Yeremia 13

1Te Na'ayenɛ yele mam yeti, Keŋɛ ta behɛ tanɛ se'ere n kpe'em da' pɛ' lebere sɛngelɛ, ge da malom pee dela ko'om. 2Te mam keŋɛ ta da' tanɛ se'ere taaba te Na'ayenɛ pa'alɛ mam la, pɛ' lebere sɛngelɛ. 3Te Na'ayenɛ le tɔgɛ bo mam sugumnɔɔren boyi' yeti, 4Dekɛ lebere la te da' pɛ sɛnga la tare keŋɛ Perat teŋa, ta sogɛ dɛ taŋa seyi' teŋasoka. 5Te mam tare lebere wa keŋɛ Perat teŋa, ta sogɛ wo Na'ayenɛ n pa'alɛ mam se'em la. 6Te la ta dabeha ta tole, te Na'ayenɛ yele mam yeti, Lebe Perat teŋa la poan, ta dekɛ lebere la te n daa bo ho nɔɔrɛ te ho tare dɛ ta sogɛ bini la na. 7Te mam keŋa Perat teŋa, ta tun' lebere soka zen'an la guruge de, te de sagom mɛ, ka le tara vɔnrɛ. 8Te Na'ayenɛ tɔgɛ bo mam yeti, 9Mam n yeti n sagom Yuda la Yerusalem pa'ale mea la se'em n bala. 10Nɛrebɛ'ɛhe bana wa n zagahɛ te ba kan kelehe mam yelehom, ge dɔla ba mɛŋa sunkanba la n bote se'em la, dɔla tona bɔ'ɔra yena, ge kaanbera a la, yeti ba ana mɛ wo lebere wa n ane soŋa ge ka tara vɔnrɛ wa. 11Na'ayenɛ yeti ya, wo lebere n lo nɛra sea se'em la, bala mea te mam lo Israel, la Yuda yire la zan'an tabelɛ n mɛŋa, te ba dɛna mam mɛŋa nɛreba, dɛna yu'urɛ, la pɛnka, la n soŋa. Ge ba ka kelehe mam. 12Yele ba yeti, Na'ayenɛ la n de Israel Yenɛ la yeti, daam talaŋa woo perɛ mɛ la daam. Ba wan yele ho yeti, ho tɛn'ɛhe te tomam ka mi' te daam talaŋa woo sone te ka perɛ la daam yoi? 13Ho yele ba yeti, Na'ayenɛ yeti, n boe bini te n perɛ teŋa wa nɛreba woo mɛ, la ka nadoma sɛba n zin' David na'am gɔŋɔ la zuo la, la malemadoma, la nɔtɔgɔheba, la Yerusalem teŋa nɛreba zan'an la buka. 14N wan degehɛ ba fɔnbɛ taaba, n wan degehɛ sɔdoma fɔnbɛ dayɔɔhe. N kan bahɛ ba, bii n zɔ ba ninbɔn'ɔn, bii n tara ba giinle kan sagom ba. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 15Ma'an ho mɛŋa kelehe yele ana wa soŋa, ge bahɛ ho pa'ale mea la. Se'ere n sɔe la, Na'ayenɛ yele se'em n bala. 16Dekɛ na'ahegɔ bo Na'ayenɛ la n de ho Yenɛ la, te a nan ka bahɛ te lika paɛ ho na wa, lika na'ahɛ en te ho nan ka boe zɔya zuo, bolika te ho na'ma gbi'ira ɛɛra zoa zen'an wa. Pɛngɛ en te a nan ka bahɛ te ho nɛɛhom la lebege la lika wa. 17Ge ho han kan kelehe, mam wan sogɛ zen'an kele ho pa'ale mea la zuo. N wan kele nintam te n nini foohom, la ban nyaŋɛ Na'ayenɛ piihe la, ge nyɔkɛ se te se dɛna yamehe la. 18Yele teŋan naba la, la a ma yeti, ba ihege ba na'am gɔŋɔ la poan sige teŋa. Se'ere n sɔe la, ya na'am muŋa la wan vuke ya zuin lu teŋa. 19Teŋse'ehe n boe Negev poan la, pagɛ zɛ'a mɛ, te nɛra ka bɔna wan yu'ɛ se. Ba pɛnregɛ Yuda teŋa nɛreba zan'an loŋe la teŋa, te ba ta dɛna da'aba. 20Gorege ya zuo behɛ diŋdoma sɛba n ze'ele zuɔ bɔba teŋhe la kena na wa. Piihe se'ehe n daa boe ho nu'uhen la bɛɛ? Ho piihe soma la bɛɛ? Te ho ŋmɛ'ɛra nyɔn'ɔn la se la bɛɛ? 21Ba han bahɛ te sɛba te hom sɔna behera la, tee sɔna ho behera ho wan yeti bo? Dagɛ woŋerɛ se'ere n ane wo pɔka n virige te la wona en se'em la ma'an n nya wan tara hɔ? 22Ho le sɔkera mɛ yeti, Bene zuo n te yele ana wa eta mam? Ho ganleŋɔ kanra la n sɔe te ba gilige ho bahɛ, te nyanɛ dita ho wa. 23Iŋganɛ sabelɛ daana wan malom nyaŋɛ tee a iŋganɛ la, bii yeobaa tee a iŋa ponpɔnregɔ la? Bala mea te hom se'emdaana n dekɛ ho mɛŋa lo la be'em kan nyaŋɛ tee tom som. 24N wan yeregɛ ho bahɛ wo sabeeo n lobere vaara sɔgɔrɔ yeregera se'em la. 25Ho yɔɔrɛ n bala. Ho tɔntɛ n bala te n aan bo ho. Se'ere n sɔe la, ho zagahɛ mam mɛ, ge dekɛ ho mɛŋa delom ponpɔrɔŋɔ yena. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 26N wan pilige ho, ge bahɛ ho beele te nyanɛ di ho. 27Ho kabonhe tooma la ho yiyɛɛnɛ koŋkoma'ahom la nɛɛ na, te nyanɛ di ho. Mam nyɛ ho zu fagehom tooma la zan'an. Yele boe hom Yerusalem zuo. Hom n wan yuue la wane, ge nya pee ho mɛŋa?


Copyright
Learn More

will be added

X\