Isaiah 44

1Israel nɛreba wa, mam mɛŋa n loe ya te ya dɛna n yamehe. 2Mam de Na'ayenɛ, se'em naam ya. Se'em ma'an te ho nan bɔna ho ma pooren la te mam pon loe ho mɛ. Israel, da tara dabeem. Ho dela mam yameŋa. Mam suunre n kɛn' hɔ. 3N wan kan' bahɛ pɔgɔtia zen'enhe zuo, ka'ɛ ko'om bahɛ se zuo. N wan kan' bahɛ ho yaahe zuo, ka'ɛ n paŋa bahɛ ho yaahe zuo. 4Ba wan zɔ'ɔra kalam kalam wo mɔɔ bii tiihe n lɛm kolaa la. 5Ba wan po'oha mam, ge dɛna n nɛreba. Ba wan golehɛ mam yu'urɛ eŋɛ ba nu'uhen. 6Na'ayenɛ se'em n de Israel Naba la a Faanra, se'em n de Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la yele se'em la: Mam se'em n de pɔhega, la ba'ahegɔ daana la. Mam ma'an n de Yenɛ. 7Se'em boe wan dekɛ a mɛŋa makɛ la mam? Ba doma han bɔna, ba yele mam nananawa. Ba yele mam mam pɔhɛ naam teŋhe wa te sɛla eŋɛ deemen deemen ha la. Ge pa'alɛ sɛla n wan eŋɛ pooren. 8Da gbe'era la dabeem. Mam yele ya la wonse'eren ha, yamam de mam seradoma. Mam ma'an n de Na'ayenɛ, sɛla ka le bɔna. 9Sɛba n maalɛ baga dela yoo, baga la te ba maalɛ la ka tare vɔnrɛ. Bagakaanbereba fɔ mɛ, ka tara yam, gerege. 10Ho namehɛ ho mɛŋa pɛɛha sɛla, bii maalɛ bagarɛ la yoo. 11Sɛba woo n maale baga, la sɛba woo n kaanbere a dela nɛresaaleba. Ba dabeha wan ba'ahɛ mɛ la vi. Bahɛ te ba zan'an wa'ana ze'ele mam nɛŋan behɛ gbe'a la dabeem sebo taaba n wan kɛn' ba. 12Dagɛ kuta n ne dekɛ kurugo sɛn'ɛlɛ bugum poan nya foe ko na pagelɛ taŋa zuo dekɛ zaanrɛ zan' kɔ ŋmɛgelom kɔ enŋa n bote ko ana se'em la? N boe bini tona bala la, kom, la ko'nyuuro tare en mɛ, te a paŋa ba'aha. 13Se'em mi' dɔɔrɔ kaka n ne magahɛ dɔɔ ŋmaɛ, bɔɔn enŋa n bote se'em la eŋɛ dɔɔ la poan. Nya pɛɛha dɔla en bɔɔn se'em la. A ta ba'ahɛ la te en peehe sɛla la ane mɛ wo nɛra la, te a nya dekɛ en ta ze'ele a kaanbegɔ deo poan. 14Ba ta'an loe mɔlɔsomɔ tiihe ŋmaɛ na bii sɛ sabelesoma tia bii tia kantɛ bii peelesomɔ mɔen ha ge bahɛ te saa wa'ana ni bahɛ ka zuo te ka vo'e. 15Ba ne vaɛ dɔbura la toorɛ la bugum, bii dogora dia. Dɔɔ seko te ba tare na peehe maalɛ yenɛ la, maalɛ bagarɛ na'aha dɛ. 16A dekɛ sɛla n gee la maalɛ bagarɛ nya kena pɔnta na'ma ko nɛŋan sohora kɔ. Ge lebena ɔɔha ko dɔbura la te a vaɛ toorɛ bugum sebo la, ge dekɛ nɛnɔ seto te a dekɛ dɔbura la sɛn' la, ɔbera la popeelom. 17A han ba'ahɛ bala a wan lebe ta pɔnrɛ na'ma dɔɔ bagarɛ la nɛŋan yɛta dɛ yeti, Hom n de mam yenɛ, gu'ura mam soŋa. 18Sɛba n kaanbere baga gerege mɛ ge fɔ. 19Potɛn'ɛrɛ ka boe ba poan te ba wan ta'an soke ba mɛhe yeti, Dagɛ dɔɔkona wa dɔ bura n bala te mam peehe vaɛ toorɛ bugum, dogɛ n dia ge sɛn' boroboro, la n nɛnɔ bo poan wa. Ge dekɛ sɛla n yee la te la nya dɛna bagarɛ. Wane te mam wan po'oha dɔgbile wa? 20Nɛra saala ba' gerege paɛ la wane, ta dekɛ a mɛŋa delom sɛla te bugum wan ta'an di? Ba ka mi' te sɛla te ho zanla ho nu'uhen kan ta'an dɛna Yenɛ? 21Israel nɛreba wa, ya dela mam yamehe, bala zuo, tɛnre ya dena wa. Israel, mam naam hɔ, ho dela mam yameŋa. N kan malom tamɛ ho yele. 22Ŋmɛregɛ lebe n zen'an na, mam fan' hɔ, ge piihe ho be'em zan'an bahɛ te bo tole wo saa saŋgbanɛ la. 23Yele saazuo, la teŋparɛ te ba yoona. Yele zɔya, la tiihe n boe mɔen te ba lagom yoona. Na'ayenɛ yɔ to'e Yakob mɛ ba nya wan po'oha en. 24Na'ayenɛ, hon Faanra n maalɛ hɔ ho ma poorɛn yeti, Mam de Na'ayenɛ. Mam de ho vom nyɛgerɛ, ge dɛna se'em n fan' hɔ. Mam naam sɛla woo n boe saazuo la teŋparɛ wa zuo. 25Mam bahere te sɔnpoteba lɛbegera ponpɔrɔŋdoma, te behereba lɛbegera geto. Nɛresaala yam dela gɔɔnɛ mam nɛŋan. 26N wan bahɛ te mam nɔtɔgɔha la en yeti sɛla la tom. Ba yetɔgom dela, Yerusalem teŋa wan le perɛ la nɛreba, ge te daana la mɛŋa malom mɛ Yuda teŋhe. 27Mam de se'em n bo'ore nɔɔrɛ te kolaahe la ko'kanra keenha. 28Mam de se'em n yeti Kirus wan bɔna mam nɛreba wa nɛŋa, ge nana mam nɔɔrɛ, ge Yerusalem teŋa, la mam Yire la wan le mɛ, ge Yenɛ Yire, ho enberɛ wan boe bini.


Copyright
Learn More

will be added

X\