Yeremia 7

1Te Na'ayenɛ tɔgɛ bo Yeremia yeti, 2Ze'ele Na'ayenɛ Yire la nɔɔrɛn, mɔɔlɛ yele dena wa, mɔɔlɛ yeti, Yuda teŋa nɛreba wa, yamam sɛba n dole nayaŋa kana wa poan kɛn'ɛra po'oha Na'ayenɛ la, wom ya. 3Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la n de Israel Yenɛ la yeti, tee ya yɛla la, la ya etegɔ la, te n ta'an bɔna la ya zen'kana wa poan. 4Da dekɛ ya mɛŋa delom pan'ahegɔ seko n yeti, Ka'lam dela Na'ayenɛ Yire la, de seren dela Na'ayenɛ Yire, Na'ayenɛ Yire n bala. 5Ya han wan seren tee ya yɛla, la ya etegɔ la, ge eta taaba sɛla n nare, 6ya han ka mɛlɛha saama la keebehe bii pɔkɔnpa, ge ka ka'aha ziim sebo n ka tare taalɛ, ka dɔla baga la te te ya dɔla te la sagona ya la, 7n wan bɔna la ya, teŋkana wa poan, teŋsɛka te mam yuum pon dekɛ ka bo ya sɔyaabdoma te ka dɛna ba sɔ'ɔlom yɛ'ɛha wa poan. 8Ge behɛ ya, yamam daa delom pan'ahegɔ yelehom yoo. 9Yamam wan ta'an keŋɛ ta zun' ge ko ge gan' a la taaba sereba bii pɔgɔba ge parona ge nyɔ'anra ko'ɛnka bɔ'ɔra Baal bagarɛ, dɔla baga se'a te ya ka tabelɛ mina, 10ge ne le wa'ana ze'ele mam nɛŋan, mam yire se'ere te mam yu'urɛ pota de poan wa, yeti, to nyɛ' faanre, to nyɛ' faanre ge tona dɛngerɔ toon ana wa? 11Yire se'ere te mam yu'urɛ pota de poan wa, nya lebege la faanreba zen'an bo yamam? Ya mi', n behere yan ete sɛla woo la mɛ. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 12Keŋɛ ya Silo teŋa poan, zen'sɛka te mam yu'urɛ pɔhɛ pota la, ta behɛ mam n eŋɛ ka se'em n nɛreba Israeldoma wa pototooma la zuo. 13Na'ayenɛ yeti, Te yamam tone toon ana wa woo, te n tɔgɔra bɔ'ɔra ya saŋa woo te ya ka kɛleha, te n yi' ya te ya ka sakɛ la. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 14Bala zuo, n wan eŋɛ yire se'ere te mam yu'urɛ pota de poan, te ya dekɛ ya mɛhe delom de wa, la teŋsɛka te n dekɛ bo ya sɔyaabdoma te ka dɛna ba sɔ'ɔlom yɛ'ɛha wa, woo mam eŋɛ Silo teŋa se'em la. 15N wan bahɛ te ya mɛlom n nɛŋan, wo mam eŋɛ ya sɔɔnrɔ Epraim buuri la se'em la. 16Bala zuo, Yeremia, da po'ohɛ bo nɛrebana wa, bii ho tare beloŋo na, bii fabele seko wa'an n zen'an na nɛrebana wa zuo, mam ka yeti n kelehe ho. 17Ho ka nyɛte ban boe Yuda teŋa la poan eta sɛla? Ho ka nyɛte ban dole Yerusalem sɔrɔtɔ la zuo eta sɛla? 18Kɔma n ne ɛ dɔɔrɔ na, te sɔdoma toorɛ bugum, te madoma me nya nɔm zom la, nya maalɛ dia bo ba bagarɛ la te ba yi'ira dɛ Saazuo Pɔgɔnaba la, tara daam kaanbera baga, nyiiha mam sunsunya. 