Yeremia 50

1Na'ayenɛ n tɔgɛ Babilon la Kaldea teŋa la yele se'em bo nɔtɔgɔha Yeremia n wana. 2Doohe teŋhe la poan yele, doohe se poan mɔɔlɛ, lo' danlehom zanla, ge mɔɔla, da sogɛ dɛ, yele te ba yeti, ba nyaŋɛ Kaldea la. Nyanɛ n di Bel bagarɛ. Marduk bagarɛ suunre sagom mɛ, Nyanɛ n di Kaldea baga la. Sɛla te ba yagom la nu'uhen la ka tare vɔnrɛ, ba suunre wan sagom. 3Dima n ze'ele zuɔ bɔba teŋa la wa'ana te a zabɛ la en, dima la wan bahɛ te Kaldea dɛna voore, te nɛresaala kan bɔna ka poan, nɛresaaleba, la dunhe zan'an wan zɔ yehe ge bahɛ ka. 4Na'ayenɛ yeti, dabeha aŋa poan, saŋkaŋa poan la, Israel, la Yuda teŋa nɛreba wan lagom taaba wa'ana, ba wan wa'ana la nintam, kɛla ɛɛra Na'ayenɛ, se'em n de ba Yenɛ la. 5Ba wan sɔkera ɛɛra Zion sore, te ba nɛhe tɔ bini, te ba yɛ'a bini na. Ba wan paɛ bini na, dekɛ ba mɛhe naɛ la ba Na'ayenɛ la, la nɔbiŋere se'ere n ka tare ba'ahegɔ, ge te ba kan malom tamɛ. 6Mam nɛreba wa bɔregɛ mɛ wo piihe la, sɛba n behere ba la n tare ba te ba ta bɔregɛ, ba ŋmɛregɛ ba mɛ ze'ele zɔya zuo, lebe zobibihe la poan ha, te ba tamɛ ba gan'an zen'an la. 7Se'em woo n nyɛ ba, ne obe ba mɛ, ba diŋdoma sɛba n ete ba bala la, ne yeti, te ka tom be'em la tomam n ete ba se'em wa, ban tue ba Na'ayenɛ la, se'em n de ba bɔn'ɔn, la ba Na'ayenɛ la, se'em te ba sɔyaabdoma yuun dekɛ ba mɛhe delom la, n sɔe te bala eta ba wa. 8Zɔ ya Kaldea wa poan, yehe ya Kaldeadoma teŋa wa poan, la ya bɔna nɛŋa wo botelehe n boe piihe nɛŋa se'em la. 9Se'ere n sɔe la, mam yeti n gbirige la teŋhe n boe zuɔ nu'o bɔba ha wa, te se wa'ana zabɛ la Kaldea wa, nyaŋɛ en. Ba pɛɛma ane mɛ wo go yɛa pɛɛma lam, ka luta teŋa. 10Ba wan fan' Kaldea teŋa lɔgɔrɔ. Sɛba n wan fan' teŋa wa la, poorɛ wan pee. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 11Yamam daa fan' mam nɛreba ge nyeene mɛ. Ya ɛngere mɛ wo nagabila n boe bon'en wa, zɔta dɛ'ɛna wo yehobila n boe bo gan'ahegɔ zen'an wa. 12Ba wan wɔnregɛ ho bahɛ, nyanɛ wan di teŋkana wa. Teŋkana n wan dɛna teŋbila, teŋhe wa woo poan, ka wan dɛna mɔɔ, dɛna teŋkɛ'ɛŋa n de pɔgɔtia teŋa. 13Na'ayenɛ sunsunyiim la n wan ka'ɛ teŋkana wa zuo na la, nɛre beeliho kan yee ka poan, ka wan gan'an voore, te se'em woo n doohe hom Kaldea wa zen'an tole, a daana nɔɔrɛ wan ma'ɛn, te a sɛn'ɛha, la pogoleŋɔ seko n paɛ hom Kaldea wa la. 14Yamam sɛba woo n maahom ya tiini te ya zabɛ la Kaldea wa, maahom ya ze'ele la ya zabɛ la ka, tɛn' ya en, da bahɛ ya en. Se'ere n sɔe la, a tom la be'em Na'ayenɛ nɛŋan. 