Yeremia 49

1Na'ayenɛ n tɔgɛ Ammon teŋa yele se'em n wana. Israel ka tare dayɔa? A ka tare se'em n wan ta sɔe a yire? Bene n sɔe te Milkom fan' Gad? Bene n sɔe te Gad teŋa nɛreba ka zin'an ka poan? 2Na'ayenɛ yeti, Bala zuo la, saŋa la kene na, n wan peebe zaba tentanɛ la, zabɛ la Araba teŋa n boe Ammon teŋa poan la. Ka wan lebege tampogerɛ, gan'an yoo, ba wan nyɔ' ka teŋbibihe la woo la bugum, Israel me wan fan' sɛba n daa fan' en la. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 3Hesbon teŋa wa, kele Ai teŋa wa zuo, ka yeti ka gan'an la voore. Araba teŋa pɔgɔhe wa, kaahɛ ya mɛ, yɛ ya sunsagaŋɔ futo, kaahɛ ya mɛ, ge ŋmɛ' ya mɛhe la kafɛɛbehe. Se'ere n sɔe la, ba wan pɛnregɛ Milkom, la a kema la, la sɛba n tone bɔ'ɔra en la loŋe teŋa. 4Bene n sɔe te hom tara ho mɛŋa paŋa ŋmɛ'ɛra nyɔn'ɔn? Ho paŋa la ba'ahere mɛ n bala. Ho ka tare sakerɛ sera. Ho dekɛ ho mea delom la ho lɔgɔrɔ, ge yɛta te, ane n wan ta'an zabɛ la mam? 5N yeti n bahɛ te dabeem sige ho zuo na, To Daana Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la n tɔgɛ la wan sige ho sɔɔnrɔ la woo zuo, te ya zan'an yeregɛ, te nɛra woo to'e a sore a sore, se'em kan bɔna, wan kan'ahɛ ba. 6Ge pooren, n wan le sɛ Ammondoma wa ze'ele Na'ayenɛ yele se'em n bala. 7Edom teŋa yele n wana. Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la yeti, Yam ka le bɔna Teman teŋa poan? Kan'aŋɔ ka le bɔna mi'ineba la zen'an? Ba yam la bɔregɛ mɛ? 8Dedan teŋadoma wa, ɛnkɛ ya mɛ, lebe ya pooren, Se'ere zuo la, n han ta nameha Esau, n wan bahɛ te nɔyalegerɛ sige a zuo na. 9Sɛba n pin'ihe tiihe wɔla han wa'an ho zen'an na, ba kan pin'ihe ge bahɛ wɔla la basɛba? Nayigehe han pon wa'an ho zen'an yu'uŋɔ na, ba wan zun' la ban bote sɛla la ma'an. 10Ge han dɛna mam, mam yɛɛhɛ Esau mɛ, ga bahɛ en beele. Mam pilige a soka zen'enhe la mɛ, te ba sagom a kɔma, la a nabiihe, la a sɔɔnrɔ zan'an, te a ba'ahɛ. 11Bahɛ ho keebehe, la ho pɔkɔnpa dekɛ ba mɛhe delom mam, n wan beha ba te ba vɔna, 12Na'ayenɛ yeti, sɛba n pon ka sona te ba nyɛ namehegɔ, han nyɛta namehegɔ hom se'em n nare ba namehɛ ho wa, n nya wan peɛn namehegɔ? Ho kan peɛn namehegɔ la, ho wan ba'ahom nyu' namehegɔ wanɛ la poan. 13Na'ayenɛ yeti, N pɔ' la n mea, te hom Bozra wan lebege dabeem, la kɛhega lɔkɔ, ho wan gan'an yoo, te pɔtɛ dɔla hɔ, ho teŋkanra la n boe ho poan la zan'an, wan gan'an voore. 14Mam wom la yelehom Na'ayenɛ zen'an, tontona te ba tom en teŋa wa zuo na, a mɔɔlegɔ la dela, kan'ahɛ ya mɛhe, zabɛ la Edom teŋadoma wa, 15N wan sirige hom Edom teŋa te ho lebege teŋpeka teŋhe wa woo poan, te nɛra ka bɔta ho yele. 16Dabeem sebo te ho daa dekɛ kɔn'ɛhɛ nɛreba la, la pa'alɛ n mea sɛka n boe ho poan la, na lobɛ hɔ wa. Hom n de se'em n boe saazuo, hom ne sɔna zoore zuin zuin ha, la hom n pon tɛ' ho gan'aherɛ zen'an zuin zuin ha wo, tuguho la, n wan zɛnkɛ hɔ bilam mea ha, lobe ho bahɛ teŋa na. