Pin'ileŋɔ 46

1Te Israel maahom la a lɔgɔrɔ zan'an yehe yɛ'a Mizraim teŋa, ta paɛ Beerseba teŋa, ze'ele bilam kaanbɛ a sɔ Isaak Yenɛ la. 2Bilam mea, yu'uŋkoŋɔ mea poan, te Israel ta ginha te Yenɛ doohe zaanheŋɔ poan yi' en yeti, Yakob, Yakob, te a sakɛ yeti, Naa mam n wana. 3Te a yele en yeti, Mam n de Yenɛ, ho sɔ Yenɛ la. Da tara dabeem la hom n ye' Mizraim teŋa wa poan wa. N wan bahɛ te ho ta wi'ɛ bini lebege teŋkantɛ. 4N wan doohe ho keŋɛ Mizraim teŋa poan, ge le tare ho ze'ele bini lebe na. Yosef mɛŋa nu'o n wan gorɛ hɔ te ho ki. 5Te Yakob bahɛ Beerseba teŋa, te a dayɔɔhe la kan'ahɛ ba kɔma, ba pɔgɔba la Israel mɛŋa, te ba zan'an zom toroto seto te Faro bo ba na te to zi ba wa'ana la, 6ge me lagom vaɛ ba dunhe la ba lɔgɔseto woo te ba tara Kanaan teŋa poan la. Te Yakob nɔgɛ la a yire la zan'an keŋɛ Mizraim teŋan. 7Enŋa la a dayɔɔhe la a yaahe la a pɔyɔɔhe la a yire zan'an nɔgɛ mɛ la n keŋɛ Mizraim teŋa. 8Israel yiredoma la n keŋɛ Mizraim teŋa poan la yu'ura n wana: Areuben n de Yakob dayɔkeema. 9Areuben dayɔɔhe dela Hanok la Palu la Hezron la Karmi. 10Simeon dayɔɔhe dela Yemuel la Yamin la Ohad la Yakin la Zohar la Saul se'em ma'an yehe Kanaan teŋa na la. 11Levi dayɔɔhe dela Gerson la Kohat la Merari. 12Yuda dayɔɔhe dela Er la Onan la Sela la Perez la Zera. Ge Er la Onan ki la Kanaan teŋa poan. Perez dayɔɔhe dela, Hezron la Hamul. 13Isakar dayɔɔhe dela Tola la Puva la Yasub la Simron. 14Zebulun dayɔɔhe dela Sered la Elon la Yaleel. 15Bodibinto seto te Yakob pɔga Lea dɔgɛ la en Padan Aram teŋa poan n bala, nya dekɛ a pɔyɔa kayena Dinah. Pɔgɔkana wa dayɔse'ehe la ka pɔyɔse'ehe te ka dɔgɛ la Yakob la ka yaahe se'ehe te ka tara n bala. Ba zan'an dela nɛreba pihitan' la batan'. 16Gad dayɔɔhe dela Zepon la Hagi la Suni la Ezbon la Eri la Arodi la Areli. 17Aser dayɔɔhe dela Imnah la Isva la Isvi la Beria la ba tanya Sera. Beria dayɔɔhe dela Heber la Malkiel. 18Zilpa se'em te Laban dekɛ bo a pɔyɔa Lea te a dɛna a pɔsɔɔ la dayɔse'ehe te a dɔgɛ la Yakob, la a yaahe se'ehe te a tara n bala. Ba dela nɛre pia la bayoobe. 19Yakob pɔga Arakel dayɔɔhe dela Yosef la Benyamin. 20Te Yosef pɔga Asenat n de Potipera n de keema kaanbera On bagarɛ la pɔyɔa la dɔgɛ Manase la Epraim Mizraim teŋa poan. 21Benyamin dayɔɔhe dela Bela la Beker la Asbel la Gera la Naaman la Ehi la Aros la Mupim la Hupim la Ard. 22Dayɔse'ehe la yaahe se'ehe te Arakel dɔgɛ la a sera Yakob n bala. Ba zan'an dela nɛre pia la banaahe. 23Dan dayɔa dela Husim. 24Naptali dayɔɔhe dela Yaziel la Guni la Yezer la Silem. 25Kɔmsɛba te Bilha te Laban dekɛ bo a pɔyɔa Arakel te a dɛna pɔsɔɔ la dɔgɛ la Yakob n bala. Ba zan'an dela bodibinto toyopɔe. 26Nɛresɛba n de Yakob mɛŋa buuri te a nɔgɛ la ba keŋɛ Mizraim teŋa poan kanlɛ dela nɛre pihiyoobe la bayoobe. A dayɔɔhe pɔgɔba la kanlɛ ka pa'ahɛ. 27Te Yosef me dɔgɛ dayɔɔhe seyi' Mizraim teŋa la poan. Bala Yakob buuri la kanlɛ n de se'em nɔgɛ la en ta bɔna Mizraim teŋa la dela nɛre pihiyopɔe. 28Te Yakob tom Yuda te a deŋɛ nɛŋa ta paɛ Yosef te a pa'ale en ban wan doohe se'em paɛ Gosen teŋa poan. Ban ta pɔnra Gosen teŋa poan la, 29te Yosef pon maahom a toroto ze'ele mɛ te a to'ohɛ a sɔ Israel Gosen teŋa poan. Yosef n ta paɛ zɛ'ɛta a sɔ nɛŋan la, te a pon gin' a sɔ la mɛ mɔra ge kele te la yuue. 30Te Israel nya yele Yosef yeti, Kum nya han bɔta bo wa'ana ge mam mɛŋa niho nyɛ hɔ. Ho seren kelom vɔna. 31Te Yosef nya yele a keendoma la yeti, N wan keŋɛ ta yele naba yeti, mam sɔɔnrɔ la mam sɔ yire zan'an n boe Kanaan teŋa poan ha la n wa'an n zen'an na. 32Ba me dela piigo'oladoma. Ba go'ole la piihe, bala ba wa'an me na la ba piihe, ba nii la sɛla woo te ba tara Kanaan teŋa poan. 33Naba la han yi' ya ta soke ya ya tone la bem tooma? 34Ya yele en yeti, naa, ho yamehe wa go'ole la piihe. Bala tomam kɔ'ɔn go'ola la piihe ma'an te bonbilomen ha tara tara la zina. Ya han yele en bala, a wan bo ya fole te ya zin'ire Gosen teŋa wa poan. Se'ere n sɔe la, piigo'ola woo dela dɛngɛrɔdaana bo Mizraimdoma wa.


Copyright
Learn More

will be added

X\