19Na'ayenɛ yeti, La dela mam te ba nyiiha wa. Dagɛ sagaŋɔ la nyanɛ te ba tara kɛn'ɛha ba mɛhe wa? 20Bala zuo, to Daana Na'ayenɛ la yeti, N wan ka'ɛ n sunsunyiim tuluga la bahɛ teŋkana wa sɛla woo zuo na, nɛreba la dunhe la bonbula woo n yehe zɛ'a teŋa la zuo, te bo di ba kan malom tare kiŋire. 21Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la n de Israel Yenɛ yeti, kɔ'ɔn ete ya bala, dekɛ ya ya nyɔ'an bo'olom nɛnɔ la, pa'ahɛ ya kaanbegɔ koseto nɛnɔ la poan, la ya mɛhe obe. 22Se'ere n sɔe la, mam yuun tare ya sɔyaabdoma ze'ele Mizraim teŋa poan yehe na la, mam yuun ka yele ba, bii bo ba la nyɔ'an bo'olom kaanbegɔ nɔze'elego. 23Ge n yuum bo ba nɔze'elego yeti, nane ya mam, te mam dɛna ya Yenɛ, te ya dɛna n nɛreba. Dole ya sɔrɔɔ seto woo te mam bo ya nɔze'elego la, bala te la wan ana ya soŋa. 24Te ba ka nam, bii enŋɛ tobewoŋa, ge ton ze'ele ba sunkanberɛ toonbe'ero la poan, dɔla ba mɛŋa kan'aŋɔ, ton beha pooren ge bahɛ nɛŋa. 25Saŋsɛka te ya sɔyaabdoma ze'ele Mizraim teŋa yehe na la, tara tara la zina, saŋa woo poan, mam tone n yamehe la n de n nɔtɔgɔheba wa la bala beere n yelegere woo, dabaherɛ n tagale dabaherɛ, ya zen'an me na. 26Ge la bala zan'an ba ka kelehe mam, bii ba dekɛ dɛ ninmɔ'ɔrɛ. Ba ton ba' ba nyugela kaŋkaŋe, malom tona be'em gana ba yaabdoma la. 27Hom Yeremia wan ta yele ba yele ana wa zan'an, ge ba pon kelom kan kelehe ho. Ho wan yi ba, ge ba kan sakɛ. 28Bala la, yele ba yeti, Teŋkana n ka nam ka Na'ayenɛ ka Yenɛ la yelehom la, ge me ka sakɛ to'e ka tobedɔnlegerɛ la. Yelemɛŋɛrɛ mɛlom ka poan mɛ. Yelemɛŋɛrɛ ka pote ba nɔɔrɛn. 29Siie ya ya zuto, ge fabelɛ bo zɔya wa n gan' beela wa. Se'ere sɔe la, Na'ayenɛ la zagahɛ saŋkana wa buuri la n nyiihe a sunsunya la mɛ. 30Na'ayenɛ la yeti, Yuda teŋadoma wa tom la be'em mam nɛŋan. Ba tare be'em kɛn' yire se'ere te mam yu'urɛ pota de poan la na nya ganlom dɛ. 31Ge kena mɛta Topet bagarɛ la Ben Hinom Bɔn'ɔn la poan, te ba kena nyɔ'anra ba dayɔɔhe la ba pɔyɔɔhe bugum poan bɔ'ɔra bagarɛ la, yelese'ere te mam ka bo nɔɔrɛ, bii pon ka tabelɛ bɔna mam potɛn'ɛrɛ poan. 32Bala zuo, Na'ayenɛ la yeti, dabeha la kene na, te nɛreba kan le yi zen'kaŋɛ te Topet, bii Ben Hinom Bɔn'ɔn le yɛ'ɛha. Ba nya wan ta yi'ira ka la Kɔrɔŋɔ Bɔn'ɔn. Se'ere n sɔe la, ba wan pin' kum Topet poan, te teŋa la ta perɛ te vole ka le bɔna. 33Yuda nɛreba la n ki gan'an, wan dɛna ziiro la mɔen dunhe dia, te nɛra ka bɔna wan dige ba. 34N wan go'e nyeema la popeelom la pɔgɔdire la se'ere ele voole la n boe Yuda la Yerusalem teŋhe sɔrɔtɔ zuo la bahɛ. Teŋa la lebege la daboo gan'an.


Copyright
Learn More

will be added

X\