Yeremia 36

1Saŋsɛka te Yuda teŋa boraa Yosia dayɔa Yehoiakim zin'ire na'am gɔŋɔ la zuo, a yuuma anaahe poan la, te Na'ayenɛ tɔgɛ bo Yeremia yeti, 2Dekɛ ganɛ, la ho golehɛ Israel, la Yuda teŋhe yelese'a woo te n tɔgɛ bahɛ ba zuo bo ho la, eŋɛ ko poan. Pɔhɛ mam n pɔhɛ se'em ma'an tɔgɛ bo la, naba Yosia saŋa ha, te n tɔgɛ yelese'a la woo, tara tara la zina. 3Daanse'ere Yuda yiredoma wa han wom namehegɔ seko te mam maahom te ko sige ba zuo na la, ba zan'an wan ŋmɛregɛ ba mɛhe yehe ba be'em sɔya la poan, te n di suguru bo ba ba ganleŋɔ la, la ba be'em la. 4Te Yeremia yi' Neria dayɔa Baruk na, tɔgɔra Na'ayenɛ n yele en yelese'a woo la, te Baruk goleha eta gɔŋɔ la poan. 5Te Yeremia yele Baruk yeti, Ba gu' mam mɛ te n da kɛn' Na'ayenɛ Yire la poan na. 6Bala, hom mɛŋa tare gɔŋɔ la keŋɛ bini ban zagahɛ ba mɛhe Na'ayenɛ Yire la poan. Ho kaanlɛ Na'ayenɛ yelehom wa te n pa'alɛ hɔ te ho golehɛ eŋɛ gɔŋɔ wa poan wa, te nɛra woo wom. 7Daanse'ere Na'ayenɛ wan wom ba fabelegɔ, ge te ba zan'an ŋmɛregɛ ba be'em la poan. Se'ere n sɔe la sagaŋɔ seko te Na'ayenɛ maahom te ko sige nɛreba wa zuo na la ba' gaŋɛ mɛ. 8Te Neria dayɔa Baruk la, enŋɛ woo nɔtɔgɔha Yeremia n pa'alɛ en se'em la, keŋɛ ta kaanlɛ Na'ayenɛ yelehom la te a golehɛ eŋɛ gɔŋɔ la poan la, Yenɛ yire la poan bo nɛreba la. 9Yuda teŋa boraa Yosia dayɔa Yehoiakim na'am gɔgɔ poan yuuma anuu, ŋmarehe sewae' poan, te Yerusalem teŋa nɛreba zan'an, la nɛresɛba n ze'ele Yuda teŋhe woo poan wa'an Yerusalem teŋa na la zan'an zagahɛ ba mɛhe Na'ayenɛ nɛŋan. 10Baruk ze'ele gɔŋgoloha Sapan dayɔa Gemaria tooma deo la n boe Yenɛ yire la poan, saazuo la, lɛm la Nayaŋa Paalega la. Bilam te a kaanlɛ yelese'a woo te Yeremia daa tɔgɛ bo en eŋɛ gɔŋɔ la poan la, te nɛra woo wom Yenɛ yire la poan. 11Sapan dayɔa Gemaria me bia Mikaiah n wom Na'ayenɛ yelehom la gɔŋɔ la poan la, 12keŋɛ sige naba la yire, ta kɛn' gɔŋgoloha la tooma deo la poan, te kpɛ'ɛndoma la woo boe bini, Elisama, se'em n de gɔŋgoloha la, la Semaiah dayɔa Delaiah, la Akbor dayɔa Elnatan, la Sapan dayɔa Gemaria, la Hanania dayɔa Zedekia, la kpɛ'ɛndoma la zan'an. 13Te Mikaiah yele ba Baruk n kaanle ne gɔŋɔ la bɔ'ɔra nɛra woo la, te enŋa wom yelese'a la. 14Te kpɛ'ɛndoma la zan'an eŋɛ nɔɔrɛ tom Kusi dayɔa Selemia me dayɔa Netania me dayɔa Yehudi, te a ta yele Baruk yeti, Tare gɔŋɔ la te ho kaanlɛ ne bo nɛreba la na. Te Neria dayɔa dekɛ ganɛ la te a golehɛ eŋɛ ko poan la, tare wa'an ba zen'an na. 15Te ba yele en yeti, Zin'ire kalam, la ho kaanlɛ kɔ bo to masem me, te Baruk kaanlɛ gɔŋɔ la bo ba. 16Ban wom gɔŋɔ la poan yɛla la, ba nɔya ma'ɛn mɛ, te ba yele Baruk yeti, To wan dekɛ yele ana wa yele naba mɛ. 17Ge nya soke Baruk yeti, Hom nyɛ yele ana la bɛ golehɛ wa? Yeremia n pa'alɛ hɔ te ho golehɛ? 