Yosua 19

1Gbaŋa sɛka n ŋmɛ' pa'ahɛ boyi' la loe la Simeon yizuto. Ba sɔ'ɔlom la gan' la Yuda poan. 2Teŋse'ehe n boe bini dela Beerseba n de Sheba, la Molada la 3Hazar Sual la Bela la Ezem la 4Eltolad la Betul la Horma la 5Ziklag la Bet Markabot la Hazar Susa la 6Bet Lebaot la Saruhen. Se dela teŋkanra pia la setan' la se teŋbibihe. 7Ain la Arimon la Eter la Asan me dela la teŋkanra anaahe la se teŋbibihe 8la teŋbibise'ehe woo n lɛm teŋkanra wa tare ta paɛ Baalat Beer n de Aramah teŋa la n boe Negev pɔgɔtia poan ha la n bala. Simeon yizuto la sɔ'ɔlom n bala ba yire yire. 9Simeon yizuo sɔ'ɔlom la dela Yuda yizuo sɔ'ɔlom te ba aan bo ba. Se'ere n sɔe la, Yuda sɔ'ɔlom la kanregɛ gaŋɛ ba mɛ. Bala te Simeondoma sɔ'ɔlom la gan'an Yuda sɔ'ɔlom teŋasoka la. 10Gbaŋa sɛka n ŋmɛ' botan' la loe la Zebulun yizuo. Ba sɔ'ɔlom la beene keŋɛ zaan mɛ ta paɛ Sarid teŋa ha. 11Nɛŋa bɔba beene la keŋɛ paɛ la Marala ta du' Dabeset tɛnregɛ paɛ kolega sɛka n lɛm Yokneam la. 12De ŋmɛregɛ Sarid teŋa dapɔya bɔba tɔɔra sonrom kɛn'ɛra Kislot Tabor teŋa tole ta paɛ Daberat zom Yapia. 13De yɛ'a dapɔya ta paɛ Gat Heper la Et Kazin wa'ana yehe Arimon ŋmɛregɛ tɔɔra Nea. 14Beene la ze'ele la bilam doohe kae ta paɛ Hanaton zuɔ bɔba wana ba'ahɛ Ipta El paberɛ la poan. 15Teŋse'ehe n pa'ahɛ dela Katat la Nahalal la Simron la Idala la Betlehem. Se dela teŋkanra pia la seyi', la se teŋbibihe. 16Teŋhe sena wa la se teŋbibihe la n de Zebulun sɔ'ɔlom, tɔnrɛ bo ba yiya la. 17Gbaŋa sɛka n ŋmɛ' bonaahe la loe la Isakar yizuo. 18Teŋse'ehe n boe ba sɔ'ɔlom la poan n wana: Yezreel la Kesulot la Sunem la 19Haparaim la Sion la Anaharat la 20Arabit la Kision la Ebez la 21Aremet la En Ganim la En Hada la Bet Pazez. 22Ba beene keŋɛ paɛ la Tabor la Sahazuma la Bet Semes wa'ana ba'ahɛ Yordan Kolaa la poan. Se dela teŋkanra pia la seyoobe, la se teŋbibihe. 23Teŋhe sena wa la se teŋbibihe n de Isakar sɔ'ɔlom, tɔnrɛ bo ba yiya la. 24Gbaŋa sɛka n ŋmɛ' bonuu la loe la Aser yizuo. 25Teŋse'ehe n boe ba sɔ'ɔlom la poan n wana: Helkat la Hali la Beten la Aksap la 26Alamelek la Amad la Misal. Ka nɛŋa bɔba beene la kiŋɛ ta du' Karmel la Sihor Libnat. 27De nya ŋmɛregɛ dapɔya tɔɔra Bet Dagon paara Zebulun la Ipta El Bɔn'ɔn ge dɔla zuɔ ta paɛ Bet Emek la Neiel ta doohe Kabul gɔbega. 28De doohe la Abdon la Arehob la Hammon la Kana tare na paɛ Sidon Kantɛ poan. 29Beene la ze'ele bilam lebe la pooren tɔɔra Aramah ta paɛ Tire teŋkantɛ la poan ŋmɛregɛ tɔɔra Hosa teŋa, tare na yehe ko'kantɛ nɔɔrɛn Akzib sɔ'ɔlom la 30Uma ka Apek la Arehob. Se dela teŋkanra pihiyi' la seyi' la se teŋbibihe. 31Teŋhe sena wa la se teŋbibihe n de Aser sɔ'ɔlom tɔnrɛ bo ba yiya la. 32Gbaŋɛ sɛka n ŋmɛ boyoobe la loe la Naptali yizuo. 33Ba sɔ'ɔlom la beene ze'ele la Helep la Zananim tikanra la ta zooe Adami Nekeb la Yabneel ta paa Lakum tare ta du Yordan Kolaa la. 34Nɛŋa bɔba beene la doohe la Aznot Tabor poan tole Hukok teŋa na wa'ana na du' Zebulun gɔbega bɔba doohe Aser nɛŋa wa'ana du Yordan Kolaa dapɔya bɔba. 35Teŋkanra dela Zidim la Zer la Hamat la Arakat la Kineret la 36Adama la Aramah la Hazor la 37Kedes la Edrei la En Hazor la 38Iron la Migdal El la Horem la Bet Anat la la Bet Semes. Se dela teŋkanra pia la sewae', la se teŋbibihe. 39Teŋhe sena wa la se teŋbibihe n de Naptali sɔ'ɔlom tɔnrɛ bo ba yiya la. 40Gbaŋa sɛka n ŋmɛ boyopɔe la loe la Dan yizuo. 41Ba sɔ'ɔlom dela Zora la Estaol la Ir Semes la 42Saalabin la Aiyalon la Itla la 43Elon la Timna la Ekron la 44Elteke la Gibeton la Baalat la 45Yehud la Bene Berak la Gat Arimon la 46Me Yarkon la Arakon la zen'sɛka n tɔ Yoppa teŋa la zan'an. 47Ge la kpe'em bo Dan buuri wa la ba fan' teŋa la sɔna, te ba zom zuin bɔba la ta zabɛ la Lesem teŋa, to'e kaŋa kɔromka nɛreba zan'an la. Ba sɔe Lesem sɔna dekɛ ka segɛ ba sɔyaaba Dan. 48Teŋhe sena la se teŋbibihe n de Dan sɔ'ɔlom tɔnrɛ bo ba yiya la. 49Ban tɔnrɛ teŋa tɔntɛ ba'ahɛ la, Israeldoma la mɛŋa nya bo Nun dayɔa Yosua a sɔ'ɔlom ba mɛhe teŋasoka 50wo Na'ayenɛ n bo ba nɔɔrɛ se'em la. Ba bo en la teŋsɛka te a mɛŋa pon loe te ka la. Ka bɔna Epraim zoore zuo teŋa la poan te ba yi'ira ka Timnat Sera la te a mɛ' ka kɛn'ɛra. 51Zen'sena te malemadaana Eleazar la Nun dayɔa Yosua la Israel yizuto keendoma la ŋmɛ' gbaŋa se zuo Na'ayenɛ nɛŋan Silo teŋa poan, Sogorɛ la nɔɔrɛn. Ge ba nyaŋɛ tɔnrɛ se zan'an bo Israel buuri la ba yizuo ba yizuo la.


Copyright
Learn More

will be added

X\