Yob 22

1Te Teman boraa Elipaz la lerege yeti, 2Yenɛ ete saala la bem? Yenɛ ete yamdaana paɛ paɛ la bem? 3Hom han pon dɛna tontɔɔ, bala dela popeelom bo Gaŋɛ Zan'an Yenɛ wa yoi? Bii ho han ka tara tuure, bene yɔɔrɔ te Yenɛ nyɛta de poan? 4Hom zote Yenɛ la zuo te Yenɛ tanha hɔ, ge gankera ho wa yoi? 5Dagɛ ho be'em en gaŋɛ la zuo? Dagɛ ho ganleŋɔ la en ka tare ba'ahegɔ la zuo? 6Ho fan' ho sɔɔnrɔ lɔgɔrɔ mɛ te la ka nara. Yɛɛhɛ nɛreba futo ge bahɛ ba beela. 7Lan daa wuni sɛba, ho daa ka bo ba ko'om te ba nyu', ge mɔna sɛba kom en duni dia. 8Ge sɛba n kpe'em n sɔe teŋa wa, te nɛrezura bɔna ka poan. 9Ho tuluhe pɔkɔnpa lebe mɛ la nu'beela, ge gu'ura keebehe som. 10Bala n sɔe te bɛntɔ kae hɔ, te paleŋ'ɛnka maahom pin' ho, 11bii lika wa pin' ho te ho ka nyɛta wa, ko'om en libe ho. 12Yenɛ ka boe saazuo ha? Behɛ ŋmarebibihe wa n boe saazuo wa n zaan se'em. 13Hom yeti, Yenɛ mi' la bem? A wan nyɛ lika poan mɛ na, la a gankɛ yoi? 14Saŋgbanɛ kantɛ en lile en te a kan nyɛ na, a eere la saŋgbanɛ wa zuin ha. 15Hom yeti ho dɔla la sɔrɔɔ kɛka sɛka te be'emdoma dɔla la? 16Ba ɛnkɛ lu mɛ te ba daarɛ ka paɛ, ko'om en wa'ana uue ba ɛnberɛ la keŋɛ. 17Bana en yele Yenɛ yeti, Bahɛ to baanlam la, ge le yeti, Gaŋɛ Zan'an Yenɛ la wan eŋɛ tomam la wane? 18Ge te Yenɛ sina ge perɛ ba yiya la lɔgɔsonɔ, ge han dɛna mam be'em kan'aŋɔ zaan mɛ la mam. 19Tontɔɔdoma la han nyɛ be'emdoma la namehegɔ la, ba nyeene mɛ, te sɛba n ka tare tuure la kɛhera ba, ge yɛta yeti, 20La de sera, ba ŋmaɛ to diŋdoma la bahɛ, ge te bugum di ba sɛla woo n gee la. 21Sakɛ bo Yenɛ, ge bɔna la sunma'ahom. Ho han eŋɛ bala, som wan bɔna. 22Tɔ'ɔha a nɔɔrɛ pa'alegɔ, ge dekɛ a yelehom biŋe ho suunre poan. 23Ho han ŋmɛregɛ lebe Gaŋɛ Zan'an Yenɛ wa zen'an na, ge yehe be'em ho sogorɛ poan ho wan lebe ze'ele. 24Ho han ka le dekɛ sanlema yi' sɛla, ge dekɛ ba te ba dɛna kuga, 25ge te Gaŋɛ Zan'an Yenɛ wa dɛna ho sanlema, la ho sanlenpeelega, 26ho nya wan tare popeelom kantɛ Gaŋɛ Zan'an Yenɛ poan, ge nya ta'an tɔgɛ bo Yenɛ. 27Ho wan sohɛ en, te a kelehe ho, ge te ho nya ta'an yɔ hom po'olɛ nɔɔrɛ te ho yɔ sɛla la. 28Hom tɛn'ɛhɛ te se'ere eŋɛ la, de wan seren eŋɛ bala bo ho, som wan dɔla hɔ ho sore woo zuo. 29Yenɛ han sigehe nɛra, a pa'alɛ mɛŋa zuo te la eŋɛ en bala. Ge Yenɛ faanre la sigehe mɛŋadaana baha. 30Yenɛ wan fan' sɛba n pon tue la bahɛ, ba wan peɛn, doohe la ba nu'uhen ka tare dɛngerɔ la zuo.


Copyright
Learn More

will be added

X\