Yob 30

1Ge nananawa, bonbibihe n bala kɛhera mam wa. Sɛba sɔdoma te mam wan dekɛ ne ba pa'ahɛ baahe se'ehe en gu'ure mam piihe la en bala kɛhera mam wa. 2Ba paŋa bo'ore ne mam la bem? Ba ka tare mam konrehe. 3Nɔŋɔ la kom wan bahɛ te ba ɛɛra vuula pɔgɔtia poan yu'uŋɔ, ta bahɛ yoo. 4Ba eere la tuntuuro poan tun'ura, te ba dia dɛna sɔɔrɔ tia nyɛga. 5Ba sa'ɛ ba mɛ nɛreba poan, te nɛreba taɛ ba wɔɔla wo nayigehe la. 6Ba wan kɛn'ɛra yogoro la bɔgɔrɔ la tanhe poan. 7Ba biline la tontuuro poan, soɔnta gɔn'ɔhe poan. 8Ba dela geto, ba ka tare yu'urɛ. Ba sa'ɛ ba mɛ teŋa poan bahɛ. 9Bama en bala nya yoona toora mam, te mam dɛna ba bonkɛhela. 10Ba yaɛ mam mɛ, ba ka bote ba lɛna mam, ge tobeha ba nɔtɔɔnrom mam nɛŋan. 11Yenɛ n zabɛ la mam lobɛ mam la zuo, te nɛrebana wa nyɛ mam eta bama n bote se'em. 12Mam nyɛ ban gbirigere mam n zuɔ bɔba wa, ba kɔ'ɔn maahom la zaba lɔgɔrɔ kae mam mum. 13Ba gbirige mam sore bahɛ mɛ, ge malom pa'aha mam nɔyalegerɛ, te se'em ka gu'ura ba. 14Ba ɔlɔgerɛ mɛ wo ba aanhegɛ la dangoone kɛn'ɛra na la kɔ'ɔn zan'ara sagaŋɔ baha na. 15Ba dekɛ la dabeem tuunle mam na, zan'ɛn mam birikinte la wo sabeeo la ta bahɛ ha te mam tarega la zan'an tole wo saŋgbanɛ la. 16Vom ka le ana mam soŋa. Muguhego dabeha en gin' mam. 17Yu'uŋɔ, la wune la mam kɔnba, te too seko n wune mam la ka malom ma'ara. 18A dekɛ la gbirigere gorɛ mam fuo, a gorɛ la mam fuo konkɔya. 19A dekɛ mam lobe bahɛ la bɛngerɔ poan, te mam lebege tentɔnɔ, lebege tampegelom. 20Te mam kaahɛ bo ho, te ho ka kelehe, mam ze' mɛ, ge ho ka behere mam. 21Ho yeen nameha mam mɛ. Ho dekɛ la ho paŋa mɛlɛha mam. 22Hom en zɛnkɛ mam bahɛ sabeeo poan, bahɛ te mam ban' sabeeo, te ho tara mam tuluna ko poan. 23Mam mi' te ho wan ba'ahom ko mam, ho wan ba'ahom tare mam kule vɔpa woo yire poan. 24Ge la bala zan'an, se'em n yee a daboo dangɔɔma poan ka kelom soha hom mɛ yoi? Bii a nɔyalegerɛ la poan a kan kaahɛ bɔta soŋorɛ? 25Mam daa ka kaahɛ bo sɛba te la tabelɛ wona ba la? Mam suunre ka lagom sagona la nahadoma? 26Te mam eere som la, be'em te n nyɛta, te mam zɛ'a gura nɛɛhom, te lika ton wa'ana. 27Mam pooren lɔgɔrɔ gbirigere mɛ ka malom ma'ara. Mɛlehegɔ en sigere mam zuo dabeha kekeko. 28Mam iŋganɛ wa nya teere en ban'an wa zuo. Mam ihege la lagaŋɔ la poan kaahera ɛɛra soŋorɛ. 29Mam nya dela sanhe sɔɔn, ge dɛna niiŋkanra zɔ. 30Mam iŋa wa nyɔnlom mɛ bɛrigira te tuluga dita mam kɔnba. 31Mam kɔnlɔgɔ ŋmɛ'a lebege la kɛlega, te mam pɛɛbera n yia bɔ'ɔra sɛba n kele.


Copyright
Learn More

will be added

X\