Yob 27

1Te Yob le nyɔna a ma'an yeti, 2Mam pɔ' la Yenɛ wa, se'em n da bahɛ te n tare boorɔ, Gaŋɛ Zan'an Yenɛ n bahɛ te la wuna mam wana wa, yeti, 3Mam kelom vɔ'ɔha wa, Yenɛ sabeeo wa kelom bɔna mam poan wa, 4Mam kan malom parom la n nɔɔrɛ wa, pan'ahegɔ kan malom ze'ele mam zɛleŋa wa poan na. 5La zaan la mam, te en yele ho yeti, Ho tɔgɛ la sera, ta paɛ n kum. Mam kan malom bahɛ en birikinte la. 6Mam wan gin' n tontɔɔ vom wa la kaŋkaŋe, n kan bahɛ, mam suunre ka gankere mam yelebe'o seko poan n vom dabeha la woo poan. 7Mam bote n diŋdoma wan ana wo be'emdoma la, te sɛba n ka bote mam som la ana wo nɛre ŋmɛlema la. 8Yenɛ han deŋɛ ŋmaɛ sɛba n ka zote en la bahɛ, Yenɛ han to'e ba vom, ba potɛn'ɛrɛ le dɛna la dene? 9Daaŋɔ han sige ba zuo na, Yenɛ wan kelehe ba sohoga me yoi? 10Ba wan tara popeelom la Gaŋɛ Zan'an Yenɛ wa mɛ yoi? Ba wan soha Yenɛ saŋa woo? 11N wan pa'alɛ hɔ sɛla yɛhera Yenɛ nu'o a ane se'em. Gaŋɛ Zan'an Yenɛ wa nu'o en ane se'em, n kan sogɛ hɔ. 12Ya zan'an pon nyɛ ko mɛ, ge bene eŋɛ te ya lagahɛ taaba na yoo? 13Be'emdaana, la sɛba n muguhere nɛreba yɔɔrɛ n wana Gaŋɛ Zan'an Yenɛ la zen'an. 14A kɔma han pon wi'ira, ba dela so'a nɛnɔ, ba kɔma kan nyɛta dita tegera. 15Be'emdoma wa en bahɛ kɔmsɛba pooren la, too wan ko ba, te ba pɔkɔnpa kan kele. 16La ban pon kan'ahɛ sanlenpeelega wo tentɔnɔ la, ge din'inhe futo wo mɔɔ la biŋe la, 17ba yeen di'ihe to biŋe mɛ, ge seradoma n wan ta yɛ tɔ, te sɛba n ka tare be'em tɔnrɛ ba sanlenpeelega la yeregɛ. 18Ba mɛte ba yiya mɛ wo paanreŋa yire la, ba yiya la ane wo sogorɛ te sɛba n gure va'am tin' la. 19Ba han yɛ'a gan'aregɔ, ba dela dakanpa, ge la kan ana ba bala, ba ta pekera ba nini, te la tole ya, 20Paleŋ'ɛnka en di ba wo ko'om la, te saabeeokeŋɔ wa'an yu'uŋɔ na zɛnkɛ ba keŋɛ. 21Sabeeo wan ze'ele dapɔya bɔba wa'ana zɛnkɛ ba keŋɛ, sabeeo koŋɔ n wan piihe ba ba bɔŋa zen'an la bahɛ. 22Ko kɔ'ɔn vagelena ba mɛ te ninbɔn'ɔn ka'na, te ba zegera ba zɔ peɛn. 23Te sabeeo wa vagelena ba te ba zɔta, kɛn'ɛhera ba dabeem la ko paŋa la en kpe'em se'em la.


Copyright
Learn More

will be added

X\