Yeremia 31

1Na'ayenɛ la yeti, Dabaherɛ kene na te mam Na'ayenɛ wan dɛna Israel yizuto la zan'an Yenɛ, ge te ba me dɛna mam nɛreba. 2Sɛba te so'a ka nyaŋɛ ko ba ge te ba zɔ ta bɔna mɔɔ poan ha la, n wa gura ba te sɛsɛla kan daam ba n wa'ana bo Israeldoma vo'ohogo. 3Deemen deemen ha, te Na'ayenɛ pon nɛɛ a mɛŋa pa'alɛ Israel ge yeti, N nɛreba wa, mam pon nɔŋɛ ya me la zo'ohogɔ. Mam ve'e ya lɛm la n mɛŋa la nɔŋerɛ. 4Israel, ho dela mam pɔgɔsa'a kanherɛ, n wan le mɛ hɔ ze'ele. Ho popeelom la wan le lebena, te ho le dekɛ ho senyagahe ŋmɛ'ɛra ge wa'ara la nyeema. 5Ho wan le zom Samaria teŋa zɔya la zuo ta kɔɔra vatɔ bota bini wo lan yuum ane se'em la kaareba la wan le kɔɔra nyɛta dia dita te popeelom bɔna. 6Dabeha kene na te sɛba n de guruba wan ze'ele Epraim zoore la zuo soolom yeti, wa'an ya na te to zom ya Zion Zoore la zuo, wa'an ya na te to keŋɛ ya to Yenɛ Na'ayenɛ la zen'an. 7Na'ayenɛ la yeti ya, Israel nyeena ge yoona. Voole bahɛ teŋsɛka n kanregɛ gana teŋhe woo la poan ha. Yoona pɛngera yeti, Na'ayenɛ, fan' ho nɛreba wa, fan' Israel buuri wo n gee fiin wa bahɛ. 8N wan tare ba ze'ele zuɔ bɔba teŋhe wa, la teŋse'ehe n zaan poan wa'ana N kan tamɛ ba nɛresɛba n fɔ, la sɛba n de kɔɔrɔnɔ, la pɔgɔse'ehe n nan dɔgɛ, la se'ehe n virige, n kan'ahɛ ba zan'an ta lagom taaba dɛna nɛrekooŋɔ te n tare ba lebe na. 9Ba wan kena na la nyeema nintam, ban boe sore zuo kena lɛbera na la, ba wan pu'uhera mam. N wan pɛ'ɛra ba dɔla ko' sebo n man'ɛn gan'an baanlam la nɔgbɛma, ge bahɛ te ba dɔla sɔrɔɔ seko n ka tare kuŋkuma bii bogoro te ba wan ŋmɛ'ɛra na'ma. Se'ere n sɔe la mam n de Israel sɔ, ge te Epraim dɛna n dayɔkeema. 10Teŋhe wa, kelehe ya Na'ayenɛ yelehom wa dekɛ ya bo mɔɔlɛ te bo paɛ zen'se'ehe woo n boe ko'kanra nɔgbɛma ha la te se'em n yeregɛ Israel bahɛ la. Enŋa mea n yeti a kan'ahɛ ba te ba dɛna a piihe te a beha ba wo duŋkeena n behere a piihe se'em la. 11Na'ayenɛ la fan' Israel mɛ yehe a diŋdoma sɛba n kpe'em gana en la nu'uhen. 12Ba wan lebe kule na la nyeema la yooma Yerusalem zoore la zuo. N wan ka'ɛ kan' somɔ bahɛ ba zuo na te ba nyɛta ki, la daam paalom, la kaam, te ba piihe la ba dunhe dɔgɔra pa'aha, te ba poorɛ pee. Ba wan ana wo va'am te ko'om sekera bo te bo ana se'em la. Sunsagaŋɔ kan le bɔna la ba. 13Ba pɔgɔsa'ara wan wa'ara la popeelom te ba bodibinto la boraa yan'ahe naɛ taaba dɛ'ɛna la popeelom. N wan bahɛ te bokɛleŋa la lebege nyeema N wan bo ba sunbogohom, ge nyeem tee ba sunsagaŋɔ la. 14N wan bo sɛba n de Yenɛ yire nɛŋadoma la ban bote sɛla ge ka'ɛ n tarega bahɛ n nɛreba wa zuo Na'ayenɛ yele se'em n bala. 15Na'ayenɛ la yeti ya, Sunsagaŋɔ kaahega n kaahere Aramah teŋa poan baha na. Fabelegɔ la koonɔ n ka malom gɔ'ɔra. Arakel n kele a kɔma zuo te ba pan'ahɛ en koŋe. Se'ere n sɔe la a kɔma la ka boe. 16Na'ayenɛ la yeti ya, Go'e da kɛla, dunhe ho nintam la, Na'ayenɛ wan yɔ hɔ hom n tom sɛla la. Ho kɔma la wan ze'ele diŋdaana teŋse'ehe n pon zaan ge te ba bɔna se poan la lebe ho zen'an na. 17Ho som boe pooren kena na. Ho kɔma la wan lebe ba mɛŋa teŋa wa poan na. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 18Mam wom Epraim n fabele yeti, Mam mɛŋa tobekperega n bahɛ te hom Na'ayenɛ dɔnlegɛ mam toberɛ wana wa, mam eŋɛ n mɛŋa me wo lɔlega n nan ka tabelɛ ve'e kunre te la sona te ba zamehɛ ka la. Malom yeregɛ mam, la ho sɛ' mam ze'ele. Se'ere n sɔe la, hom ma'an n de Na'ayenɛ mam Yenɛ. 19Mam n daa tue la mam tee ya. Mam n nya bɔkɛ la, vi n kɛn' mam. Nyanɛ n tare mam la mam n tom toonse'a n bonbilomen ha la. 20Epraim kelom dagana la mam dayɔba'arɛ yoi. Mam mɛŋa n namehɛ en, ge la bala zan'an la mam kelom nɔŋɛ en mɛ. Mam suunre kelom kɛn'ɛn mɛ n wan zɔ a ninbɔn'ɔn. 21Degehɛ dɔɔrɔ sɛ daalɛ sore la, la ho mina zen'se'ehe n ane soŋa bii ka ane soŋa. Israel daanlɛ sore la soŋa soŋa la ho lebe doohe de bala lebe ho teŋkanra wa poan na. 22N pɔyɔsoŋa wa, daan denɛ te hom wan bahɛ tuuŋo wa? Na'ayenɛ la yeti a eŋɛ la yele saanɛ teŋa wa zuo pɔka wan lebe ta gin' a sera. 23Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la, se'em n de Israel Yenɛ la yeti ya, N han tare ba ze'ele ba yamenɛ la poan lebe na, sɛba woo n boe Yuda teŋa la ka teŋkanra la poan la wan tara Yenɛ kona po'oha taaba, ba ne wan yeti, zen'soŋa bɔna la ho. 24Yuda teŋa poan, la ka teŋbibihe poan nɛreba zan'an wan lagom bɔna la taaba te daaŋɔ ka bɔna ba teŋasoka, kaareba la duŋhedoma wan lagom bɔna Yuda teŋa la poan la popeelom. 25N bo sɛba sunya n sagom la popeelom, ge diihe sɛba n vibere la me. 26Mam n wom wana wa la, te mam vaɛ ihege behɛ. Mam gɔɔm daa ane nyɛlom mɛ. 27Na'ayenɛ la yeti saŋa la kene na te n bahɛ te Israel la Yuda teŋa nɛreba, la nii wi'ɛ pa'ahɛ. 28Wo mam n bahɛ te sagaŋɔ von ba, aanhom ba, lebe ba bahɛ se'em la, bala mea te n wan sɛ ba ze'ele, mɛ ba zom. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 29Dabeha aŋa poan la, nɛreba kan le makera yeti sɔdoma n obe to'oro te kɔma nyɛna sɔe min'e. 30La nya dela hom se'em woo tom be'em hon daana n kiiri. Hom se'em woo n obe to'oro la, hom daana mɛŋa nyɛna n min'ire. 31Na'ayenɛ la yeti ya, Saŋa kene na te n wan biŋe nɔbiŋere paalɛ la Israel la Yudadoma. 32De kan ana wo nɔbiŋere se'ere te n yuum biŋe la ba sɔyaabdoma saŋsɛka te mam yuum tare ba ze'ele Mizraim teŋa poan yehe na la n mɛŋa nu'o la. Ba ganlom yuum kɔ nɔbiŋere la bahɛ ge mam ka kelehɛ ba. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 33Na'ayenɛ yeti, Saŋsɛka te n tɔgɔra wa han ta paɛ, nɔbiŋpaalega taaba te n wan biŋe la Israeldoma n wana. N wan golehɛ n pa'alegɔ la eŋɛ la ba sunya la ba potɛn'ɛra poan. N wan dɛna ba Yenɛ te bama me dɛna mam nɛreba. 34Nɛra kan le pa'alɛ a tadaana bii a sɔɔn yeti baŋɛ Na'ayenɛ. Se'ere n sɔe nɛra woo wan baŋɛ mam, pɔhera bonbila ta paara bonkotɛ. N wan bahɛ ba pototooma la woo bo ba ge ka le tɛnra ba be'em la boyenɛ me. 35Na'ayenɛ la, se'em n bahɛ te wontɛɛŋa nɛɛra bolika ta luha yenɛ, te ŋmarega la ŋmarebibihe nɛra yu'uŋyu'uŋɔ, ge gbirigera ko'kantɛ la te bo ko'mi'inhe la ŋmɛ'ɛra la paŋa. A yu'urɛ dela Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ. 36Mam han wan ta'an zagahɛ lɔgɔtona wa tooma, n wan ta'an zɔgehɛ ta Israel kan dɛna teŋkantɛ mam nɛŋan. 37Wo saŋgbanɛ wa n kan ta'an magahɛ se'em la, te se'em me kan ta'an sige teŋa teŋa ha te ɛ behɛ kan zone se'em la bala mea te mam ne kan ta'an tamɛ Israel yele ba toonbe'ero la zuo. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 38Na'ayenɛ la yeti, Dabaherɛ ken na te ba ze'ele Hananel dewoko la ha mɛ teŋa wa bala ta paɛ nayaŋa sɛka n boe sɛnka la poan ha la bo mam. 39Beene la wan ze'ele la bilam ta paɛ Gareb zoore la, nya ŋmɛregɛ keŋɛ Yoa. 40Bɔn'ɔn seko te ba tara kum la tampegelom ka'aha baha bini la zan'an, la samana se'a woo n gan' bala ta paɛ Kidron Bɔn'ɔn la n boe dapɔya dɔba ha la, tara bala ta paɛ Yiri Nayaŋa la, wan mɛ dɛna toolom teŋa bo Na'ayenɛ la. Se'em ka boe wan la ta'an zabɛ nyaŋɛ ka bii sagom ka.


Copyright
Learn More

will be added

X\