Yeremia 25

1Yuda teŋa Yosia dayɔa Yehoiakim na'am dia yuuma anaahe poan, la Babilon Naba Nebukadnezar me na'am dia yuunɛ, te Na'ayenɛ tɔgɛ lan wan ana Yuda teŋa nɛreba wa se'em bo Yeremia. 2Te Na'ayenɛ nɔtɔgɔha Yeremia dekɛ yele Yuda la Yerusalem, teŋa nɛreba zan'an. 3Pɔhɛ se'em ma'an te Amon dayɔa Yosia dɛna Yuda teŋa naba la a na'am dia la yuum pia la atan' poan ha, tara tara la zina dela yuuma pihiyi' la atan' n bala te Na'ayenɛ yetɔgom kena n zen'an na te n tɔ'ɔha tɔgɔra bɔ'ɔra ya daarɛ woo ge te ya ka kɛleha. 4Te Na'ayenɛ mɛŋa tona a tontoneba sɛba n de a nɔtɔgɔheba ya zen'an daarɛ woo na te ya pon ka nameha ba bii ya kelehe ba. 5Ba yetɔgom dela nɛra woo ŋmɛregɛ a mɛŋa yehe a be'em sɔya la a be'emtooma la poan, la ya ta'an zin'ire teŋsɛka te Na'ayenɛ la dekɛ bo yamam la ya sɔdoma te ka kɔ'ɔn dɛna ya denɛ yɛ'ɛha la. 6Da doohe ya na'ahere ya yenɛ yooro, da nyiihe ya mam sunsunya la yan dekɛ ya nu'uhen maalɛ sɛla la, ge bala te n kan sagom ya. 7Na'ayenɛ yeti, Ya ka kelehe mam, ge bahɛ te mam sunsunya nyie, la yan dekɛ ya nu'uhen maalɛ sɛla la, ya bahɛ te namehegɔ n sige ya zuo. 8Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la yeti, Yan ka kelehe mam yelehom la, 9n wan gan'ahɛ zuɔ bɔba teŋhe wa, ta ta la n yameŋa Nebukadnezar se'em n de Kaldea naba la wa'ana te ba zabɛ la teŋkana wa la ka nɛreba la zan'an la teŋse'ehe woo n lɛm ka. N wan sagom ho zan'an zan'an te ho sagaŋɔ la tara dabeem, te ho lebege daboo gan'an kɔ'ɔn yɛ'ɛha. 10N dekɛ ho popeere yooma la, la ye lɔ'ɔrɔ la pɔgɔdire se'ere ete nyeema kan le bɔna, nɛɛrɛ kan nɛɛm, bugum kan laŋɛ. 11Teŋkana wa zan'an wan lebege daboo gan'an suram, Hom Israel, la teŋse'ehe woo n lɛm ho wa wan dɛna Kaldea yamehe tona bɔ'ɔra Kaldea naba yuum pihiyopɔe. 12Ge yuum pihiyopɔe la han ta ba'ahɛ, n wan namehɛ Kaldea naba la a teŋa la nɛreba zan'an ba be'em la zuo. N wan bahɛ te Kaldea lebege daboo gan'an yɛ'ɛha. 13N wan bahɛ te yeletooro se'a te mam nɔtɔgɔha Yeremia tɔgɛ te a bɔna gɔŋɔ wa poan te a wan sige ba zuo na la seren sige ba zuo na. 14Teŋhe kekeko, la nakanreba wan yogɛ Kaldea nɛreba wa te ba lebege wa n yogɛ mam nɛreba Israeldoma wa te ba lebege ba yamehe se'em la. N wan namehɛ ba wo bama n namehɛ mam nɛreba la se'em la. 15Te Na'ayenɛ la n de Israel Yenɛ la yele mam yeti, To'e ko'om wanɛ wa n perɛ la daam wa n de mam sunsunyiim wa, la ho tare doohe mam n wan pa'ale hɔ teŋse'ehe woo la poan te ba nyu'. 16Ba han nyu' bo, ba wan bugu gɛnta, ge lebege zɔlɔ la mam n wan dekɛ zaberɛ se'ere bahɛ ba zuo na la zuo. 17Te mam to'e ko'om wanɛ la Na'ayenɛ la nu'uhen bahɛ te teŋsɛka woo poan te a tom ma la nɛreba nyu' de poan. 18N tare wanɛ la keŋɛ Yerusalem, la Yuda teŋhe poan ta bahɛ te teŋhe wa nadoma la ba kpɛ'ɛndoma nyu de poan sagom ba mɛhe, lebege dabeem la kɛhega lɔkɔ, ge dɛna nɛresɛba te nɔpɔtɛ bɔna ba pɔhɛ daanden daarɛ tara tara la zina te ba zɛ'a te la wona ba wa. 19N tare wanɛ mea keŋɛ Mizraim teŋa poan ta bahɛ te Mizraim teŋa naba Faro la a kpɛ'ɛndoma la nabiihe la Mizraim teŋa nɛreba zan'an me