Yeremia 20

1Imer dayɔa Pasur se'em n de Yenɛ yire nɛŋadaana behera malemadoma la n wom te Yeremia tɔgɛ yele ana wa la, 2te a bahɛ te ba nyɔkɛ Yeremia ŋmɛ' en ge tare en ta lo a nu'uhen la na'ma tabelɛ la nyuŋa zen'sɛka n boe Yenɛ yire la poan bɔna Benyamin nayaŋa la n boe saazuo bɔba la. 3Yiimbeere te Pasur yu'ɛ Yeremia bahɛ to Yeremia yele en yeti ho yu'urɛ kan le dɛna Pasur ge Na'ayenɛ tee ho yu'urɛ kan te de yi'ira la Magor Misabib. 4Na'ayenɛ n yele se'em n wana, n wan bahɛ te dabeem sige hom, la ho zɔdoma wa zuo na, ho wan beha ba la ho nini ge te ba diŋdoma kɔrom ba la so'ahe, N wan dekɛ Yuda teŋa zan'an eŋɛ Kaldea naba nu'uhen, te a tare ba keŋɛ Kaldea bii a kɔrom basɛba la so'a. 5N wan dekɛ teŋkana wa nu'taton, la lɔgɔseto woo n yehe ka poan na, la ka toolom lɔgɔrɔ, la Yuda teŋa nadoma nu'taton la zan'an eŋɛ ba diŋdoma wa nu'uhen. Ba wan va lɔgɔtona wa woo tare lebe Kaldea poan. 6Ge pɛnregɛ pe'e hom Pasur wa, la ho yire nɛreba zan'an tare ya keŋɛ, Kaldea poan. Bilam te hom mɛŋa, la ho zɔdoma sɛba woo te ho pota ponpɔrɔŋɔ bɔ'ɔra ba la wan ki, te ba pin' ya bilam ha. 7Na'ayenɛ, ho pɛnregɛ mam me te mam dɛna hɔ nɔtɔgɔha te mam seren sakɛ. Ho kpe'em gana mam me, nyaŋɛ mam nɛra woo nya kɛhere mam me 8Mam han ya'ɛ n nɔɔrɛ te n tɔgɛ, yelehom la ne yehe na dɛna la gbirigere la sagaŋɔ. Na'ayenɛ yelehom wa te mam tɔgɔra la zuo, te toorɛ la daaŋɔ paara mam daarɛ woo. 9Mam han yeti n pon kan le porɛ a yu'urɛ, bii n le tɔgɛ yetɔgom a yu'urɛ poan, a yelehom la n boe mam suuren la ne dita mam me wo bugum la, bo ne dita la mam kɔnba poan ha wo bugum la mam kan ta'an mum n nɔɔrɛ sina kan tɔgɛ bo bahɛ na. 10Mam wom nɛreba n tɔgɔre mam yele se'em ba segɛ mam yu'urɛ te boraa sɛka vom n boe nyɔnpɔnhega poan la. Ba maahom me te ba mɛŋa mam. Sɛba te mam la bama pon dɛna zɔdoma la taaba te la yue la eere la sore fiin wa, te ba doohe bilam zan'ɛn mam bahɛ, ba yeti ba mɛhe yeti te behera en te a han bɛnrɛ a mɛŋa kalam te to me eŋɛ en kerege. 11Ge la bala zan'an la, Na'ayenɛ la dela pɛɛntɛɛnra maahom zɛ'a la mam. Bala zuo la mam diŋo wan gerɛ lu, ba kan ta'an ze'ele. Ba wan koŋe ban maahom ne te ba eŋɛ se'em la te nyanɛ di ba. Ba nyanɛ la kan malom saalom. 12Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ, hom n de se'em n magahe tontɔɔdoma la beha, ge le nyɛta nɛra suunre poan n ane se'em. Bahɛ te n nini nyɛ' te ho lerege nɛreba wa. Se'ere n sɔe mam dekɛ n sɛla woo eŋɛ la hom nu'uhen. 13Nananawa dekɛ pɛnka bo Na'ayenɛ la, Enŋa n de se'em n faanre taromdoma potɔpa nu'uhen bahera. 14Pɔtɛ bɔna la dabaherɛ se'ere te ba daa dɔgɛ mam de poan la. Som da bɔna dabaherɛ se'ere te mam ma daa dɔgɛ mam la poan. 15Pɔtɛ bɔna nɛra se'em n daa wa'ana yele mam sɔ mam dɔgom yele la, nɛra se'em n daa keŋɛ ta yele en te zina dabaherɛ wa bia te ba dɔgɛ, te ka dɛna bodibila la zuo. 16Nɛre enŋa daana gbihe lebege daboo wo teŋse'ehe te Na'ayenɛ sagom te se ana se'em la. Nɛre ena daana kɔ'ɔn wona kom koonɔ ma'an bolika, te wontɛɛŋa han ta zɔna na a wona zaba tagurehe. 17Se'ere n sɔe la a daa dene la a ko ne mam a ma pooren, te n ma pooren la dene mam yɔɔ. 18Bene n sɔe te mam ze'ele n pooren yɛha na nya nyɛta daaŋɔ la ninbɔn'ɔn kona wa, te mam dabeha wa yeti a pa'ahɛ la nyanɛ dena wa taaba wa?


Copyright
Learn More

will be added

X\