Yeremia 27

1Saŋsɛka poan te Yosia dayɔa Zedekia pɔhɛ di Yuda teŋa na'am dɛna naba la te Na'ayenɛ tɔgɛ bo mam Yeremia, 2Na'ayenɛ daa yele mam yeti, Dekɛ dɔɔrɔ la ho maalɛ yɔgɔhɔga la ho bɛn gan te bama dɛna nin'ihe te ho dekɛ yɔgɛ ho nyugela zuo. 3Ge le ho nya tom bitonoŋa sɛba woo n boe Naba Zedekia zen'an la te ba keŋɛ Edom la Moab la Ammon la Tire la Sidon nabdoma la. 4Bo' ba sɔɔleŋa te ba tare ta bo ba daana la yeti, Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ Israel Yenɛ la yeti, 5Mam mɛŋa paŋa la mam mɛŋa nu'o te mam tɛɛn maalɛ teŋa wa, la nɛresaaleba n boe ka poan, la dunhe se'ehe woo n eere ka zuo wa, dekɛ ka eta la se'emdaana te mam mɛŋa bɔta nu'uhen. 6Nananawa, mam wan dekɛ ya teŋhe woo eŋɛ la Kaldea Naba Nebukadnezar se'em n de mam yameŋa la nu'uhen. N wan bahɛ te mɔɔdunhe la zan'an bɔna a nu'uhen. 7Teŋhe zan'an wan tona bɔ'ɔra en, ta ta la a dayɔa ta paɛ a yaaŋa gura te a dabaherɛ ta paɛ. Saŋa poan ha la, teŋhe zo'e zo'e la na kanreba wan ta wa'ana zabɛ nyaŋɛ Kaldea nya sɔe ka behera. 8Bala zuo la, la dela pɛnregerɛ te ya dekɛ ya mɛhe eŋɛ Kaldea naba wa nu'uhe la ya dɛna a yamehe tona bɔ'ɔra en, dekɛ ya ya nyugelehe kɛn'ɛhɛ Kaldea yɔgɔhɔga la poan. Teŋsɛka woo n zagahɛ te kaŋa kan dɛna Kaldea yameŋa, n wan namehɛ teŋkaŋa taaba. Na'ayenɛ yele se'em n bala. N wan bahɛ te zaba la kom la ban'ahe sige ka zuo na te ka paŋa ta ba'ahɛ te Kaldea ta zabɛ nyaŋɛ ka. 9Da kelehe ya ya nɔtɔgɔha ponpɔrɔŋdoma bii sɛba n behere bii pa'ala zaanheŋɔ vɔnrɛ bii tiimdoma la n dole tɔgɔra te la kan ta'an eŋɛ te Kaldea naba zabɛ nyaŋɛ to teŋa wa la. 10Bama woo dela ponpɔrɔŋdoma. Ba wan pan'ahɛ ya bala, te ya ta baŋera la, te n be'e ya yehe keŋɛ la. 11Ge teŋsɛka doma me n sakɛ dekɛ ba mɛŋa eŋɛ Kaldea naba la nu'uhen teŋkaŋa doma wan zen'an ba mɛŋa teŋa la poan kɔɔra ka poan wo ban ne pon kɔɔra se'em la. Mam se'em n de Na'ayenɛ yele se'em n bala. 12Te mam Yeremia dekɛ yelehom wa yele bo Yuda teŋa naba Zedekia, ge yele en yeti ya, Ho han bɔta te la ana ho soŋa, sakɛ bo Kaldea naba la a nɛreba wa te hom la ho nɛreba wa dɛna ba yamehe, la ya tona bɔ'ɔra ba. 13Ho han ka sakɛ bala ge te so'a kom la namehegɔ sige hom la ho nɛreba wa zuo na te ba ki wo Na'ayenɛ la n yele se'em te hom se'em n ka sakɛ bo ba yele ana wan sige ho zuo na la, bene nyoorɔ n boe bini? 14Da kɛleha sɛba n dole tɔgɔra te la kan ta'an eŋɛ te hom dɛna Kaldea naba yameŋa wa. Ba parone mɛ. 15Na'ayenɛ la yeti mam ka tom ba. Ba tare la mam yu'urɛ la parona. Bala zuo la ho han kɛleha ba. N wan bahɛ te hom la bama bahɛ yoo. 16Te mam tɔgɛ bo malemadoma la la nɛreba la zan'an n boe bini la yeti, Na'ayenɛ la yeti, Da kelehe ya nɔtɔgɔheba sɛba n tɔgɔre te, la gee fiin wa, te ba wan zi Na'ayenɛ Yire lɔgɔrɔ la ze'ele Kaldea poan lebe na la. Ba parone mɛ. 17Da kelehe ya ba. Dekɛ ya mɛhe eŋɛ Kaldea naba la nu'uhen la ya dɛna a yamehe tona bɔ'ɔra en te bala te ya wan vo'e. Teŋkantɛ wa zan'an ha gbirige lebege daboo bene nyooro n boe bini? 18Ba han seren dɛna la nɔtɔgɔheba yelemɛŋɛrɛ, bahɛ te ba belom Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ te a da bahɛ te ba vaɛ Na'ayenɛ Yire la poan te lɔgɔseto yee bini la, la lɔgɔseto n yee Yuda la lebe Kaldea. 19Se'ere n sɔe la, Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ n yele se'em wana. Zɛnya la Ko'kantɛ la lɔgɔseko wa n tan' dekera la lɔgɔsoma seto woo n daa yee teŋa wa poan, 20te Kaldea Naba Nebukadnezar daa ka zi yehe saŋsɛka poan te a yuum wa'ana zabɛ nyaŋɛ teŋa wa ge tare Yehoiakim dayɔa Yehoiakin se'em n yuum de Yuda teŋa naba la ka nɛrekanreba, la Yerusalem teŋa nɛrekanreba yehe lebe Kaldea poan la. 21La dela sera. Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la, se'em n de Israel Yenɛ la yeti, Ba wan fan' lɔgɔsoma seto woo n boe Na'ayenɛ Yire la poan la Yuda teŋa naba yire la poan la, la Yerusalem teŋa la. 22Ba wan zi to zan'an keŋɛ Kaldea poan te to ta gan'an bilam gura saŋsɛka le mam mɛŋa wan ta bɔta te lɔgɔrɔ la lebe na. To wan gan'an la bilam, ge dabaherɛ kene na te n wan bahɛ te Yerusalem teŋa poan na le yɛ'ɛha. Na'ayenɛ n tɔgɛ.


Copyright
Learn More

will be added

X\