Pin'ileŋɔ 50

1Te Yosef lu a sɔ la zuo kaaha ge kɔkɛ en. 2Yosef sɔ n bahɛ ba se'em n bala. Te Yosef bo a nɛresɛba n mi' ba teŋa kum maalegɔ la sore te ba maalɛ a sɔ Israel biŋe, 3te a gan'arɛ dabeha pihinaahe. Ba teŋa kum te ba ne maalɛ biŋe dabeha se'em n bala. Te Mizraim teŋadoma me dekɛ dabeha pihiyopɔe kele bo en. 4Kɛlega dabeha la n ta ba'ahɛ la, te Yosef yele Faro keendoma la yeti, Ya han seren bɔta mam yele, tɔge ya bo naba bo mam. Yele ya en yeti, 5mam sɔ n daa vɔe la, a daa bahɛ te mam pɔ' la nɔɔrɛ biŋe te n wan nam enŋa n yeti a sɔnhɛ yelese'ere woo bo mam la. Te mam pɔ' ba'ahɛ te a nya yele mam yeti, mam dabeha paɛ mɛ n bala. Bala mam han ki, da pin' mam ka'lam. Tare mam keŋɛ yɔɔ seko te n tun' biŋe n mɛŋa Kanaan teŋa ha la ta pin' mam ko poan bilam. Bala naba, bo mam sore te n keŋɛ ta pin' n sɔ la bilam ge lebe na. 6Te ba ta yele naba, te naba yele en yeti, Sore gan' mɛ. Keŋɛ ta pin' ho sɔ la enŋa n daa bahɛ te ho pɔ' la zuo. 7Te Yosef kule Kanaan teŋa te a ta pin' a sɔ la, te naba kpɛ'ɛndoma la zan'an la a naba la yire keendoma la Mizraim teŋa kema la doohe en mɛ. 8Te Yosef la a yire zan'an, a keendoma la a sɔ yire nɛreba la zan'an. Ba kɔma la ba dunhe ma'an n yee Gosen teŋa poan. 9Te yiri toroto tuŋɛ taaba yɛ'a, te sɛba me ban' yiri lagom doohe la en keŋɛ. Nɛresɛba n doohe en keŋɛ la ba' gaŋɛ. 10Ban ta paɛ dia tɔa zen'an la n boe Atad teŋa n lɛm Yordan Kolaa la, ba kɔ'ɔn taɛ la kaahega bilam. Te Yosef malom dabeha ayopɔe kɛlega malema la bilam bo a sɔ la. 11Kanaandoma la n kɛn'ɛre Atad teŋa la n nyɛ ba kɛlega la, ba yeti, Behɛ ya kaahega sɛka te Mizraimdoma wa kɛla wa. Bala te ba yi'ira zen'kaŋa mea n lɛm Yordan Kolaa la yu'urɛ te Abel Mizraim la. 12Te Yakob dayɔɔhe la doohe ba sɔ la n bo ba nɔɔrɛ te ba eŋɛ en se'em la bo en. 13Ba zi en keŋɛ Kanaan teŋa ta pin' en yɔɔ n boe taŋa yoko n boe Makpela teŋan n lɛm la Mamre teŋa te Abraham da' kɔ Epron n de Hiti nɛra la la samanɛ la zan'an te a tara pin'ira a nɛreba la poan. 14Te Yosef ta pin' a sɔ la, ge te enŋa la a sɔɔnrɔ la la nɛresɛba woo n doohe en na te ba pin' a sɔ la nya lebe Mizraim teŋa na. 15Yosef keendoma la n nya mi' te ba sɔ ka le bɔna la, te ba nya sɔnhɛ bo taaba yeti, Yosef wa han ta tɛɛn tomam n tabelɛ eŋɛ en sɛla la te a suunre nyie la tɔ te a yeti a lerege tɔ? 16Potɛn'dena wa zuo te ba tom nɔɔrɛ bo Yosef zen'en yeti, Ho sɔ la n daa nan vɔe ge yele tomam se'ere ge daa ki n wana. 17Dena wa te ho yele ya Yosef yeti, mam n yeti ho te ho di suguru bo ho keendoma la n tom ho be'em sebo woo, la pototoonse'a te ba dekɛ tom ho la. Bala to belone ho mɛ te ho di suguru bo ho yamehe sɛba n de ho sɔ Yenɛ la nɛreba wa. Ba sɔɔleŋa la n paɛ Yosef na la, Yosef kaahɛ mɛ. 18Te a keendoma la nya wa'ana lu' teŋa a nɛŋan ge yele en yeti, Tomam dela ho yamehe. 19Te Yosef zagahɛ ban ete se'em la, ge yele ba yeti, Behɛ ya, da tare ya dabeem. Mam dela Yenɛ? 20Ya yuum maahom te ya sagom mɛ te Yenɛ me maahom te a dekɛ yamam n eŋɛ mam se'em la lebege som la a ta'an fan' nɛre bɔbɔgɔ wa bahɛ wo enŋa n ete se'em zina wa. 21Bala da zote ya dabeem. N wan behera yamam la ya kɔma zan'an. Te Yosef nyɔkɛ a mɛŋa tɔgɛ soŋa soŋa bogolɛ ba sunya. 22Yosef yee bɔna la Mizraim teŋa wa poan, kɛn'ɛre la a sɔ yizuo la. Yosef vom yuuma dela yuuma kɔbega la yuuma pia. 23A nyɛ Epraim yaantan'a yizuo saŋa mɛ, la Manase dayɔa Makir kɔma te ba gan'arɛ Yosef na'ma zuo. 24Te la bɔna bɔna te Yosef ta yele a sɔɔnrɔ la yeti, Mam dabeha paɛ mɛ n bala. Ge Yenɛ mɛŋa wan wa'ana soŋɛ ya tare ya ze'ele teŋa wa poan yehe lebe teŋsɛka te a pɔ' nɔɔrɛ bo Abraham, Isaak la Yakob te a wan dekɛ ka bo ba la poan. 25Te Yosef bahɛ te Israel dayɔɔhe wa pɔ' nɔɔrɛ ge te a yele ba yeti, Yenɛ wan seren wa'ana soŋɛ ya te ya yehe teŋkana wa poan. Ge la han ta eŋɛ bala te yɛ'a yɛhera, ya zi mam kɔnba teŋkana wa poan yehe. 26Yosef vɔe paɛ la yuuma kɔbega la yuuma pia ge ki, te ba maalɛ en ba'ahɛ, dekɛ en eŋɛ kum daka poan biŋe Mizraim teŋa poan.


Copyright
Learn More

will be added

X\