Isaiah 43

1Yakob yaahe wa, mam Na'ayenɛ n naam ya, ge sɛ ya teŋa Israel ze'ele, da zote ya dabeem. Mam fan' ya bahɛ. Mam tare ya na, nananawa, ya dela mam nɛreba. 2Ya han yakera ko'kanra, mam wan bɔna la ya, ya han yakera kolaahe kanra, n wan bɔna la ya te ko'om la kan di ya. Ya han sige bugum poan kena, bo kan di ya bii bugum zɛleŋa wobelɛ ya. 3Mam de Na'ayenɛ ya Yenɛ la, Israel Fa'adaana la. Na'ayenɛ se'ere n fan' ya bahɛ la. Mam dekɛ la Mizraim la Kus la Seba teŋhe vom tee ya. 4Ya dela toolom lɔkɔ bo mam, n nɔŋɛ ya mɛ. Bala zuo te mam dekɛ teŋhe, la se nɛreba vom teehom ya la. 5Da tare ya dabeem, mam boe mɛ la ya. Mam wan ze'ele dapɔya, la nɛŋa bɔba kan'ahe ya na lagom taaba. 6N wan yele zuɔ, la gɔbega bɔba teŋhe wa yeti, Bahɛ ya mam dayɔɔhe la n pɔyɔɔhe la woo. Bahɛ ya te se ze'ele teŋhe en zan'an la poan lebe n zen'an na. 7Ba dela mam nɛreba, mam naam ba zan'an, te n yu'urɛ nyɛ pɛnka ba poan. 8Bahɛ ya n nɛreba wa. Ba tare nini, ge ba nini ge ka nyɛta, Ba tara toba, ge a ka wone. 9Bahɛ te nɛra woo teŋparɛ wa zuo lagahɛ na. Se'em ka boe ba poan wan ta'an yeti enŋa daa yele se'em la en bala tona wa. Se'em han wom te se'em boe ba poan yele bala, a daana ze'ele pa'alɛ te enŋa daa yele se'em n bala tona wa. 10Na'ayenɛ yeti, N nɛreba wa, yamam la mam yameŋa wa te n loe wa n de mam seradoma. Mam bote ya mina mam mɛ, ge dɛla mam, ge bɔkɛ te mam ma'an n de Yenɛ. Mam ma'an ne pon dɛna Yenɛ, yenɛ ka boe mam nɛŋa bii pooren. 11Mam ma'an n de Na'ayenɛ, faanra ka boe han dagana mam ma'an. 12Mam biŋe la nɔɔrɛ te n fan' ya bahɛ, seren ta fan' ya bahɛ. Yamam de mam seradoma te yenɛ ka boe tabelɛ tom dena. Mam n de Yenɛ. Na'ayenɛ yele se'em n bala. 13Mam se'em n wan bɔna wuuha. Se'em ka boe wan ta'an fan' ya mam nu'uhen. Mam toon la mam tooma la ane n sagom ka? 14Na'ayenɛ n de ya Faanra, Israel Fa'adaana, n yele ya wanna: Mam yeti n fan' ya bahɛ. Yamam zuo, n wan dekɛ pɛɛntɛɛnreba tuunle Babilon teŋa, te ba zabɛ nyaŋɛ ka, te ba taɛ kaahega. 15Mam de Na'ayenɛ, ho Fa'adaana. Mam n de se'em n naam Israel, ho naba la. 16Na'ayenɛ yele se'em n wana. Enŋa gan'ɛ sore ko'keŋɔ poan la. 17Enŋa sa'ahɛ pɛɛntɛɛnreba dige ya la yiri la zaba toroto la. Ban bala ki gan'an digi digi ka eta nugu la. Ba ane wo butolela bugum n dite te ba pebele bugum zɛleŋa la te bo keŋɛ se'em kalam la. 18Tamɛ sɛla n eŋɛ yuuman yuuman ha la, da tɛn'ɛha sɛla n eŋɛ tole yele ma'an. 19Behe! N ete la yelepaalɛ. Denɛ wana, Ho nyɛ dɛ? N ŋmɛ la sɔya pɔgɔtia teŋhe poan, gaaɛ kolaahe zen'an te ko'om ka bɔna. 20Mɔɔen dunhe woo na'ahere mam mɛ. Sanhe la viinɔ na'ahere mam mɛ la. Mam bo ko'om mɔen ha, ge gaaɛ kolaahe pɔgɔtia poan, bo ko'om nɛresɛba te mam mɛŋa loe ba la. 21Nɛresɛba te mam naam bo mam mɛŋa la wan pɛngɛ mam. 22Yakob, ho ka yi'ira mam mɛ. Israel, ho taregɛ ya ge dagɛ hom po'ohe mam la zuo. 23Dagɛ piihe, la nyɔ'an bo'olom kaanbegɔ te ho tara na'aha mam. Mam me ka sohore ya boom bo'olom bii digilom bɔ'ɔra ho zeero. 24Ho ka kɔ'ɔre mɔɔ n tare nyuŋo soŋa na bɔ'ɔra mam, bii ho ne kaanbe dunhe dekɛ se nɛnɔ sonɔ la bo mam. Ho toonbe'ero la n ton dɛna zeero te ho dekɛ ziile mam. 25Ge la bala zan'an mam wa duuhe ya be'em la bahɛ mɛ, n yu'urɛ la zuo. Bala zuo, n wan tamɛ be'em sebo woo te ho tom la. 26Bahɛ ya te to zin'ire tɔgɛ, te ya pa'alɛ mam ya boorɔ. 27Ya yia sɔyaaba ton be'em. Ya nɛŋadaana bire a poore bahɛ mam mɛ. 28Bala zuo te mam ka bahɛ te ya malema nɛŋadoma la tona bɔ'ɔra mam la. Mam bahɛ te Yakob sagom mɛ ge te nɛreba la'ara Israel.


Copyright
Learn More

will be added

X\