. 26Ka tɛɛn la ka nu'o dekɛ kpa'a ge tɛɛn ka zuɔ nu'o dekɛ kuteba zaanre zan Sisera zuo ŋmɛrege ge kpa' a zuo la kpa'a. 27Ka na'ma teŋasoka te ka sure, a lu mɛ, gan'an ka na'ma teŋasoka te ka sure. A lu mɛ gan'an te ka sure la, bilam te a lu ki'. 28Te Sisera ma vɛ takole se'ere te ba kaahera bahera ge fabela. Ge a sokera yeti, Bene n sɔe te zaba yiri toroto la nan ka paɛ na? Bene n sɔe te yiri toroto yuuɛ bala? 29Te pɔgɔyamdoma lebehe lebego bo ka. Ka le tɔgɛ bo ka mɛŋa, 30Ba ka eere la lɔgɔrɔ? Ba kan po' lɔgɔrɔ la? Pɔsɔɔ bii pɔsɔɔrɔ toyi' n boe zabzabera woo. Sisera se'em tooma lɔgɔrɔ, se'em lɔgɔseto te ba golɛ, se'em tooma lɔgɔrɔ te ba golɛ ka kunkore tagalom tagalom. Lɔgɔtona n bala te ba zabɛ to'e to. 31Na'ayenɛ bahɛ te ya diŋdoma bɔregɛ! Ge bahɛ se'em woo n nɔŋɛ hɔ wan ana wo yene n zone na nɛɛ se'em la. Te ba ka le zabɛ la teŋa la yuum pihinaahe.


Copyright
Learn More

will be added

X\