Yob 36

1Te Elihu le pa'ahɛ yeti, 2Ma'ɛn ho mɛŋa la mam fiin wa, te n pa'alɛ ho. Se'ere n sɔe la, n kelom tara se'ere te n ze'ele Yenɛ na'arɛ la n tɔgɛ ho. 3Mam yam la ze'ele la zan'an n zaan na, mam maala ma'an n de tontɔɔ. 4Mine ya, mam ka parone. Se'em n de tontɔɔ yam poan n bala tɔgɔra la ho wa. 5Yelemɛŋɛrɛ, Yenɛ n sɔe zan'an, a me ka ganhere nɛreba. Yenɛ kpe'em mɛ bɔkerɛ poan. 6A ka bahɛ te be'emdoma vɔna. Enŋa n bɔ'ɔra sɛba nyɛ pogoleŋɔ la boorɔ. 7Yenɛ niho ka yehere tontɔɔdoma la poan. Yenɛ n bobere nadoma na'am. Enŋa n bahere te ba dɛna nadoma wuuha, te a bahɛ te ba tara zuo. 8Ba han ta ba' ba la banhe, ba han ta bɔna namehegɔ mi'inhe poan, 9a nya ne yele ba la ba tooma, ba be'em, la ban de pa'ale mɛŋa doma se'em. 10Yenɛ ne yu'ɛ ba toba mɛ te ba kɛleha kan'aŋɔ, ge bo ba nɔɔrɛ te ba yehe ba tuure la poan. 11Ba han wom ge nam, ba wan di nyɛlom ba vom dabeha woo poan. Ba yuuma zan'an wan dɛna la sore sore ma'an. 12Ge ba han ka kelehe, so'a wan kɔrom ba, te ba ki gerekum. 13Sɛba n ka zote Yenɛ n na'ahere sunsunya, Yenɛ han dɔnlegɛ ba toberɛ ba ka le sohora en. 14Bamadoma ne ki la ba bonbilipaalom poan, ba vom ne ba'ahɛ mɛ wo sɛba n dole paga la. 15Yenɛ dekere la ba namehegɔ la yɛhera ba ba namehegɔ la poan. A be'ehe la ba toba ba namehegɔ la poan. 16Yenɛ tare ba la bala ba daaŋɔ wa poan banla banla yɛ'ɛha zan'an n ane fɔla fɔla te daaŋɔ ka bɔna bini, te ba laahe dia ta perɛ la nɛnɔ ma'an. 17Ge be'em gankerɛ n boe hom zuo. Gankerɛ, la narehom n nyɔkɛ hom. 18Behɛ soŋa te sunsunya da pan'ahɛ hɔ te ho toora, bii tarega lure ho nini. 19Ho tarega la wan nyaŋɛ gu' ho ninbaanlega wa, bii ho paŋa zan'an n wan nyaŋɛ? 20Da tɛn'ɛhera te yu'uŋɔ paɛ, saŋkaŋa n ne fɔ nɛreba ba gan'ahegɔ zen'enhe bahɛ. 21Da bahɛ te namehegɔ wa en makere ho beha wa bahɛ te ho ganlom. 22Behɛ, Yenɛ boe la a paŋa poan la na'ahegɔ. Ane n de pa'ala wo enŋa? 23Ane n pa'alɛ en a sɔya wa, bii ane n wan nyaŋɛ yele en te a tue mɛ. 24Tɛnra a nu'o tooma la te nɛresaaleba yoona pɛngera la. 25Nɛra woo behere a mɛ, nɛra woo n boe kenkɛleŋa nyɛ a mɛ. 26Yelemɛŋɛrɛ, Yenɛ kanregɛ mɛ, to ka mi' zan'an. Yenɛ yuuma ka tare kanlɛ. 27Enŋa n ne ve'e ko'om teŋparɛ wa zuo zom zuin, te bo ta pin' wo pika la dɛna saa, 28te saŋgbanɛ nya ka'ɛ bo kekeko bahɛ nɛresaaleba zuo na. 29Se'em wan ta'an baŋɛ enŋa n eŋɛ se'em yeregɛ saŋgbana wa, bii saa wa en ze'ete a zen'an tanhera na wa? 30Behɛ, a tom la a bugum te bo sige paɛ ko'kantɛ teŋa teŋa ha. 31Yele ana zuo te a sɔna nɛresaala, bɔ'ɔra en dia kekeko. 32Yenɛ zanle saa bugum la a nu'en. Enŋa n pa'ale bɔ bo wan nyagɛ zen'an. 33Saa tanhega pa'alɛ la Yenɛ boe. Te dunhe me mɔɔla dɛ.


Copyright
Learn More

will be added

X\