Yob 10

1Mam taregɛ mɛ la vom wa. Mam wan nyɔna la fai. Mam wan tɔgɔra la bala n too wa poan. 2Mam han wan ta'an ne yele Yenɛ se'ere, mam wan yele ne en yeti, a da sagom mam, a yele mam n tuure n de se'ere. 3La wan dɛna ma'an te ho muguhe ho mɛŋa nu'o n maalɛ sɛla? Ho zagahɛ ho mɛŋa nu'o lɔkɔ, ge bahɛ potɔpa etegɔ la? 4Ho tare la nɛresaala nini? Ho behere yɛla mɛ wo nɛresaala n behere yɛla se'em yoi? 5Ho dabeha zuni mɛ la nɛresaala dabeha yoi? Bii ho yuuma n zuni la nɛresaala yuuma, 6te ho ɛɛra mam tuure, ge beha mam be'em, 7la hom pon mina te n ka tare tuure, ge te nɛra me ka bɔna wan ta'an to'e sɛla ho nu'uhen bahɛ? 8Hom nu'uhe n gin' yagom mam, ge nananawa ho ŋmɛregɛ sagona mam mɛ. 9Tɛnra yeti ho maalɛ mam mɛ wo yɔgɔrɔ la. Ho wan la bahɛ te n lebege tentɔnɔ? 10Ho ka ka'ɛ mam mɛ na wo iilom la? Ge maalɛ mam wo iilom man'aherɛ la? 11Hom dekɛ nɛnɔ la iŋganɛ pin' mam, dekɛ konba la giinla lo mam naɛ taaba. 12Hom bo mam vom la nɔŋerɛ kantɛ, ge behera mam sea. 13Ge la bala zan'an, ho pon maahom yɛla ho suunre poan mɛ. Mam mi' yeti, Hom n maahene se'ere n bala. 14Mam mi' te n han tom be'em, ho behere mam mɛ, ho kan bahɛ mam naana. 15Mam han dɛna la potɔya la woŋɛ mam. N han la dɛna la tontɔɔdaana n kan nyaŋɛ gorege zuo. Se'ere n sɔe la, nyanɛ n di mam, mam han beha n ninbɔn'ɔn wa. 16Ho ane mɛ wo gbegenɛ la pogolena mam. Ho wan le ba'ahom damɛ mam la ho paŋa la. 17Daarɛ woo ho tare la seradoma paalega na zɛ'ɛta, te ho sunsunya malom nyiira la mam. Ho malom tara la pɛɛntɛɛnreba paalehe to'oha mam. 18Bene zuo te ho daa tare mam n ma pooren yɛhera na? Mam bote ne te n daa ki ne mɛ, te nɛnɛra pon da nyɛ ne mam, 19te la ane ne wo n pon ka tabelɛ bɔna me la, mam kɔ'ɔn yehe ne na la, ba tare ne mam ta pin' ne. 20Mam vom dabeha zo'e mɛ yoi? Bahɛ mam, te la eŋɛ mam ma' ma' fiin wa, 21ge te n nyaŋɛ keŋɛ da le lebe na. N keŋɛ teŋsɛka n de lika gbarete la poan, zen'sɛka 22N keŋɛ teŋsɛka n de lika ka mɛŋa la poan. Teŋsɛka te nɛɛhom dɛna lika la poan.


Copyright
Learn More

will be added

X\