18Te Baruk yeti, Ɛɛn, enŋa n pa'alɛ mam yele ana woo te golehɛ a eŋɛ ganɛ wa poan. 19Te kpɛ'ɛndoma la yele Baruk yeti, Hom la Yeremia zan'an, sogɛ ya ya mɛhe te nɛnɛra da mina yan boe zen'an. 20Te ba bahɛ ganɛ la Elisama, se'em n de gɔŋgoloha la tooma deo la poan, ge keŋɛ naba la sohoga deo poan, ta yele naba la, bama n wom yelese'a woo gɔŋɔ la poan. 21Te naba la tom Yehudi, te a keŋɛ ta tare ganɛ la na, te a keŋɛ ta dekɛ dɛ Elisama, se'em n de gɔŋgoloha la tooma deo la poan tare na, kaanlɛ bo naba la, la kpɛ'ɛndoma sɛba woo n boe la en bilam la. 22Bala ma'an la, te la dela ŋmarehe sewae' poan, te naba la bɔna a deo seko poan te a ne bɔna saŋkaŋa la poan, ge te ba toorɛ bugum, bugum laa poan, te bo zɛ'a a nɛŋan dita. 23Te Yehudi ne han kaanlɛ guunlehe setan' senaahe, naba wa ne dekɛ la so'a, ŋmaɛ guunlehe senhe bahɛ bugum la poan. A ŋmate ganɛ la baha bugum laa la n ze' la bugum la la bala, tara tara te ganɛ la zan'an ta sige bugum la poan di ba'ahɛ. 24Ge naba wa, bii a kpɛ'ɛndoma la n wom gɔŋɔ la poan yɛla la, la ka daam ba sunya, bii ba sunya sagom te ba aanhom ba lɔgɔrɔ. 25Te Elnatan, la Delaiah, la Gemaria, belom naba la, te a da nyɔ' ganɛ la, te a zagahɛ, ge nyɔ'. 26Te naba la nya bo a mea dayɔa Yerameel, la Azriel dayɔa Seraiah, la Abdeel dayɔa Selemia, te ɛ nyɔkɛ Baruk, se'em n de gɔŋgoloha la, la nɔtɔgɔha Yeremia na, te Na'ayenɛ me dekɛ ba sogɛ, te ba ɛ koŋe. 27Naba la n nyɔ' ganɛ la, te yetɔgom sebo te Yeremia tɔgɛ bo Baruk te a golehɛ eŋɛ de poan la ba'ahɛ la, te Na'ayenɛ tɔgɛ bo Yeremia yeti, 28Tee ganɛ deyema, golehɛ yelese'a woo n daa boe ganɛ se'ere te Yuda teŋa naba Yehoiakim nyɔ' bahɛ la, eŋɛ de poan. 29Ge han dɛna Yuda teŋa naba Yehoiakim wa, golehɛ yeti, Na'ayenɛ yeti, Ho pɔ'ɛ a nyɔ' ganɛ la, ge yeti, Bene zuo te ba golehɛ yeti, Babilon teŋadoma wan wa'ana sagom to teŋa wa, ge sagom ka nɛreba, la ka dunhe? 30Bala zuo la, Na'ayenɛ n yele Yuda teŋa naba Yehoiakim yele se'em n wana, se'em kan bɔna a buuri la poan wan le nyaŋɛ zin'ire David na'am gɔŋɔ wa zuo, ba me wan ko' enŋɛ mɛŋa, dekɛ a iŋganɛ la lobe bahɛ te de gan'an te wontɛɛŋa ŋmɛ'ɛra dɛ wontɛɛŋa, te mɛgelom luta de zuo yu'uŋɔ. 31N wan namehɛ enŋa la a kɔma, la tontoneba la zan'an, ba ganleŋɔ la zuo, ge bahɛ te namehegɔ te n pon yele ba ko yele ge te ba ka kɛleha la, sige bama, la Yerusalem la Yuda teŋa nɛreba zan'an zuo na. 32Te Yeremia tee ganɛ, bo Baruk le yɛ'ɛha, ge pa'alɛ en, te a golehɛ yelese'a woo n boe ne ganɛ se'ere te Yuda teŋa naba Yehoiakim nyɔ' bala, tee enŋɛ denɛ poan, te yelesoma a se'a malom kɛn' bini pa'ahɛ.


Copyright
Learn More

will be added

X\