Yeremia 29

1Gɔŋseko te nɔtɔgɔha Yeremia daa yee Yerusalem teŋa poan ge golehɛ bo keendoma la malemadoma la nɔtɔgɔheba la nɛresɛba woo te Naba Nebukadnezar daa pɛnregɛ ba keŋɛ Kaldea poan te ba ta dɛna yamehe la n wana. 2A golehɛ ko la saŋsɛka poan te ba wa tare Yuda teŋa naba Yehoiakim la a ma la yetɔgom deo nɛrekanreba la Yuda teŋa kpɛ'ɛndoma la sɛba n ta maala lɔgɔrɔ la zan'an yehe Yerusalem teŋa poan tare ba keŋɛ Kaldea poan te ba dɛna yamehe la 3N golehɛ gɔŋɔ la ba'ahɛ la a dekɛ ko eŋɛ la Sapan dayɔa Elasa la Hilkia dayɔa Gemaria nu'uhen. Nɛrebana wa daa dela nɛresɛba te naba Zedekia tom ba Kaldea Naba Nebukadnezar zen'an. Gɔŋɔ la poan golehɛ yeti, 4Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la, n de Israel Yenɛ la n tɔgɔre se'em bɔ'ɔra yamam sɛba te ba vaɛ ya Yerusalem teŋa poan tare keŋɛ Kaldea poan te ya dɛna yamehe bini la n wana. 5Mɛ' ya yiya bini la ya kɛn'ɛra, kɔ ya vatɔ bini la ya borɛ dia bini dita. 6Di ya pɔgɔba la ya dɔgɛ bodibinto la pugunto bini. Ge bama me zo'e na di pɔgɔba ge te pugunto la me ele dɔgɛ yaahe bo ya. Wi'ɛ ya bini da sirige ya ya kanlɛ poan. 7Le yɛ'ɛha me eere ya teŋsɛka te mam dekɛ ya bahɛ ka poan la ka sunma'ahom, la tarega pu'uhen; ya som bɔ'ɔra teŋa la, sore zuo teŋa la han nyɛ som ya wan lagom di ka som la. 8Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la, n de Israel Yenɛ yeti, da sakɛ ya te nɔtɔgɔha ponpɔrɔŋdoma la, la behereba la n boe ya poan la pan'ahɛ ya. Da kelehe ya ba zaanheŋɔ yooro la te ba zaanhena la. 9Ba tare la mam yu'urɛ tɔgɔra ponpɔrɔŋɔ bɔ'ɔra ya. Dagɛ mam n tom ba na. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 10Na'ayenɛ n yeti se'em n wana, yuum pihiyopɔe han ta paɛ ya Kaldea poan, n wan wa'an ya zen'en na, tara ya kule na, te n nɔɔrɛ la te n pu'ulɛ bo ya la eŋɛ sera. 11Na'ayenɛ la yeti, N mi' potɛn'se'a te n tara bɔ'ɔra ya la mɛ, a dela potɛn'se'a n wan soŋɛ ya ge dagɛ potɛn'se'a n wan sagom ya, a dela potɛn'se'a n wan bahɛ te la beere ta ana ya soŋa. 12Dabeha aŋa poan ya wan dɔla mam, ge po'oha mam te n me wuna ya Yenɛ la. 13Ya han ɛ mam, ya wan nyɛ' mam, ya han wan ɛ mam la ya suunre zan'an. 14Ya wan nyɛ' mam, N wan yehe ya ya yamenɛ la poan bahɛ. N wan doohe teŋse'ehe woo poan te mam yeregɛ ya bahɛ se poan la lagahɛ ya na, n wan lagahɛ ya lebe mam ze'ele zen'sɛka poan yeregɛ ya bahɛ te ya lebege yamehe wa poan na. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 15Ya ta'an yɛta ya mɛhe te Na'ayenɛ pon boe nɔtɔgɔheba Kaldea wa poan bo tomam me 16Ge Na'ayenɛ la n yeti sɛla bɔ'ɔra hom se'emdaana n de naba zin'an David na'am gɔŋɔ la zuo la la sɛba woo n de ya sɔɔnrɔ yee Yerusalem teŋa wa poan ge ka lagom doohe keŋɛ Babilon teŋai poan la n wana; 17Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la yeti, N wan bahɛ te zaba, la kom, la ban'ahe sige ba zuo na te ba