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 17Edom teŋa wan lebege dabeem lɔkɔ, te se'em woo n dole tɔla ge nyɛ en, a paleŋa wan ɛnkɛ, te a sɛn'ɛhɛ, la sagaŋɔ seko n paɛ teŋa la zuo. 18Na'ayenɛ yeti, La wan eŋɛ teŋa la wo Sodom, la Gomora teŋhe, la se nɛreba n yuum sagom se'em la, teŋa la mɛŋa nɛra kan yee ka poan, bene te nɛra wa'ana zin'ire ka poan. 19La ana wo gbegenɛ n ze'ele Yordan Kolaa nɔgbɛma tiihe poan yehera mɔɔ man'aha poan na te a nyɔkɛ sɛla obe la, n wan dige Edom nɛreba, ge tee se'em te n bɔta te a beha ka la. Se'ere n sɔe la, ane n boe ana wo mam? Ane n boe wan ta'an tɔgɛ la mam? Duŋkeen kane n boe, wan ta'an ze'ele la mam? 20Bala zuo la, kelehe ya Na'ayenɛ n tare potɛn'se'ere la Edom teŋa wa, te n maahom te a zabɛ la Teman teŋadoma wa. Ba wan vɛ' ba kɔmbibihe ba teŋa la poan yehe, ge n wa sagom ba teŋa la ba'ahɛ la. 21Ba wan lu' damɛ, te teŋa wa miim, ba wan kaahɛ te se'em n pon bɔna Mɔgɔ Mɔlega la bɔba ha wom. 22Behɛ, dima la wan zom saazuo ha, yeregɛ a kelompagehe, suŋe sige Bozra teŋa zuo na, de daarɛ, Edom teŋa pɛɛntɛɛnreba sunya fɔlɔgera wo pɔka n boe virigere poan la. 23Damaskus teŋa yele n wana. Hamat, la Arpad teŋhe gu'ure la ba mɛŋa, la ban wom yelese'a n sigere ya zuo la. Dabeem n kɛn' ba, te ba pabegɛ, te daaŋɔ la gbirigera ba wo ko'kantɛ n gan' gbirigera se'em ka malom ma'ara la. 24Damaskus teŋa giinla kɔ'ɔhɛ la zan'an, te a ŋmɛregɛ zɔta, te too dige nyɔkɛ en, sunsagaŋɔ, la ninbɔn'ɔn n gin' en, wo pɔka n boe virigere poan la. 25Bene n sɔe te ba zagahɛ teŋkantɛ wa n daa de popeelom teŋa wa. 26Ka boraahe wan ki gan'an ka teŋa la sɔya zuto, te ka pɛɛntɛɛnreba la zan'an ki zaberɛ poan de daarɛ. Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ yele se'em n bala. 27N wan laŋɛ Damaskus teŋa dangɔɔma la, la bugum bahɛ, bo wan di Ben Hadad pɛɛntɛɛnreba la bɔŋa zen'an la. 28Kedar la Hazor teŋhe la, te Kaldea naba Nebukadnezar yuun zabɛ nyaŋɛ la, yele n wana, Na'ayenɛ yeti, Ihege saazuo, la ho zabɛ la Kedar teŋa wa. Sagom nɛresɛba n boe dapɔya bɔba teŋhe wa. 29Fan' ba sogora la ba piihe la ba tana se'a n lote yula ba sogora poan la, la ba lɔgɔrɔ zan'an. Fan' ba yogoma la sɔna, te kaahe dɔɔ lu', paleŋ'ɛnka ma'an n boe zen'an woo. 30Hazor teŋa nɛreba wa, ɛnkɛ ya mɛ, la ya tuum keŋɛ zen'an n zaan, soge ya zen'an te ba kan nyɛ ya. Na'ayenɛ yele se'em n bala. Kaldea naba Nebukadnezar, maahom la se'ere la hɔ, a maahom mɛ te a zabɛ la hɔ. 31Na'ayenɛ yeti, Maahom keŋɛ ta zabɛ la teŋa n boe fai, ka ku' ka mea, ka ka tare nayahe, bii kuto yu'ura nayahe, ka kɔ'ɔn bɔna la fai. 32Keŋɛ, ge ba yogoma wan dɛna ho lɔgɔrɔ, ba nii la kekeko la, wan dɛna hom n nyaŋɛ ba, ge fan' sɛla n bala. N wan yerom sɛba woo n giɛnhe ba zuto la bahɛ zen'en woo, ban boe zen'an woo, n wan bahɛ te nɔyalegerɛ paɛ ba bini. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 33Hazor teŋa wan lebege sanhe bɔŋa zen'an gan'an yoo, te se'em ka kɛn'ɛra ka poan, bii se'em wa'ana zin'ire ka poan. 34Yuda teŋa naba na'am dia pɔhega yuunɛ, te Na'ayenɛ tɔgɛ Elam teŋa yele bo a nɔtɔgɔha Yeremia. 35Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la yeti, Mam wan kɔ' tanhɔ la n de Elam teŋa paŋa la bahɛ, 36ge bahɛ te sabeeo ze'ele saazuo ha loga anaahe la zan'an, sige a zuo na, te sabeeo la pe'e ba keŋɛ, teŋa kan yee, te Elam teŋa nɛreba kan bɔna ka poan. 37N wan dekɛ dabeem kɛn'ɛhɛ Elam teŋadoma wa, ba diŋdoma, la sɛba n eere ba ko' ba la nɛŋan, n wan tare sagaŋɔ wa'an ba zuo na. Na'ayenɛ yeti, N wan ze'ele n sunsunyiim la poan, tom so'a na, te ka kɔrom ba ta ba'ahɛ. 38Ge te n nya ze'ele n na'am koka Elam teŋai, ge sagom naba la, la a kpɛ'ɛndoma la. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 39Ge dabeha kene na, te n wan le sɛ Elam teŋa wa ze'ele. Na'ayenɛ yele se'em n bala.


Copyright
Learn More

will be added

X\