Yob 14

1Nɛresaala te nɛresaala dɔgɛ dabeha ka zo'e, ge a perɛ mɛ la daaŋɔ. 2A yehe mɛ na wo puuo n tanhɛ la, ge lebehe ku'e. A ne mɛlom mɛ wo yilinyiliŋɔ la ka le bɔna. 3Yenɛ ho dekɛ ho niho tɔ la nɛre'ena wa? Hom yeti, Ho zin'ire mɛ la n gankɛ en? 4Ane n wan ta'an yehe sɛla n ka dɛngɛ dɛngerɔ poan? Se'em ka boe. 5Nɛreba dabeha kaanlɛ gan'an mɛ, te hom mina ba vom ŋmarehe ge me biŋe beene se'ere te ba kan ta'an zooe. 6Yehe ho nini ba poan ge bahɛ te ban de tontoneba la, ba me di nyɛlom ba vom dabeha la poan. 7Ba han ŋmaɛ tia bahɛ, ka tare potɛn'ɛrɛ te ka wan le tobɛ, ka vontɔ kan ku'e. 8La ka nyɛga n pon nyaara teŋa se'em ha, te ka tile me ku'ura saazuo na se'em. 9Ge ko'om fiin wa han paɛ ka, ka wan le puhe, tɛn yila wo tipaalega. 10Ge asaala han ki, a sigere la teŋa, ba saŋa han tole, ba bɛɛ? 11Ba ana wo ko'om n kɛɛnhere mɔgɔrɛ poan se'em la, te kolaahe ko'om kɛɛnha se'em la. 12Saaleba me ne gan'arɛ la bala, kan le ihege. Han dagana saazuo wa n ka ta bɔna, ba kan malom lebena, bii ba nɛɛ ba gɔɔm la poan. 13Ho han pon laɛ ne mam, bii ho pin' ne mam gura te ho sunsunyiim la ta tole ne. Mam bote ne te ho bo ne mam la saŋsɛka ha, nya ta tɛɛn n yele. 14Saaleba han ki, ba wan le vo'e? Mam tooma dabeha wa zan'an poan, mam wan gura te n ta nyɛ vo'ohogo. 15Ho wan ba'ahom yi mam, te n lerege ho. Ho wan ba'ahom ɛɛra hom mɛŋa n yagom sɛla wa. 16Bala ma'an la ho wan gura mam, ho kan le beha mam n kene se'em. Ho kan le beha n be'em. 17Ho wan dekɛ mam tuure eŋɛ botere poan lo', ho wan pin' mam ganleŋɔ la. 18Wo zɔya n lu bure se'em, te tanhe vɔn' se bɔŋa zen'an se'em, 19te ko'om ziira tanhe yɛ'a, te ko'mi'inhe dita teŋparɛ wa yɛ'a se'em la, bala mea te hom sagona asaala n tare potɛn'ɛrɛ zen'an la. 20Ho zaberɛ mɛ la ba saŋa woo, te ba zɔngɛra, Ho ne tee la ba aŋa, tare ba tole, 21Te ba kɔma han ihege na dɛna nɛra zura, ba kan mina. Bii ba han dɛna taromdoma a kan mina. 22Ba wone la ba mɛŋa iŋtoo la ma'an kɛla bɔ'ɔra ba mɛhe ma'an.


Copyright
Learn More

will be added

X\