Yob 3

1Te Yob nya ya'ɛ a nɔɔrɛ zɛrɛgera a dɔgom daarɛ. 2Yob yele Yene yeti, 3Bahɛ te mam dɔgom yu'uŋɔ la dɛna yu'uŋɔ yoo. Yu'uŋ yu'uŋɔ seko poan te ba daa yɛta te ba nyɔkɛ la bodibila puurɛ la dɛna yu'uŋɔ yoo. 4Bahɛ te lika pin' daan denɛ. Yenɛ da le pon tɛn'ɛha daanden daarɛ yele. Nɛɛhom pon da nɛɛ bo de. 5Bahɛ te pɔɔnhegɔ la lika n ane gbaretɛ sɔe daan denɛ wa. Bahɛ te saŋgbanɛ sɔbɔlɔ pin' de. Bahɛ te wontɛɛŋa lige bo de dabeem. 6Bahɛ te lika kantɛ sɔe daanden yu'uŋɔ la pin' de. Da bahɛ te daan denɛ lagom tara nyeema dabeha poan. Ba da lagom kaanla dɛ pa'aha ŋmarehe dabeha poan. 7Pɔka da nyɔkɛ poorɛ yu'uŋkoŋɔ poan. Nyeema voole da bɔna yu'uŋkoŋɔ poan. 8Bahɛ te sɛba n tan' zɛrɛgerɛ, zɛrɛgɛ daan dena wa. Dekɛ dɛ tuunle sɛba n tan' tara bonsɛla ko'omen dɔɔra na la. 9Bahɛ te de ŋmarebibihe da nɛɛ. Bahɛ te de gu'uhe nɛɛhom koŋɛ. De pon da nyɛ bolika sɔɔnrom. 10Se'ere n sɔe la, de daa sone te de li' ne mam ma puurɛ te a da dɔgɛ ne mam na te n nini nyɛ daaŋɔ wa. 11Bene n sɔe te n daa ka lebe n dɔgom daarɛ la, ge yehe na ka tara vɔnrɛ wa? 12Bene te nɛreba daa kpa' duma dɔgɔhɛ mam na, te bin'ihom bɔna te mam mɔgɛ vo'e? 13Wana ma'an n gan' ne mɛ baanlam ginha. Wana ma'an n gan' ne mɛ vɔ'ɔha 14la teŋa wa zuo nadoma, la kan'aneba sɛba n dekɛ daboto tee mɛ teŋkanra la, 15bii n gan' ne la nabiihe se'ehe n tabelɛ dɛna dankanpa, te ba yiya tabelɛ perɛ la sanlenpeelega la. 16Bene te ba daa ka pin' mam wo pɔka n eŋɛ bahɛ, bii bilɛa n pon ka nyɛ yentule ge lebe? 17Bilam, be'em ka le daana. Sɛba sunya n sagom vo'ohogo zen'an n bala. 18Bilam, sɛba n daa boe mukure poan boe la fai la taaba. Ba ka wune sɛba n ne gura ba la tanhega la le yɛ'ɛha. 19Taromdoma, la kpɛ'ɛndoma zan'an boe bini mɛ. Bilam, yamehe ka boe ba daana doma nu'uhen. 20Nɛɛhom ete sunsagaŋɔdaana la bem? Vom dela bem bo se'em n boe too poan? 21Enŋa daana eere la kum ge ka nyɛta, a eere kum la ninmɔ'ɔrɛ gana lɔgɔsoŋɔ n bɔregɛ. 22Ane n ne nyɛ yɔɔ te a poorɛ pee malom pee? 23Yenɛ mɛŋa han beŋe nɛra, nɛɛhom ete enŋa daana la bem? 24Mam sin'iŋɔ wa ane mɛ wo mam dia la, te mam unhuga ka'ara na wo ko'om la. 25Yelemɛŋɛrɛ, sɛla te mam zɔta la n bala sige mam zuo na wa. Yele too n sige mam zuo. 26N ka sɔe n mɛŋa, la ka ane mam som. N ka tare vo'ohogo, daaŋɔ ma'an.


Copyright
Learn More

will be added

X\