Isaiah 65

1Mam se'em n la maahom ya te n nɛɛ n mɛŋa bo sɛba n ka sokerɛ n yele ge bahɛ te sɛba n ka eere mam nyɛ mam. Teŋse'ehe pon ka po'oha mam la, n yele ba yeti, Mam n wana. 2Daarɛ woo mam tɛɛn n nu'uhe la bala gura te n to'e nɛresɛba sunya n kanbɛ, ge te ba dɛna toonbe'erodoma dekɛ ba mɛŋa sore kena ban bote zan'an la. 3Ba dela sɛba n me'ere mam ninin, nyiiha mam sunsunya. Tare ba bo'olom kaanbera bɔ'ɔra baga ba vatɔ poan, ge nyɔ'anra nyuŋo soŋɔ zun'uhe bimbina zuto bɔ'ɔra baga mea. 4Ba zin' la sɛba yɔɔrɔ poan yu'uŋɔ. Ba sogorɛ ba mɛhe tona lika poan tooma. Ba ɔbera dea. Zɛɛrɔ dɛngerɔ bo ba dogorɔ poan. 5Ge ne ton yele basɛba yeti, da lɛm tomam na, tomam dela sɛba n yehe to nɛŋa ze'ele bo Na'ayenɛ ma'an. Nɛrebana wa taaba ane me wo zun'uhe la, kpenta mam nyɔya daarɛ woo. 6Behɛ, la golehɛ gan'an me mam nɛŋan, n kan sina baanlam ge bahɛ ba fai. N lebehe yɔ ba ba be'em yɔɔrɛ n de se'em. 7Mam se'em n de Daana la n wan bahɛ te mɛhe to'e ba be'em la yɔɔrɛ la ba sɔyaabdoma be'em la yɔɔrɛ. Na'ayenɛ yele se'em n bala. Ba diihe mam la yanɛ la ban zom zɔya zuto ta nyɔ'anra zun'uhe la. N wan bo ba ba yɔɔrɛ ana wo la an se'em la ba tooma zuo. 8Na'ayenɛ yeti, Wo nɛra ne ka sagom tia wɔla te boolom kelom bɔna bini me la, bala mea zuo te mam kan sagom nɛra woo mam nɛreba la zuo. 9Mam mɛŋa n loe Yakob, la Yuda teŋa nɛreba n kan maalɛ ba te ba wi'ɛ zo'e. Ba wan sɔe zoore zuo teŋhe wa zin'an te se dɛna ba teŋhe. 10N nɛreba wa wa bɔna bilam ge po'oha mam, ge te Saron teŋhe la n boe ko'om nɔgbane la, la teŋse'ehe n gan'arɛ bala ta paɛ Akor bɔn'ɔrɔ la poan ha la wan lebege bɔ'ɔnrɔ te nii, la piihe wan ɔbera ge vɔ'ɔha bilam. 11Ge yamam sɛba n zagahɛ Na'ayenɛ la n fa'a zoore la, ge tara dia la daam kaanbera ya yena la, mam n wan eŋɛ ya se'em n wana. 12N wan bahɛ te ba kɔrom ya la so'ahe. Se'ere n sɔe la, mam ne yi ya me te ya sina ge kan lebehe. Mam yele ge ya ka kelehe. Ya ka dekere mam pa'alegɔ la. Ge ya ton eta la sɛla te ya mina te la dela be'em, ge te mam me pon ka bɔta la. 13Daana Na'ayenɛ yele yeti, Mam yamehe wan di' ge ya wan kom done. Mam yamehe la wan nyu ge ya ko'nyuuro. Mam yamehe poya pee ge vi wan kɛn' ya. 14Mam yamehe la wan la'ara la popeelom, la yooma, ge te yamam suunre sagom, te la wona ya te ya kɛla. 15Daana Na'ayenɛ wan bahɛ te ba kɔrom ya ge te nɛreba wan tare ya yu'ura la te ba dɛna kan'be'o yu'ura bo se'em te a lo'e. Ge a wan bo a yamehe la yu'urɛ ayema. 16Se'em woo n kan' kan'somɔ teŋa poan la, la dela yelemɛŋɛrɛ Yenɛ n bahɛ te a eŋɛ la. Se'em woo n pɔ' nɔɔrɛ teŋa poan la, yelemɛŋɛrɛ Yenɛ n bahɛ te a eŋɛ la. N wan tamɛ yuuman yuuman ha daaŋɔ la ge n kan nyɛ dɛ. 17Behɛ, n wan maale la saazuo paalega la teŋa paalega. Ba kan le tɛnra yele kɛgehe la yele. 18Tare ya popeelom la ya nyeena daarɛ woo la sɛla te n naam. Se'ere n sɔe la, n wan naam Yerusalem te a dela teŋsoŋa la a nɛreba dela nɛresonhe te Yenɛ poore pee ba zuo. 19N wan de'em la Yerusalem kana wa, la nɛresɛba woo n boe a poan. Ninbɔn'ɔn bii kɛlega kan le bɔna. 20Bonbibihe kan le kiira, bii bonkotɛ ka korogɛ paɛ ge ki. Se'em woo n ta dɛna yuuma kɔbega wan kelom dɛna bonbilipaalega. Hom se'em n ka ta korogɛ paɛ bala ge ki, la ye dela pɔtɛ be'o n boe ho zuo. 21Ba wan mɛ' ba yiya kɛn'ɛra a poan. Ba wan sɛ ba tiihe te se wɔla la popeelom. 22Nɛra ka boe wan fan' ba yiya, bii ba vatɔ la le yɛ'ɛha. Mam nɛreba wo ne wan yuue ba vom poan wo tiihe n yuure se'em la. Nɛresɛba n lo'e la wan di ban tom ba nu'uhe tooma la. 23Ba kan tom toonɛ bahɛ yoo, bii ba yooro ko' ba kɔma. Na'ayenɛ wan kan' som bahɛ ba kɔma, la ba yaahe zuto. 24Ba han pon ta maahom te ba yi', mam wan lebehe ba, ge te ba nya baŋɛ po'ohɛ ba'ahɛ. 25Sanhe la pebibihe wan lagom ɔbera yaama la taaba. Gbegema la nii wan lagom ɔbera mɔɔ. Bonsɛ'doma wan dita tentɔnɔ. Ba kan ta'an dom se'em woo n boe mam zoore la zuo. Na'ayenɛ yele se'em n bala.


Copyright
Learn More

will be added

X\