Pin'ileŋɔ 44

1Te Yosef nya bo a tontona n behera a yire la nɔɔrɛ yeti, Keŋɛ ta bahɛ te boraahe wa bɔra la perɛ la dia, wo ban wan ta'an zi se'em. Ge lebehe ba ligiri la dɔgɔlɛ ba ki la zuo ba bɔra la poan. 2Ge dekɛ n sanlema wanɛ la la ba yebebila la ki ligiri la dɔgɔlɛ ba yebebila la ki la zuo botere la poan. Te a la eŋɛ wo Yosef n bo en nɔɔrɛ se'em la. 3Te yenɛ ta yɛ'a lua te ba nya bahɛ Yakob dayɔɔhe wa, te se sige sore la ba bonhe yɛ'a lɛbera ba teŋa. 4Ban keŋɛ la, ba pon ka keŋɛ zaan la teŋa la, te Yosef yele a tontona la yeti, Doohe nɛreba la poore. Ho han ta paɛ ba, ho soke ba yeti, bene te ya dekɛ be'em yɔɔra som? Bene te ya zun' sanlenpeelega wanɛ la? 5Wanɛ denɛ te mam daana la tara nyuura, ge tara behera nɛreba yɛla bɔ'ɔra ba. Yan tom toonse'ere wa dela pototoonɛ n de dɛ. 6Te tontona la yehe zɔta dɔla ba poore, ta paɛ ba yele ba wo a kpɛ'ɛma Yosef n yele en se'em la. 7Te bama me lebehe soke en yeti, Wane te ho dɛna to daana ge wa'ana tɔgɔra bala? Tomam kan sakɛ tom toon denɛ taaba. 8Ligiri la te ba daa dekɛ lebehe eŋɛ to bɔra poan te to daa ta paɛ yire nyɛ i la, tomam zi i mɛ ze'ele Kanaan teŋa lebena. Wane te tomam wan zun' sanlema wanɛ ho daana la yire? 9Ho han ɛ nyɛ sanlema wanɛ la tomam wa ayema zen'an, a daana wan ki, ge te tomam sɛba n yee la me dɛna hom to daana wa yamehe. 10Te tontona daa yeti, Bahɛ te hom n yele se'em la, la dɛna bala. Ge mam n yeti n yelese'ere me dela, mam ɛ nyɛ wanɛ la se'em zen'an la ma'an n wan dɛna mam yameŋa, ge te ya sɛba n yee la keŋɛ. 11Te ba zan'an sigehe ba bɔra la teŋa, nya yu'uhɛ a. 12Te tontona la nya pɔhɛ te a behɛ bɔra la poan, nya pɔhɛ keema la wa'ana paɛ nu'uhe kanrɛ la zen'an, nyɛ wanɛ la Benyamin botere poan. 13Te la daam ba, te ba aanhom ba futo. Ge te ba zan'an le dekɛ ba lɔgɔrɔ la le pagalɛ ba bonhe zuto le lɛbera Mizraim teŋa. 14Bala ma'an te Yosef nan kelom bɔna la yire, te Yuda la a sɔɔnɔ la n bala kɛn' na lu teŋa Yosef nɛŋan. 15Te Yosef soke ba yeti, Bene n bala te ya eŋɛ wa? Ya ka mi' te nɛra n ane wo mam wa ne behɛ mɛ ge nyɛ yɛla a se'a? 16Te Yuda lebehe yele en yeti, N daana, to wan ta'an yeti bo le yɛ'ɛha? To wan ta'an ke'ehɛ te to ka mi' de yele? Na'ayenɛ n nɛɛ to be'em. To nya dela hom yamehe, tomam mɛhe, la se'em te ba nyɛ ho wanɛ wa a zen'an la. 17Te Yosef yeti, La kan ta'an eŋɛ bala. Se'emdaana te ba nyɛ mam wanɛ la a zen'an la ma'an n wan dɛna mam yameŋa, ge te yamam woo lebe kule ya sɔ la zen'an la iŋma'ahom. 18Te Yuda ihege paɛ a nɛŋan yeti, Naa n daana, di suguru te n tɔgɛ yele dena wa bo ho. Da bahɛ te ho suunre nyie la mam ho yameŋa wa. Mam mi' te ho zone mɛ la teŋa wa naba. 19Hom to daana wa n daa soke tomam n de ho yamehe wa yeti, ya tare sɔ bii yebega te a bɔna yire? 20Te to lebehe ho yeti, ɛɛn, to tare sɔ, ge a ba' korogɛ mɛ. To me tara yebebila se'em te to sɔ la korogɛ paɛ ge dɔge en. Enŋa keema me ki mɛ ge te enŋa ma'an n dɛna a ma bidɔka bɔna, te to sɔ la me nɔŋɛ en. 21Te ho yele tomam ho yamehe wa yeti, ta tare ya en wa'ana te n nyɛ en. 22Te to lebehe yele hom to daana wa yeti, bia la kan sakɛ bahɛ ka sɔ la. Ka han bahɛ ka sɔ la, ka sɔ la wan ki. 23Te hom zagahɛ ge yele tomam ho yamehe wa yeti, to han ka ta tare to yebebila wa wa'ana, to da le wa'an hom nɛŋan na. 24Tomam n daa ta lebe to sɔ zen'an la yele en hom to daana wa n yele se'em. 25Te la bɔna bɔna te to sɔ la ta yele to yeti, keŋɛ ya ta da' dia fiin na te to toŋɛ. 26Te tomam me zagahɛ te to kan wa'ana. Se'ere n sɔe la to han pon wa'ana ge te to yebebila la ka pa'ahɛ, to kan nyɛ boraa la nɛŋa. 27Te tomam sɔ la n de ho yameŋa la yele tomam yeti, ya mi' te kɔma wa ma dɔgɛ ba la bodibinto toyi' ma'an. 28Te kayema la yehe ka lebe na. Sɛla n seren nyɔkɛ en te tara tara la zina, ka ka lebe na. 29Te ya han le tare ena me keŋɛ te sɛla ta eŋɛ en, ya yeti ya bahɛ te ninbaanlega n ko mam n boraa yan'anɛ wa poan. 30Bala la, bia wa han ka doohe la tɔ lebe to sɔ la zen'an, ge te to sɔ la vom la n pon lo' la bia wa se'em la, 31a han ta nyɛ te bia la ka dole to, a wan ki. A wan seren ki ninbaanlega kum a boraa yan'anɛ wa poan. 32Mam ho yameŋa wa n daa ze'ele bo bia wa vom to sɔ la nɛŋan. Mam n daa yele en yeti, mam han ka ta tare bia la lebe na bo en, a bahɛ te namehegɔ seko woo te a bɔta sige n zuo gura n kum. 33Bala, bahɛ te mam yee ka'lam dɛna hom n daana wa yameŋa, ge te ho ton bahɛ te bia wa doohe la ka keendoma la lebe. 34Han dagana bala, n yeti n eŋɛ la wane lebe n sɔ la zen'an ge te bia la ka dɔla mam? Aai, da bahɛ te mam ta zɛ'a bini nyɛ ninbɔn'ɔn seko te mam sɔ la wan di a bia wa zuo la.


Copyright
Learn More

will be added

X\