15Kae ya teŋa la mum, la ya sakɛ zaba sakerɛ, a koŋe ya, a paŋa la ba'ahɛ ya, te a dangɔɔma la aanhom lu'. Na'ayenɛ n lerege en, lerege ya en, eŋɛ ya en, wo enŋa n eŋɛ sɛba se'em la. 16Bota kan bɔna Kaldea, borega saŋa, kɛɛrehe saahegɔ, kan bɔna dia kɛ'a saŋa la. Se'ere n sɔe la, so'a wan wa'ana sagom teŋa la. Bala zuo la, nɛra woo wan lebe a nɛreba n boe zen'an, la ba mɛhe teŋhe poan. 17Israel teŋa ane mɛ wo pehego te gbegenɛ pigira te de nyɔkɛ la. Asiria teŋa naba n yi' en yia, te pooren, te Kaldea Naba Nebukadnezar nya ŋma' ka konba. 18Bala zuo la, Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la n de Israel Yenɛ la yeti, N wan namehɛ Kaldea, la ka naba la zan'an, wo mam n namehɛ Asiria teŋa naba se'em la. 19N wan lebehe sɛ' Israel ze'ele a bɔn'ɔrɔ la poan, te a bɔna Karmel, la Basan teŋhe poan ɔbera fai. Epraim, la Gilead teŋhe zɔya la zuto, wan bɔ'ɔra en dia, te kom ka tara en. 20Na'ayenɛ yeti, Dabeha aŋa poan, saŋkaŋa poan, ba wan ɛɛra be'em Israel teŋa wa poan, pon kan nyɛ la boyena me. Ba wan ɛɛra Yuda teŋa ganleŋɔ n de seko ge kan nyɛ. Se'ere n sɔe la, mam wan di sugure bo nɛresɛba n gee fiin wa la. 21Keŋɛ ya ta zabɛ la Merataim teŋa nɛreba la nɛresɛba n kɛn'ɛre Pekod teŋa la. Dige ya ba, la ko' ba ge sagom sɛla woo. Eŋɛ ya mam yele ya se'em la. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 22Zaba voole, la sagom kantɛ n boe teŋa la poan. 23Teŋa wa zan'an bon paŋa la kɔ' lu' na. Babilon n bala nya lebege dabeem lɔkɔ bo teŋhe wa. 24Kaldea wa, hom mɛŋa n bɛnrɛ bɛnregɔ wa, te ko tuluge nyɔkɛ hɔ, ge te ho ka baŋɛ. Ba ɛ ho mɛ, nyɛ hɔ, nyɔkɛ. Se'ere n sɔe la, ho dekɛ la ho mea makera la Na'ayenɛ. 25Na'ayenɛ yakɛ la a loko, fɔ a sunsunya pɛɛma la n de yabega la. Se'ere n sɔe la, to Daana Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ wa tare la toonɛ te a tom Kaldea teŋadoma wa. 26Diŋdoma wa, ze'ele ya zen'an woo na, la ya gilige kan'ɛhɛ ya en zen'an woo na biŋe wo boom la, la ya sagom en zan'an zan'an, da bahɛ ya te a sɛla gee. 27Ko' ya a lɔlehe zan'an, pe'e ya a lɔlehe zan'an tare ta kɔrom. Yele boe teŋkana wa zuo, ka dabaherɛ la paɛ ya, ka sagaŋɔ saŋa la n wana. 28Kelehe ya nɛreba wa n ze'ele Kaldea wa'an Zion teŋa na yeti, Na'ayenɛ to Yenɛ lerege, a leregere ba la ban ganlom Yenɛ Yire la zuo. 29Lagahɛ pɛɛntɛɛnreba zabɛ la Kaldea wa, sɛba woo n maahom ya tiini wa, gilige ya en mum, la ya bahɛ te a nɛra yene me pon peɛn. Lebehe ya yɔ' en, enŋa n tom se'em la, tulugɛ ya en. Se'ere n sɔe la, a zɛnkɛ la a mea ganlom la Na'ayenɛ, se'em n de Israel Fa'a Yenɛ la. 30Bala zuo la, a boraahe wan ki a teŋa la sɔya zuto, te ba sagom a pɛɛntɛɛnreba la zan'an de daarɛ. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 31Pa'ale mɛŋadaana wa, mam zaberɛ la ho mɛ, to Daana Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ yele se'em n bala. Ho dabaherɛ la paɛ ya, ho namehegɔ saŋa la paɛ ya. 32Pa'ale mɛŋadaana la wan gɛnrɛ ta lu', te se'em ka bɔna wan gin' en te a ihege, n wan laŋɛ a teŋhe la, la bugum bahɛ, te bo di sɛla woo te a tara. 33Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la yeti, Israel la Yuda teŋhe wa boe la muguhego poan, sɛba n tare ba muguha la, gin' ba mɛ kaŋkaŋe, ka sakɛ te ba bahɛ ba te ba keŋɛ. 34Faanra la kpe'em mɛ, a yu'urɛ dela Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ. A wan seren tɔgɛ bo ba, la a bahɛ te teŋa wa nyɛ vo'ohogo, ge te Kaldea bɔna namehegɔ kan ba'ahɛ poan. 35Na'ayenɛ yeti, so'a n zaberɛ la Kaldeadoma, la Babilon nɛreba wa, la ka kpɛ'ɛndoma, la nɛresɛba n kan'ane ka yɛla la. 36So'a n zaberɛ la teŋa la nɔtɔgɔha ponpɔrɔŋdoma la, te ba lebege gɔɔnɔ. So'a n zaberɛ la teŋa la pɛɛntɛɛnreba la, zabɛ sagom ba. 37So'a n zaberɛ la teŋa la yiri ban'areba la ka zaba toroto la pɛɛntɛɛnreba sɛba n de saama wa'ana pa'ahɛ ka la, te dabeem kɛn' ba. So'a n zaberɛ la teŋa la nu'taton fan' ka nu'taton la zan'an 38Ko'om kan bɔna teŋa la poan, te ka ku'e. Se'ere n sɔe la teŋkana wa dela baga ma'an teŋa, te ka nɛreba la nini mɔ'ɛ la baga la. 39Bala zuo la, mɔen dunhe, la sanhe n wan sɔe Kaldea wa. Taataa doma wan sɔe ka, saŋa woo poan, nɛreba kan le zin'ire ka poan, bii ka mɛŋa nɛreba mɛ ka. 40Na'ayenɛ yeti, wo enŋa n daa sagom Sodom, la Gomora teŋhe, la se nɛreba se'em la, bala mea te n wan sagom hɔ, te nɛra kan bɔna ho poan, bii wa'ana zin'ire ho poan. 41Behɛ, pɛɛntɛɛnreba n bala ze'ele zuɔ nu'o teŋhe la poan kena na la. Teŋkantɛ n kpe'em, la nadoma n ze'ele teŋa wa zen'an n zaan gbita kena na la 42Ba tare la tiini, la ba kana, ba poorɛ tɔe mɛ, te ba ka tara sɛla ninbɔn'ɔn. Ba ban' la yiri te i kilinkima damena wo ko'kantɛ n ŋmɛ'ɛre damena se'em kena na, maahom tagalɛ taaba wo pɛɛntɛɛnra n boe pɛɛntɛɛnrɛ poan la, yɛ'a na te ba zabɛ la hom Kaldea wa. 43Kaldea naba la n wom ba yele la, a iŋa ki mɛ, te suunre nyɔkɛ en, te la wona en wo pɔka virigere la. 44La ana wo gbegenɛ n ze'ele Yordan Kolaa nɔgbɛma tiihe poan yehera mɔɔ man'aha poan na te a nyɔkɛ sɛla obe la, n wan dige Babilon nɛreba, ge tee se'em te n bɔta, te a beha ka la. Se'ere n sɔe la, ane n boe ana wo mam? Ane n boe wan ta'an tɔgɛ la mam? Duŋkeenkane n boe wan ta'an ze'ele la mam? 45Bala zuo la, wom Na'ayenɛ la n maahom yelese'ere la Kaldea wa, la se'ere zuo te a maahom yele denɛ la Kaldea teŋadoma wa. La dela sera, te ba wan vɛ' ba kɔmbibihe yehe ba teŋa la poan, sagaŋɔ wan paɛ hom Kaldea wa. 46Ba han ta nyaŋɛ Kaldea wa te la, teŋa wa zan'an wan miim, te teŋa woo wom Babilon n kaahe baha na.


Copyright
Learn More

will be added

X\