Pin'ileŋɔ 5

1Adam buuri tuunhom n wana: Yenɛ n naam asaala la, a naam en te a wɔna mɛ la Yenɛ mɛŋa. 2A naam la boraa la pɔka, kan'somɔ bahɛ ba zuo. Yenɛ n naam ba ba'ahɛ la, a segɛ ba yu'urɛ la asaala. 3Adam ta paɛ la yuuma kɔbega la yuuma pihitan' ge dɔgɛ a dayɔa te ka dɛna a mɛŋa wɔnhom, te a segɛ ka yu'urɛ Set. 4N dɔgɛ Set ba'ahɛ la, Adam vɔe ta paɛ la yuuma kɔbehe senii, dɔgɛ bodibinto, la pugunto toseto pa'ahɛ. 5Adam vom yuuma zan'an teŋa wa zuo dela yuum kɔbehe sewae' la yuuma pihitan' ge te a ki. 6Set ta paɛ la yuuma kɔbega la yuuma anuu ge dɔgɛ a dayɔa Enos. 7N dɔgɛ Enos ba'ahɛ la, Set vɔe ta paɛ la yuuma kɔbehe senii la yuuma ayopɔe, dɔgɛ bodibinto la pugunto toseto pa'ahɛ. 8Set vom yuuma zan'an teŋa wa zuo dela yuuma kɔbehe sewae' la yuum pia la ayi', ge te a ki. 9Enos ta paɛ la yuuma pihiwae', dɔgɛ a dayɔa Kainan. 10N dɔgɛ Kainan ba'ahɛ la, Enos vɔe ta paɛ la yuuma kɔbehe senii la yuuma pia la anuu, dɔgɛ bodibinto la pugunto toseto pa'ahɛ. 11Enos vom yuuma zan'an teŋa wa zuo dela yuuma kɔbehe sewae' la yuuma anuu ge te a ki. 12Kainan ta paɛ la yuuma pihiyopɔe, dɔgɛ a dayɔa Mahalalel. 13N dɔgɛ Mahalalel ba'ahɛ la, Kainan vɔe ta paɛ la yuuma kɔbehe senii la yuum pihinaahe, dɔgɛ bodibinto la pugunto toseto pa'ahɛ. 14Kainan vom yuuma zan'an teŋa wa zuo dela yuuma kɔbehe sewae' la yuuma pia, ge te a ki. 15Mahalalel ta paɛ la yuuma pihiyoobe la anuu, dɔgɛ dayɔa Yared. 16N dɔgɛ Yared ba'ahɛ la, Mahalalel vɔe ta paɛ la yuuma kɔbehe senii la yuuma pihitan', dɔgɛ bodibinto la pugunto toseto pa'ahɛ. 17Mahalalel vom yuuma zan'an teŋa wa zuo dela yuuma kɔbehe senii la yuum pihiwae' la anuu, ge te a ki. 18Yared ta paɛ la yuuma kɔbega la yuuma pihiyoobe la ayi', dɔgɛ a dayɔa Enok. 19N dɔgɛ Enok ba'ahɛ la, Yared vɔe ta paɛ la yuum kɔbehe senii, dɔgɛ bodibinto la pugunto toseto pa'ahɛ. 20Yared vom yuuma zan'an teŋa wa zuo dela yuuma kɔbehe sewae' la yuuma pihiyoobe la ayi' ge te a ki. 21Enok ta paɛ la yuuma pihiyoobe la anuu, me dɔgɛ a dayɔa Metusela. 22N dɔgɛ Metusela ba'ahɛ la, Enok kenɛ mɛ la Yenɛ yuuma kɔbehe setan' dɔgɛ bodibinto, la pugunto toseto pa'ahɛ. 23Enok vom yuuma zan'an teŋa wa zuo dela yuuma kɔbehe setan' la yuuma pihiyoobe la anuu. 24Enok kenɛ mɛ la Yenɛ tara tara ta mɛlom. Se'ere n sɔe la, Yenɛ n dekɛ en voto keŋɛ. 25Metusela ta paɛ la yuuma kɔbega la yuuma pihinii la ayopɔe, dɔgɛ a dayɔa Lamek. 26N dɔgɛ Lamek ba'ahɛ la, Metusela vɔe ta paɛ la yuuma kɔbehe seyopɔe la yuuma pihinii la ayi', dɔgɛ bodibinto la pugunto toseto pa'ahɛ. 27Metusela vom yuuma zan'an teŋa wa zuo dela yuuma kɔbehe sewae' la yuuma pihiyoobe la awae' ge te a ki. 28Lamek ta paɛ la yuuma kɔbega la yuuma pihinii la ayi', dɔgɛ a dayɔa 29segɛ ka yu'urɛ Noah. A yeti, bikana wa n wan pan'ahɛ tɔ, tomam n namehere ge tona toonkanra la toonkpɛ'ɛma se'a taaba teŋsɛka te Na'ayenɛ pɔ' bahɛ ka zuo wa. 30N dɔgɛ Noah ba'ahɛ la, Lamek vɔe ta paɛ la yuuma kɔbehe senuu la yuuma pihiwae' la anuu, dɔgɛ bodibinto la pugunto toseto pa'ahɛ. 31Lamek vom yuuma zan'an teŋa wa zuo dela yuuma kɔbehe seyopɔe la yuuma pihiyopɔe la ayopɔe ge te a ki. 32Noah ta paɛ la yuuma kɔbehe senuu ge dɔgɛ a dayɔɔhe Sem, Ham la Yapet.


Copyright
Learn More

will be added

X\