Yeremia 23

1Na'ayenɛ n yeti se'em n wana, Yele boe yamam duŋkeensɛba n yeregere mam piihe la behera la zuo. 2Na'ayenɛ se'em n de Israel Yenɛ la n yeti, Yamam sɛba n de duŋkeensoma beha mam nɛreba la se'em n wana, yamam n yeregɛ mam piihe la bahɛ ge ka kan'ahɛ se la, n wan bahɛ te gankerɛ sige ya zuo na potoseko te ya tom la zuo. 3Mam mɛŋa wan kan'ahɛ se teŋhe la poan lebe se mɛŋa kɛn'ɛn zen'an la te yaama bona la, te se nya wi'ɛ pa'ahɛ. 4N mɛŋa wa bo se duŋkeena sɛba n wan behera se soŋa te dabeem bii vuuhego kan le paara ba, bii koyema loe bɔregɛ. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 5Na'ayenɛ yeti, Dabaherɛ ken na te n wan bahɛ te Yile puhe David poan yehe na zin'an a na'am gɔŋɔ la zuo. A wan dɛna naba sɛka n wan tara yam behera teŋa la, ge eta sɛla n nare ge dɛna tontɔɔ teŋa wa poan. 6Naba wa dabeha poan te Yuda teŋa wan nyɛ' faanrɛ te Yerusalem teŋa me bɔna la sunma'ahom. A yu'urɛ wan yi'ira la, Na'ayenɛ la n de Tomam Tontɔɔdaana. 7Dabeha ken na te nɛreba kan le ta yɛta te Na'ayenɛ seren tare tomam ze'ele Mizraim teŋa poan yehe na wa, 8ge ba nya wan yeti, Na'ayenɛ vɔa seren doohe zuɔ bɔba teŋhe wa la teŋse'ehe woo poan te a yeregɛ to bahɛ bini kan'ahɛ Israel yaahe wa lebena wa. Ba wan bɔna fai te sɛla ka daana ba. 9Mam suunre sagom mɛ, te mam iŋa kɔ'ɔhɛ la nɔtɔgɔha ponpɔrɔŋdoma wa. Mam ane me wo daambugura la, Na'ayenɛ la n tɔgɛ ba yele se'em la bahɛ te mam ane me wo nɛra te daam nyaŋɛ en la. 10Se'ere n sɔe la, teŋa la perɛ me la kabonhe tooma ma'an, nɔ'pɔrɛ n boe teŋa la zuo. Teŋa la mɛŋa kele mɛ. Se'ere n sɔe mɔɔ n boe ka zuo la woo ku'e me. Nɔtɔgɔheba la dole la be'em sore, ge tara ba paŋa la tona bora bora. 11Nɔtɔgɔheba la malemadoma la ka zote mam. Ba zɛ ba potɔɔlom la kɛn' mam yire la poan mɛ na te mam nyɛta. Na'ayenɛ n tɔgɛ. 12Na'ayenɛ yeti, Bala zuo la ban dole zen'sɛka woo zuo wan sɛreha, Ba wan sa'ɛ ba bahɛ lika poan te ba tuum ta lu. Ba namehegɔ yuunɛ la, n wan bahɛ te woŋerɛ sige ba zuo na. 13Mam n nyɛ yelese'ere Samaria teŋa nɔtɔgɔheba la poan n wana. Ba tɔgɔre la Baal bagarɛ la yɛla, nya bahɛ te mam nɛreba Israeldoma wa bɔregɛ. 14Mam n nyɛ yelefɛn'ɛherɛ se'ere Yerusalem teŋa nɔtɔgɔheba la poan me wana. Ba tone la kabonhe, ge dɛna ponpɔrɔŋdoma. Ba naɛ la nɔɔrɛ la yelebe'eteba la malom kpɛmeha ba ba be'em la poan. Nɔtɔgɔheba bana wa ane me wo Sodom nɛreba la mam nɛŋan Yerusalem teŋa nɛreba ane me wo Gomora teŋa nɛreba la mam nɛŋan. 15Bala zuo la Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ yeti nɔtɔgɔheba la yele, N wan bahɛ ba te ba di' bon too ge nyu' yabega ko'om. Se'ere n sɔe la Yerusalem teŋa nɔtɔgɔheba n ka zɔ mam, te la nya yeregɛ taɛ teŋa wa poan zan'an woo wa. 16Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ yele Yerusalemdoma yeti, Da kelehe ya nɔtɔgɔheba bana wa. Ba wan dekɛ ponpɔrɔŋɔ la pan'ahegɔ yɛla ma'an perɛ ya. Ba ne dekɛ la ba mɛhe potɛn'ɛra tɛn'ɛhe tɔgɛ bo ya. La dagɛ liligere te ba nyɛ, la ka ze'ele mam nɔɔrɛn na. 17Ba dole pan'aha sɛba n ka dole mam la te, Na'ayenɛ yeti ya wan nyɛ sunma'ahom. Ge yɛta sɛba me n dole ba mɛhe sunkanba la n bote se'em la te sɛsɛla kan daam ya. 18Bama zan'an la, ba ane n nyaŋɛ zin'ire la Na'ayenɛ sɔnhega poan te ba wom a yetɔgom? Ba ane n kelehe ge wom Na'ayenɛ yetɔgom? 