Pin'ileŋɔ 45

1Bala ma'an la te Yosef kan le ta'an ŋmibe sogɛ a mɛŋa tontoneba la nɛŋan, te a kɛla ge yele ba la yeti, Bahɛ ya te nɛra woo yehe ka'lam. Te ba yehe ge gee a ma'an, te a nya nɛɛ a mɛŋa pa'alɛ a sɔɔnrɔ la, 2ge kaaha vɔɔla, te Mizraim teŋa nɛreba, la Faro yiredoma wom en kaahere la. 3Te Yosef nya yele a sɔɔnrɔ la yeti, Mam dela Yosef. N sɔ kelom vɔna? Ge bala woo n ete la, te dabeem pon kɛn' ba mɛ, te ba nɔɔrɛ ma'ɛn, te ba ka ta'an pon wan lebehe en se'ere. 4Te Yosef yele a sɔɔnrɔ la yeti, Lɛm ya mam na, te ba eŋɛ bala, te a le yele ba yeti, Mam dela ya yebega Yosef, se'em te ya yuum nyɔkɛ koohe te ba tare en wa'an Mizraim teŋa wa na la. 5Nananawa, da bahɛ ya te la daam ya suunre bii ya sunsunya nyie la yan yuum koohe mam bo ka'lam na wa. La dela n tole nɛŋa na la n fan' nɛreba vom bahɛ zuo, te Yenɛ te'ele tom mam te n deŋera ya nɛŋa na. 6Yuuma ayi' n wana te kom sige teŋa wa zuo wa, la kelom gee kom yuuma anuu kena na. Yuum aŋa poan, koa kan bɔna bii kɛ'a. 7Ge Yenɛ pon te'ele tom mam mɛ te n deŋɛ ya nɛŋa la n maahom sɛla biŋe teŋa wa zuo, la n fan' yamam la ya yaahe vom bahɛ. 8Bala, la dage la yamam wa n dekɛ mam bahɛ ka'lam na, ge la dela Yenɛ a mɛŋa. A eŋɛ mam te mam dɛna la teŋa wa naba la sɔ, dɛna a yire wa zan'an daana ge sɔna Mizraim teŋa wa zan'an behera. 9Bala, kanbelɛ ya kalam lebe ta yele n sɔ yeti, Ho dayɔa Yosef la n yele se'em n wana, Yenɛ dekɛ mam lebege la Mizraim zan'an daana. Bala wa'ana. Da go'om. 10Ya wan kɛn'ɛra la Gosen teŋa poan lɛm la mam. Yamam la ya kɔma la ya yaahe la ya piihe la ya nii la sɛla woo te ya tara, kan'ahɛ ya ba zan'an wa'ana la ya bɔna. 11N wan bɔ'ɔra ya sɛla woo. Se'ere n sɔe la, kom la nan gee la yuuma anuu wan wa'ana. Han dagana bala, yamam la ya yire la zan'an, la sɛla woo n de ya bonɔ wan sagom bahɛ yoo. 12Ya mɛhe nini nyɛ lan ane mam se'em, te n yebega Benyamin me nini lagom nyɛ. Mam n seren bala zɛ'a la ya tɔgɔra wa. 13Ta yele ya pa'alɛ n sɔ, na'ahe seko woo te ba tara na'aha mam Mizraim teŋa wa poan, ge yele en yelese'a woo te ya nyɛ wa. Ge tare n sɔ wa'an ka'lam kalam na. 14Ge Yosef nya kɔkɛ a yebega Benyamin tara ge kɛla, ge Benyamin me kɔkɛ en ge kɛla. 15Yosef doohe kɔkɛ ba zan'an ta kae. Te a sɔɔnrɔ la nya nyaŋɛ lebehe tɔgɛ bo en. 16Lan ta lu Faro yire poan te Yosef sɔɔnrɔ n wa'ana la, naba la la a kpɛ'ɛndoma la zan'an poorɛ pee mɛ. 17Te Faro la yele Yosef yeti, Yele ho sɔɔnrɔ la yeti mam n bote ba eŋɛ se'em dela ba dekɛ ba lɔgɔrɔ lo' ba bonhe la zuo lebe Kanaan teŋa, 18ta tare ya sɔ la ya kɔma zan'an wa'an n zen'an na. N wan bo ya zen'an Mizraim teŋa wa poan, zen'sɛka n ane soŋa bo ya, te ya di ka som la. 19Yele ba te ba dekɛ teŋa wa poan yiri toroto wa ta vaɛ ba kɔma la ba pɔgɔba la ya sɔ la zan'an wa'ana. 20Da tɛn'ɛha yan tare sɛla ha la yele. Mizraim teŋa wa lɔgɔsonɔ la woo wan dɛna la ya denɛ. 21Te Israel dayɔɔhe la sakɛ bala, te Yosef nya dekɛ Mizraim teŋa poan yiri toroto, wo Faro la n pa'alɛ en se'em la, ge me bo ba ban wan tara sɛla ba kenɛ la poan. 22A bo ba zan'an la fupɔɔlɔ, ge bo Benyamin ma'an ligiri n ka tan' tara, ge bo en futo yɛɛhom bonuu, 23ge bahɛ te bondɔɔrɔ pia ziira Mizraim teŋa poan lɔgɔsonɔ ma'an, te ba tare ta bo a sɔ, ge te bonyan'ahe pia me ziira ki la boroboro, la ba sore la kenɛ lɔgɔrɔ. 24Te a nya bahɛ a keendoma la sore. Ban sige sore zuo te ba keŋɛ la, te a kan'an ba yeti, Da ta zabɛ ya sore. 25Yosef sɔɔnrɔ la n ze'ele Mizraim teŋa poan yehe lebe se'em n bala, nya wa'ana paɛ ba sɔ Yakob, Kanaan teŋan, 26nya yele ba sɔ la yeti, Yosef ka ki, a me dela Mizraim teŋa la zan'an daana. Te la pakɛ Yakob, te a ka sakɛ bo ba. 27Ge ban nya yele en Yosef n eŋɛ sɛla woo la, ge te a me nyɛ yiri toroto seto te a dekɛ tehɛ na te ba wa'ana tare en na la, te Yakob sea kpeŋe. 28Te Israel nya yeti, La de sera, mam sakɛ ya te mam dayɔa Yosef seren kelom vɔna mɛ. N wan keŋɛ ta nyɛ en ge nya ki.


Copyright
Learn More

will be added

X\