Yosua 7

1Ge Israeldoma ka eŋɛ soŋa la lɔgɔseto n dene ba sagom to la poan yehe la Yuda yizuo la poan. Zera dayɔa Zimri me dayɔa Karmi me dayɔa Akan loe lɔgɔrɔ wa toseto. Te Na'ayenɛ sunsunyiim taɛ bahɛ Israeldoma zuo. 2Yosua tom la boraahe te ba yehe Yeriko keŋɛ Ai teŋa la n lɛm Bet Aven la Betel dapɔya bɔba ha la. A yele boraahe yeti, Keŋɛ ya ta doohe veehe teŋa la poan behɛ. Te boraahe la keŋɛ ta kae Ai teŋa la zan'an behɛ. 3Ban lebe Yosua zen'en na la, ba yele en yeti, Dagɛ pɛɛntɛɛnreba la zan'an n wan zom ta zabɛ la Aidoma wa. Tom boraahe tuha ayi' bii tuha atan' te se ta sagom ba, ge da dagom namehɛ ho mɛŋa bahɛ te nɛra woo keŋɛ bini ge ba boraahe la pon ka zo'e ha. 4Bala, boraahe wo tuha atan' n keŋɛ, te Ai teŋa boraahe la ta gilige ba, 5ko ba wo nɛre pihitan' la bayoobe. Ba ze'ele ba teŋa la nɔɔrɛn dige Israel boraahe wa bala ta paɛ kuga wɛka zen'an la, ko ba zuluŋa la poan. La bahɛ te Israeldoma la sunkanberɛ la ma'ɛn wo ko'om la. 6Te Yosua aanhom a lɔgɔseto te a yɛ' la bahɛ ge lu teŋa aliko Na'ayenɛ daka la nɛŋan gan'an tara tara la zanɔɔrɛ. Te Israel keendoma la me eŋɛ bala, ge vaɛ tentɔnɔ yeele ba mɛhe. 7Te Yosua yeti, Gaŋɛ Zan'an Na'ayenɛ, bene te ho pon bahɛ te to yakɛ Yordan Kolaa wa na te ho dekɛ to eŋɛ Amoridoma wa nu'uhen te ba sagom to? To nini han pon tegɛ ne la Yordan yakenɛ dena la ha ma'an, la ane ne soŋa. 8N Daana, diŋdoma wa en nya nyaŋɛ Israeldoma wa, n nɔɔrɛ le dɛna la dene? 9Kanaandoma wa la nɛresɛba woo n boe teŋhe wa poan wa wan wom yele dena wa, gilige to, la ba piihe to yu'ura teŋparɛ wa zuo bahɛ. Ho nya yeti ho eŋɛ la bene bo ho mɛŋa yu'urɛ kantɛ wa? 10Te Na'ayenɛ yele Yosua yeti, Ihege saazuo. Ho kpanbɛ aliko gan'an eta la bene? 11Israel tom la be'em. Ba zagahɛ mam nɔbiŋere se'ere te mam bo ba te ba tara la mɛ. Ba loe lɔgɔseto te mam yeti ya sagom bahɛ la mɛ. Ba zun' mɛ, ba parom mɛ, ba dekɛ to pa'ahɛ la ba lɔgɔrɔ poan. 12Bala n sɔe te Israeldoma la ka nyaŋɛ ze'ele la ba diŋdoma la ŋmɛregɛ zɔ mɛ. Se'ere n sɔe la, ba eŋɛ la sɛla n wan sagom ba. N kan le bɔna la ya, han dagana ya sagom la sɛla woo n boe ya zen'en dɛna ya sagom bahɛ la. 13Keŋɛ ta bɔkɛ nɛreba la yele ba yeti, Pee ya mɛhe gura beere. Se'ere n sɔe Na'ayenɛ Israel Yenɛ yeti lɔgɔseto n de ya sagom bahɛ la n boe la ya Israeldoma wa. Ya kan ta'an ze'ele la ya diŋdoma la, han dagana ya yehe la lɔkɔ la mɛ ya zen'en bahɛ. 14Bala, beere bolika ya tare ya mɛhe wa'an Na'ayenɛ zen'en na, ya wa'an yizuto yizuto poan na. Te yizuo seko te Na'ayenɛ loe la, ba yehe yiya yiya. Te yire seko te Na'ayenɛ loe la, ba yehe deto deto. Te deo seko te Na'ayenɛ loe la, ba yehe nɛra nɛra. 15Hon se'emdaana te la nyɔkɛ ho la lɔkɔ la, ba wan nyɔ' ho la bugum la sɛla woo n de ho denɛ. A daana zagahɛ la Na'ayenɛ nɔɔrɛ, ge bahɛ te nyanɛ di Israel. 16Yiimbeere bolika te Yosua bahɛ te Israel nɛreba tole na, ba yizuto ba yizuto poan, te la nyɔkɛ Yuda yizuo. 17Te Yuda yizuo la yehe ba yiya tole na, te la nyɔkɛ Zera yire la. Te a bahɛ te Zera yire la yehe deto deto na, te la nyɔkɛ Zimri deo. 18Te Yosua bahɛ te deo la nɛreba la yehe nɛra nɛra na, te la nyɔkɛ Yuda yizuo nɛra Zera dayɔa Karmi me dayɔa Akan. 19Yosua yele Akan yeti, N dayɔa, pɛngɛ Na'ayenɛ la n de Israel Yenɛ la, pɛngɛ en. Yele mem hom eŋɛ sɛla la, da sogɛ dɛ. 20Akan lebehe yeti, La de sera, mam tom la be'em bo Na'ayenɛ se'ere n de Israel Yenɛ la. Mam eŋɛ sɛla n wana. 21Mam daa ta nyɛ' la Babilon teŋa fusonɔ la koyema la sanlenpeelega kpila kɔbehe seyi' la sanlema tebehom n wan paɛ kpila pihinuu daa le'ehɛ zun ba keŋɛ. Ba boe mam sogorɛ la poan pin' teŋa te sanlenpeelega la bona teŋa. 22Te Yosua tom nɛreba te ba zɔ paɛ a sogorɛ la poan guruge, te lɔgɔrɔ la n bala gan'an te sanlenpeelega la bɔna teŋa. 23Ba dekɛ lɔgɔrɔ la wa'an Yosua la Israel nɛreba la zan'an nɛŋan na, dekɛ to yeregɛ Na'ayenɛ nɛŋan. 24Te Yosua la Israel nɛreba la gin' Zera dayɔa Akan la sanlenpeelega la fuo la sanlema kantɛ la a dayɔɔhe la a pɔyɔɔhe la a nii la a bonhe la a piihe la a sogorɛ la sɛla woo te a daa tara, tare ba keŋɛ Akor Bɔn'ɔn la poan. 25Yosua ta soke en yeti, Bene n sɔe te ho tare daaŋɔ kona wa wa'an to zuo na wa? Na'ayenɛ me wan tare daaŋɔ wa'an hom me zuo zina na. Te Israel nɛreba la zan'an lobe en la kuga ta ko. Ge lobe bana la me woo ko, nyɔ' ba la bugum. 26Ba lagahɛ taŋkanra din' Akan zuo, te kuga la kelom bɔna bini la zina. Te Na'ayenɛ sunsunyiim la ma'ɛn. Bala te ba yi'ira zen'an la te Akor Bɔn'ɔn, tara tara la zina la.


Copyright
Learn More

will be added

X\