Pin'ileŋɔ 9

1Te Yenɛ kan' som bahɛ Noah la a dayɔɔhe la zuo yeti, Wi'ɛ ya perɛ teŋparɛ wa. 2Sɛla woo n boe teŋparɛ wa zuo: mɔɔdunhe woo la niihe woo n ɛngere saazuo la bonvɔa woo n eere teŋparɛ wa zuo la zim n boe ko'omen wan zɔta dabeem la ya. Ba woo boe la ya nu'uhen. 3Sɛla woo n vɔe ge kena wan dɛna dia bo ya, wo mam pon dekɛ sɛla woo n bule yehe na te ba dɛna dia bo ya se'em la, n dekɛ sɛla woo pa'ahɛ ya. 4Ge da obe nɛŋɔ te ko vom ziim kelom bɔna ko poan. Ziim la n de vom la. 5Nɛra han ko a tadaana, mam wan namehɛ en. Bala me te hom se'em n di duŋa ziim, n wan namehɛ hɔ. Hom se'em woo n ka'ɛ ho tadaana ziim, mam wan namehɛ hɔ. 6Hom se'em woo n ka'ɛ ho tadaana ziim, nɛra me wan ka'ɛ hom me ziim. Se'ere n sɔe la Yenɛ mɛŋa wɔnhom te a dekɛ naam asaala. 7Ge han dɛna hom Noah, wi'ɛ pa'ahɛ malom pa'ahɛ perɛ teŋparɛ wa. 8Te Yenɛ yele Noah la a dayɔɔhe la n boe la n la yeti, 9Nananawa n yeti n biŋe la nɔɔrɛ la yamam la ya yaahe n wan ta wa'an ya pooren na, 10la bonvɔa buute woo n bɔna la ya: niihe la nii la mɔen duŋsehe woo n bɔna teŋparɛ wa zuo la ya la sɛla woo n lagom ze'ele daka deo la poan yehe na. 11Mam biŋere la nɔɔrɛ la ya te mam kan le malom dekɛ ko'om sagom nɛreba vom. N kan le malom bahɛ te ko'bona taaba di teŋparɛ wa zuo. 12Te Yenɛ yeti, N nɔbiŋere wa te n biŋera mam la yamam la bonvɔɔhe wa woo n boe zina wa la buuri se'e woo saŋa me n wan ta wa'ana la danlehom n wana. 13N maalɛ la gumatia tanhɔ eŋɛ saŋgbanɛ wa zuo ha te la dɛna danlehom bo mam la teŋparɛ wa. 14N han ne bahɛ te saa ko, te gumatia tanhɔ la yehe na, 15n wan tɛɛn n nɔɔrɛ la te n biŋe mam la yamam la bonvɔɔhe woo teŋasoka la, te ko'om la kan dɛna ko'om sebo n tabelɛ di teŋa wa la taaba. 16Gumatia tanhɔ la han ne yehe na, n wan tɛɛn n nɔbiŋere se'ere n ka tare ba'ahegɔ te n biŋe mam la sɛla woo n tare vom teŋparɛ wa zuo la. 17Ge te Yenɛ yele Noah yeti, Mam nɔbiŋere la te n biŋe la sɛla woo n tare vom la danlehom n bala. 18Noah dayɔɔhe se'ehe n ze'ele daka deo la poan yehe la en na la dela Sem la Ham la Yapet. Ham dayɔa n de Kanaan. 19Noah dayɔɔhe setan' la n bala. Bama poan te nɛreba wi'ɛ nya yeregɛ perɛ teŋparɛ wa zuo wa. 20Noah dela kaara, bala te a pɔhɛ kɔ a va'am sɛ' tiihe. 21Te se wom, te a nyu' se wɔla daam buge gan'an beele a sogorɛ poan. 22Te Kanaan sɔ Ham nyɛ a sɔ la n gan' beele la, yele a sɔɔnrɔ toyi' la yeŋa ha. 23Te Sem la Yapet dekɛ fuo pagalɛ ba bɔgɔrɔ zuo, keŋɛ apovura ta kɛn' ba sɔ la sogorɛ la poan dekɛ fuo la bahɛ a zuo te ko pin' en. Ba ŋmɛregɛ ba nɛhe bahɛ la zen'an ha te ba da nyɛ ba sɔ la beele. 24Noah n ta ihege a daam la poan baŋɛ a dayɔbila la n eŋɛ se'em la, 25te a yeti, Sagaŋɔ wan dɔla hom Kanaan. Ho yeti ho dɛna la da'aba woo taroma bo ho keendoma wa. 26Ge a me yeti, Na'ayenɛ wa wan kan' som bahɛ Sem zuo. La eŋɛ te Kanaan dɛna Sem da'aberɛ. 27Yenɛ wan malom yalegɛ Yapet teŋa. Yapet wan kɛn'ɛra Sem sogora poan ge te Kanaan dɛna a da'aberɛ. 28Ko'om la n wa'ana tole la, Noah vɔe paɛ la yuuma kɔbehe setan' la yuuma pihinuu pa'ahɛ. 29Noah vom yuuma zan'an teŋa wa zuo dela yuuma kɔbehe sewae' la yuuma pihinuu ge te a ki.


Copyright
Learn More

will be added

X\