Isaiah 1

1Yuda la Yerusalem teŋhe yelehom n wana, te mam Amoz dayɔa Isaiah nyɛ, saŋsɛka te naba Uzia la naba Yotam la naba Ahaz la naba Hezekia dɛna nadoma Yuda teŋa la. 2Na'ayenɛ yeti, Saazuo wa, wom! Teŋparɛ wa, kelehe! Mam uge la kɔma te ba zo'e na zagahɛ mam. 3Lɔlega mi' ka daana mɛ, te boŋa mina ban dekɛ ka dia biŋe zen'an, ge Israel ka mi' mam. Mam nɛreba wa ka bɔkere. 4Ya dela be'em teŋa n nare kum. Ba dela nɛreba te be'emtooma ma'an perɛ ba me'en. Ba dela kɔma n tone sɛla n ka ane soŋa, dɛna toonfɛn'ɛha kɔma. Ba zagahɛ Na'ayenɛ mɛ, bire ba pɔya bahɛ Israel Fa'adaana la. 5Wane te ya ɛɛra namehegɔ pa'aha ho zuo? Wane te ya bɔta tobekperega bala? Ho zuo wa zan'an ŋmɛ' pɔgɔlom mɛ, te ho iŋa wa ka le tara koberɛ. 6Ho zuin ta paɛ ho na'dibihe dela nɔra la pɔgɔloŋɔ ma'an, te se'em ka bɔna wan pee bii lo' a la tanɛ, bii bogola a la kaam te a da duna. 7Ya teŋa la lɛbege la daboo. Te bugum di ya teŋkanra la. Ya ninin te sateŋa nɛreba wa'ana sagona ya samana zuo dia la. Ba bahere la namehegɔ la sagaŋɔ ba pooren. 8Yerusalem ze' la a ma'an wo va'am poan paka la. A ane wo va'amen posokɔ la, ana wo teŋa te pɛɛntɛɛnre gum ka te ba zabɛ ka la. 9Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ han ka bahɛ ne to nɛreba fiin te ba yee ne, to wan ba'ahɛ ne kalam wo Sodom la, to wan ana ne wo Gomora la. 10Sodom nadoma wa, wom ya Na'ayenɛ yelehom wa. Gomoradoma wa, be'e ya toba kelehe to Yenɛ pa'alegɔ wa. 11Na'ayenɛ yeti, Ya kaanbegɔ kekeko la tare la bem bɔ'ɔra mam? Mam seke ya la ya ya pebibihe lɔlehe nyɔ'an bo'olom la. Mam ka bote lɔlehe, pebibihe la boohe ziim. 12Yan ne yɛ'a mam zen'an na, ane n yeti ya tare lɔgɔtona na nɛɛra mam zenzaka wa poan? 13Da le tare ya lɔgɔyooro tona wa'ana. Ya digilom nyuŋo soŋɔ la fɛn'ɛn mɛ bo mam. Ya de'ene ŋmarepaalehe la Vo'ohogo Dabeha de'eŋɔ, lagona pu'uhegɔ saŋa woo, ge mam kan nyaŋɛ tɔ'ɔha be'em n lerom lagaŋɔ. 14Mam sea n yaɛ ya Ŋmarepaalehe De'enɔ la ya lagaŋɔ la. Ba dela zeero te mam taregɛ ba ziia. 15Bala, ya han pon ŋmɛ' nu'po'ɔ se'em me, ya sohoga poan, n kan kelehe ya. Ya han pon soha yuura la se'em me, n kan kelehe. Ya nu'uhe lerom mɛ la be'em. 16Pee ya mɛhe, yehe ya be'em la mam nɛŋan, ge bahɛ toonbe'ero, 17ge zamehɛ eta sɛla n de ma'an, dɔla sera, ge kpɛmeha sɛba n boe mukure poan. Da sakera keebehe zuo, ge soŋora pɔkɔnpa ba yɛla poan. 18Na'ayenɛ yeti, Wa'an ya na te to sɔnhɛ la taaba. La ya be'em la n mɔ'ɛ gbaŋgbaŋe la, n pee ya te ya pelege wo saakuga la. Ya toonbe'ero la sin' mɛ wo am la, n wan pee ya te ya pelege wo guŋguŋo la. 19Hom Israel han bɔta, ge me nana mam, ho wan di teŋa la poan bonsola. 20Ge ya han zagahera, ge kperɛ toba la mam, so'a wan kɔrom ya. Na'ayenɛ nɔɔrɛ n tɔgɛ. 21Behɛ Yerusalem teŋa wa n de birikina teŋa wa en nya lebege yaloma se'em. Sera ma'an n daa ne perɛ hɔ. Tontɔɔ bɔŋa ma'an n daa ne bɔna ho poan. Ge nananawa, nɛre kooreba ma'an n sɔe ho poan. 22Ya sanlenpeelega dela bondɛngerɔ. Te ya daam somɔ la dɛna ko'om ma'an. 23Ya nɛŋadoma la dela tobekperegadoma, dɔla la nayigehe. Ba zan'an nɔŋɛ la ba tɔ'ɔha mu'ure bo'olom, zɔta dɔla tɔ'ɔha zaŋa lɔgɔrɔ. Ba ka zaberɛ faanra keebehe bii ba soŋɛ te pɔkɔɔnrɛ to'e ka boorɔ. 24Bala zuo, to Daana Pɛɛntɛɛnreba Na'ayenɛ la, Israel Paŋa Zan'an Daana la yeti, N wan bogolɛ n suunre n diŋdoma wa poan. N mɛŋa wan lerege n diŋdoma wa. 25N wan zabɛ la yamam me. N wan nyɛlegɛ ya yehe dɛngerɔ la ya poan, yehe yele pɔn'ɔha la woo ya poan bahɛ. 26Ge nya malom sɛ ya yelegankereba la kan'aneba la ana wo ya yuun pɔhɛ ana se'em la. Te ya yu'urɛ nya wan yi'ira tontɔɔ teŋa, birikina teŋa. 27Yelemɛŋɛrɛ n wan dekɛ to'e Zion teŋa wa, te tontɔɔ vom to'e a nɛresɛba n ŋmɛregɛ lebebe na la. 28Ge tobekperega la yelebe'eteba wan mɛlom. Te sagaŋɔ paɛ sɛba n zagahɛ Na'ayenɛ la. 29Yelemɛŋɛrɛ, nyanɛ wan di ya la tiihe kanra se'a te ya suunre kɛn' se te ya kena se teŋa po'oha la. Te valom nyɔkɛ ya, la zen'man'aha se'ehe te ya loohe kena se poan po'oha la. 30Ya wan ana woo tia n ze' te ka vɔntɔ soora la bii va'am te ba ka bahera to ko'om la. 31Se'em n de paŋadaana ya poan wan ana wo guŋguŋo la, te a tooma ana wo bugum panrehe la. Te ba zan'an taɛ dita te se'em ka bɔna wan kiinhe bugum la.


Copyright
Learn More

will be added

X\