pon'ɛn berege wo mu'uro n pon'ɛn se'em kan ta'an di la. 18N wan dige ba la so'a la kom la ban'ahe. N wan bahɛ te teŋa wa nɛreba nyɛ' yelese'ere n paɛ ba la, te la dɛna pakere bo ba. La wan dɛna nɔpɔtɛ, la dabeem, la yelelɔ'ɔrɔ, la kɛhega bo teŋse'ehe woo te n wan dige ba bahɛ bini la. 19Se'ere n sɔe la mam dole la n nɔtɔgɔheba la poan tɔgɔra bɔ'ɔra ba beere n yelegere woo ge te ba ka kɛleha. Yamam sɛba n pon loŋe teŋa bɔna yamenɛ wa poan wa me pon ka kɛleha mam. 20Bala zuo la, yamam sɛba n de yamehe bɔna Kaldea ha wa, kelehe ya Na'ayenɛ la yelehom wa. 21Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la n de Israel Yenɛ la yeti, Kolaiah dayɔa Ahab, la. Maaseiah dayɔa Zedekia sɛba n de ya nɔtɔgɔheba la tare la mam yu'urɛ la parona. N wan dekɛ ba eŋɛ Kaldea Naba Nebukadnezar nu'uhen te a ko ba ya ninin. 22Yuda teŋa nɛresɛba woo n boe Kaldea la poan wan dekɛ la Ahab la Zedekia wa te la dɛna makere bɔ'ɔra se'em woo n pɔ' nɔɔrɛ. Ba wan yeti, Na'ayenɛ eŋɛ ya wo Kaldea naba n yuun nyɔ' ba la bugum se'em la. 23Nɛrebana bayi' wa ba tom la toonfɛn'ɛha mam nɛreba wa poan. Ba dela sɛba n tom kabonhe la ba sɔɔnrɔ pɔgɔba, ge le tara mam yu'urɛ la parona. Mam mɛŋa nini n nyɛ yele ana wa. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 24Na'ayenɛ yele Yeremia yeti, Yele Semaiah la n de Nehela doma nɛra yeti, 25Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la, n de Israel Yenɛ la yeti, Ho dekɛ la ho yu'urɛ golehɛ gɔnɔ bo Yerusalem teŋa nɛreba la zan'an, la Maaseiah dayɔa Zepania se'em n de malemadaana la, la malemadoma la zan'an. Ho yele Zepania yeti, 26Na'ayenɛ la n loe en, te a sɔe Yehoiada na'arɛ dɛna malemadaana, te a sɔna Na'ayenɛ Yire la behera, nyɔkɛ ya zɔleseko n eŋɛ a mea te enŋa dela Na'ayenɛ nɔtɔgɔha, dekɛ kuto yɔgɔhɔga ba' en la a nyugela. 27Bala zuo la bene n sɔe te ho bahɛ Anatot boraa Yeremia wa n eere te enŋa dela Na'ayenɛ nɔtɔgɔha wa? 28Behɛ, Yeremia golehɛ la gɔŋɔ bo Kaldea wa na, te to yamenɛ la yeti la yue me. A yeti te han bɔta te mɛ yiya bo to mɛhe ge la to maahom zin'ire te to fehe paɛ teŋa. Se'ere n sɔe la te wan yamenɛ yuuma la wan yue me. A le yeti to han bɔta te borɛ tiihe se'ehe n wone dia. Se'ere n sɔe la te wan bɔna bini ta paɛ tiihe la wɔŋa saŋa. 29Ge Zepania se'em n de malemadaana la kaanlɛ gɔŋɔ la bo Yeremia la n de nɔtɔgɔha la. 30Te Na'ayenɛ tɔgɛ bo Yeremia yeti, 31Golehɛ gɔŋɔ bo Yuda nɛreba la woo n boe Kaldea poan la. Yele ba yeti, Na'ayenɛ la n yele Nehela doma nɛra Semaiah la yelese'ere n wana: Mam n ka tom en ge te a wa'ana parom, ge pan'ahɛ ya te ya sakɛ bo a ponpɔrɔŋɔ la. 32N wan namehɛ enŋa la a buuri la zan'an. A yaaŋa la kayena me ka boe wan vɔna nyɛ yelesoma se'a te mam wan tom bo n nɛreba wa. Se'ere n sɔe la a pa'alɛ ya me te ya tom be'em bo mam. Na'ayenɛ yele se'em n bala.


Copyright
Learn More

will be added

X\