nyu' de poan, 20la sɛba woo n de saama bɔna Mizraim teŋa poan zan'an. Ba dela Askelon la Gaza la Ekron teŋa nadoma, la nɛresɛba n yee Asdod teŋa poan. 21Te n le tare de keŋɛ Edom la Moab la Ammon teŋhe poan, 22ge tare de keŋɛ Tire la Sidon teŋhe poan, la nadoma sɛba n boe ko'kantɛ yakenɛ ha la zen'an. 23N Tare wanɛ mea keŋɛ Dedan la Tema la Buz la nɛresɛba n bo teŋhe n zaaɛ mɛ, 24la Arabia naba zan'an la saama buuri la nadoma la n boe pɔgɔtia poan ha la, 25la Zimri la Elam la Medi nadoma, 26la zuɔ bɔba teŋhe nadoma, sɛba n zaan la sɛba n lɛm la zan'an zen'an. Teŋhe wa woo tagalɛ la taaba tɔla nyuura ayema ayena. Ba woo han nyu ba'ahɛ, Sesak teŋa naba n wan nyu' pooren. 27Te Na'ayenɛ nya yele mam yeti, yele ba yeti, Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la, se'em n de Israel Yenɛ la yeti, nyu' ya mam sunsunyiim ko'om wanɛ wa poan la ya bugɛ tin', ge lu' pon kan le ihege. Se'ere n sɔe la n bahɛ te zabɛ kanra n yɛ'a sigera ya zuo na. 28Ge ba han zagahɛ te ba nyu' ko'om wanɛ dena wa poan, ho yele ba yeti, Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la yeti la dela pɛnregerɛ te ba nyu' ko'om wanɛ dena wa poan ge peerɛ kai. 29Behɛ, mam maahom ba'ahɛ me te n bahɛ te sagaŋɔ sige Yerusalem teŋa wa zuo na. N bahɛ te sagaŋɔ sige teŋsɛka te mam Yu'urɛ yi'ira ka poan wa zuo na. Da tɛn'ɛhe ya te la dela yoo, ya kan peɛn. N bahɛ te zaberɛ sige teŋa wa woo zuo na. Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la n yele se'em la. 30Yele yele ana wa bahɛ ba zuo, yele ba yeti, ya wan wom te Na'ayenɛ la damɛ saazuo ha. A wan ze'ele a fa'a zen'an la damɛ wo saa la bahɛ na. A wan damɛ paŋa paŋa bahɛ teŋa wa zuo na. A wan tanhɛ wo nɛreba n ŋmɛkere tiihe biile daam ge tahera se'em la. A wan tanhɛ se'emdaana woo n vɔe teŋa wa zuo. 31A gankerɛ konkore tahega la wan keŋɛ paɛ teŋa woo. Na'ayenɛ la wan gankɛ nɛra woo. A wan gankɛ nɛra woo, ge kɔrom potɔpa la so'a. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 32Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ n yeti se'ere n wana. Behɛ, daaŋɔ n bala zɛ'ɛta teŋa lɔŋera teŋa la. Sunsunyiim sabeeo n ze'ele teŋa wa, zen'an n zaan ihegera kena na wa. 33Daanden daarɛ la sɛba n kɔrom gan'an la wan ze'ele teŋa wa lɔgɔrɛ deyema perɛ ta yehe lɔgɔrɛ deyema ha. Nɛra ka boe wan kele bo ba bii kan'ahɛ ba bii ba pin ba ba wan gan'an teŋa la zuo bala wo sɔgɔrɔ la. 34Potoduŋkeema wa, kele ya mɛ yamam sɛba n boe piihe wa nɛŋa la, lu ya teŋa la ya bilina ge kaahɛ. Ya kɔrɔŋɔ saŋa paɛ ya ya wan lu wɔnregɛ wo yɔgɔrɔ dokɔ la. 35Ya kan nyɛ zen'an zɔ sogɛ, peerɛ zen'an ka boe bo ya. 36Kelehe duŋkeema wa n ŋmabere se'em. Kele piihe wa nɛŋadoma wa n kaahere ninbɔn'ɔn kaahega se'em. Se'ere n sɔe la Na'ayenɛ la sagone la ba yaama. 37Na'ayenɛ la sunsunyiim la wan bahɛ te bɔn'ɔrɔ sorɔ lebege dagelega. 38A wan yehe na wo yeobaa n bahɛ a yoko ge yehe na ɛɛra nɛŋɔ se'em te a nyɔkɛ la. Ba teŋa la wan lebege daboo se'ere zuo Na'ayenɛ la suunre n nyie te a bahɛ te diŋodaanso'a la bɔna ba zuo.


Copyright
Learn More

will be added

X\