19Behɛ, Na'ayenɛ sunsunyiim la yeti bo tanhɛ bahɛ potɔpa zuo me wo oonɛ sabeeo n tanhɛ bahɛ na pɛbila nɛreba se'em la. 20Na'ayenɛ sunsunyiim la kan man'ɛn han dagana la bo tom la a suunre la n ihege se'ere zuo la ba'ahɛ. Zina ho kan baŋɛ de soŋa, ge dabaherɛ kan na te ho wan bɔkɛ de soŋa soŋa. 21Mam ka tom nɔtɔgɔheba wa, ge te ba mɛhe tara ba yetɔgom ɛɛra zɔta kaara. Mam ka tɔgɛ se'ere bo ba, ge te ba tara yɛla tɔgɔra bɔ'ɔra. 22Ba han zin'ire ne la mam n sɔnhega poan, ba wan wom ne mam yelehom nya tare na tɔgɛ ne pa'alɛ n nɛreba wa nyaŋe ne ŋmɛregɛ ne ba yehe ba be'em sɔrɔɔ la la ba toonbe'ero la poan bahɛ. 23Na'ayenɛ yeti, Mam dela Yenɛ se'ere n nyɛte bɔberɛ yenɛ ma'an ge ka nyɛta zen'an woo yoi? 24Nɛra wan ta'an sogɛ zen'an te mam kan nyɛ? Saazuo la teŋa wa, bɛha te mam ka bɔna? 25Mam nɔtɔgɔheba ponpɔrɔŋdoma sɛba n tɔgɔre mam yu'urɛ poan la n yele se'em wana. Ba dole tɔgɔra te mam zaanhom mɛ mam zaanhom mɛ. 26Wane ma'an te nɔtɔgɔha ponpɔrɔŋdoma wa n tɔgɔre ba mɛhe sunya poan yetɔgom wa wan tole. 27Ba ne nyɛ ba zaanheŋɔ la nya dekɛ yele taaba, nya dɔla sɔrɔɔ kona te ba bahɛ te mam nɛreba la tamɛ mam yu'urɛ la yele ge dɔla ba ponpɔrɔŋɔ la wo ba sɔdoma n yuun tamɛ mam yu'urɛ la yele ge yuun kaanbera Baal bagarɛ la. 28Bahɛ ba, se'em n nyɛ' a zaanheŋɔ, a tara tɔgɔra, te se'em n tare mam yelehom la, me tɔgɛ la sakerɛ sera. La ka pakɛ urugo la biile me dole taaba la wana? Na'ayenɛ yele se'em n bala. 29Na'ayenɛ yeti, Mam yelehom la ka ane me wo bugum, ge la ana wo zaanhenɛ wan ta'an ŋmɛ taŋa bure ka buuri buuri? 30Bala zuo la Na'ayenɛ la yeti ya, N zabere mɛ la nɔtɔgɔheba sɛba n dole taaba poore zuunra yelese'a n sone ne te bo ze'ele mam zen'an na la. 31Na'ayenɛ yeti n yele la sera, N zaberɛ me la nɔtɔgɔheba sɛba n maalɛ ba zɛlehe ne parom ge yeti Na'ayenɛ nɔɔrɛ n bala la. 32Na'ayenɛ yeti la dela ninmɔ'ɔrɛ, mam zabere mɛ la sɛba n tɔgɔre ponpɔrɔŋɔ zaanheŋɔ, pan'aha mam nɛreba la tare ba te ba ta bɔregɛ la mam ka tom ba, bii n loe ba. Ba ka tare soŋorɛ bo mam nɛreba wa la fiin me. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 33Nɛrebana wa bii nɔtɔgɔha bii malemadaana han soke ho yeti, bene yelehom te Na'ayenɛ dekɛ ziile ho, lebehe yele en ete, hom daana n de yele la te Na'ayenɛ dekɛ ziile mam la. 34Nɛra se'em bii nɔtɔgɔha bii malemadaana se'em han ya'ɛ a nɔɔrɛ yeti, Na'ayenɛ n yelese'ere n wana, n wan namehɛ nɛre enŋa daan, la a yire zan'an. 35Ya zan'an n wan eta sɛla n wana, dole ya sɔkera taaba Na'ayenɛ yelehom n de se'ere bii Na'ayenɛ tɔgɛ la yele dene? 36Ge da le makɛ ya tɔgɛ Na'ayenɛ yelehom la le yɛ'ɛha. Se'ere n sɔe la nɛreba woo mɛŋa nɔɔrɛ yetɔgom dela a mea yelehom, bo sagone la Yenɛ voa la, Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la n de to Yenɛ yelehom. 37Hom n wan yɛta nɔtɔgɔheba se'em dela, Na'ayenɛ lebehegɔ dela kone te a lebehe bo hom? Bii Na'ayenɛ tɔgɛ la dene? 38La yamam n pon yeti Na'ayenɛ n yelese'ere n wana la Na'ayenɛ n yele ya se'em n wana, La mam n pon yele ya yeti ya da yɛta te Na'ayenɛ la n yelese'ere n wana la, ya sini ge yɛta la bala. 39Bala zuo la n wan seren tamɛ ya yele, ge dige yamam la teŋsɛka te n yuun dekɛ bo ya sɔdoma la te ya fɔnregɛ n nɛŋan. 40N wan bahɛ te vi la nyanɛ se'ere n ka malom tara ba'ahegɔ sige ya zuo na te ya kan malom tamɛ.


Copyright
Learn More

will be added

X\