Pin'ileŋɔ 37

1Te Yakob zin'ire a sɔ teŋa Kanaan poan. 2Yakob yɛla n wana. A dayɔa Yosef ta dɛna la yuum pia la ayopɔe dɔla la a keendoma n de a sɔ pɔgɔba Bilha la Zilpa dayɔɔhe gu'ura ba sɔ piihe la. Te ba ta eŋɛ sɛla n ka ane soŋa te Yosef wa'ana ko'ohe ba sɔ la. 3Ba sɔ Israel me nɔŋɛ la Yosef gana a dayɔɔhe la zan'an. Se'ere n sɔe la a korogɛ mɛ ge dɔgɛ Yosef. Te a pɛ' fusoŋɔ n wɔgɛ bo en. 4Yosef keendoma la n mi' te ba sɔ nɔŋɛ la enŋa gana ba zan'an la, te nyuunre kɛn' ba te ba yaɛ en, ka tɔgɔra yelesonɛ la deyena me bɔ'ɔra en. 5Te Yosef ta zaanhom, dekɛ zaanheŋɔ la yele a keendoma la. Ban wom a zaanheŋɔ la, ba malom yaɛ en gaŋɛ la bala. 6Yosef n zaanhom a zaanheŋɔ la, a yele a keendoma la mɛ yeti, Kelehe ya zaanheŋɔ seko te mam zaanhom wa. 7Mam zaanhom mɛ nyɛ te to boe la bɔn'en kɛɛra ki bɔbɔra, te mam ki bɔbɔnɛ la dooe tin'an, te yamam bɔbɔna la kae mam bɔbɔnɛ la pɔnta na'ma bɔ'ɔra dɛ. 8Te a keendoma la soke en yeti, Ho tɛn'ɛhe te hom wan ta'an dɛna naba beha tomam? Bilam te ba malom yaɛ en le gaŋɛ, la a zaanheŋɔ la te a dekɛ yele ba se'em la. 9Te Yosef le zaanhom zaanheŋɔ koyema, le dekɛ yele a keendoma la yeti, Mam le zaanhom la zaanheŋɔ koyema, te wontɛɛŋa la ŋmarega la ŋmarebibihe pia la kayema pɔnta na'ma bɔ'ɔra mam, 10ge dekɛ zaanheŋɔ kona wa yele bo a sɔ. Te a sɔ la yeti, Bene zaanheŋɔ n de kona wa? Ho tɛn'ɛhe te ho ma la mam la ho keendoma wa wan seren wa'ana pɔnta na'ma bɔ'ɔra hom? 11Te a keendoma la nya ba' eŋɛ suunre la en, ge te a sɔ dekɛ zaanheŋɔ la eŋɛ a suunre poan. 12Saŋa kayema poan te Yosef keendoma la tare ba sɔ piihe bɔna Sekem teŋa mɔen ha gu'ura. 13Te ba sɔ Israel tom Yosef yeti, Ho keendoma la pe'e piihe la ta bɔna la Sekem mɔen ha gu'ura. Wa'ana te n tom hɔ ba zen'an. Te Yosef yeti, Ɛɛn, n wan keŋɛ. 14Te a sɔ la yele en yeti, Keŋɛ ta behɛ nya ba ane wane la dunhe la, ge lebe na te n baŋɛ. Te Yosef maahom ba'ahɛ yehe Hebron teŋa yɛ'a a keendoma la zen'an, ta paɛ Sekem teŋa, 15ɛɛra te boraa kayema ta nyɛ en te a eere tuuna mɔen la. Te boraa la soke en yeti, Ho eere la bem? 16Te a lebehe yele boraa la yeti, N eere la n keendoma. Ho ka nyɛ ba ka'lam bɔba te ba gu'ura piihe? 17Te boraa la lebehe yele en yeti, Ba fɔnregɛ ka'lam mɛ. Mam wom ban tɔgɔre yeti, to pe'e ya keŋɛ Dotan teŋan. Te Yosef dɔla a keendoma wa poore, ta paɛ ba te ba pɔnre Dotan teŋa. 18Bama pon te'ele nyɛ en kene na la mɛ. Te a ta paara na la te ba pon ko la nɔɔrɛ te ba ko en. 19Te ba nya yɛta taaba te, Zaanhom zaanhena la n wana kena na wa. 20Bahɛ ya te to ko en, dekɛ en lobe bahɛ bulehe wa kayema poan, ge ta yele yire yeti, bonsɛla n obe en. Ge behɛ a zaanheŋɔ la n wan yee zen'an. 21Areuben n wom ba potɛn'ɛrɛ la, a eere la sose'ere te a wan ta'an fan' Yosef ba nu'uhen bahɛ. Bala te a yele ba yeti, Da bahɛ ya te to ko en. 22Da bahɛ ya te a taala doohe to. Dekɛ ya en bahɛ bulehe wa kayema poan mɔen wa, ge da ko' ya en. Areuben yele wana wa te a doohe la bilam fan' en tare en lebe yire ta bo ba sɔ la. 23Yosef n wa'ana paɛ a keendoma la zen'an la, te ba gin' en, yɛɛ a fuo la te ba sɔ pɛ' bo en te a yɛɛra la, 24ge dekɛ en bahɛ bulega kayema poan te ko'om ka bɔna ka poan. 25Ge te ba nya lebe ta zin'ire te ba di ba dia. Ba behɛ te Ismael buuri la basɛba n bala la ba yogoma toŋe taaba ze'ele Gilead teŋa kena na. Te ba yogoma la ziira lɔgɔsonɔ ma'an yɛ'a Mizraim teŋa. 26Te Yuda soke a sɔɔnrɔ la yeti, To han ko to yebega wa ge parom, bene yɔɔrɔ n boe bini? 27Bahɛ ya te to foe en bulega la poan na koohe en bo Ismaeldoma wa. Se'ere n sɔe la, tomam la enŋa dela ziim yemɔ. Da bahɛ ya te to ko en. Te a sɔɔnrɔ la zan'an sakɛ bala. 28Te Midian teŋa kɔɔhereba la ta paɛ na, te Yosef keendoma la ve'e en bulega la poan dooe na, dekɛ en koohe sanlenpeelega kpila pihiyi' bo Ismaeldoma la, te bama me da' en tare keŋɛ Mizraim teŋa. 29Bala ma'an te Areuben yee la pooren, ta paɛ bulega la poan behɛ te a sɔɔn la ka boe bulega la poan, te la daam en te a aanhom a futo, 30ge lebe a yebehe la zen'an ta soke ba yeti, Bia la ka boe bulega la poan, n wan tɔgelɛ la bɛ nananawa? 31Te ba nya dekɛ Yosef fuo la, loe boa ko' dekɛ fuo la vɛɛnlom ziim la poan, 32nya dekɛ fuo la la ziim la bala tom te ba tare na bo ba sɔ la ge yeti, Tomam kene mɛ ta nyɛ fuo wa te ko gan'. Behɛ nya ko dela ho bia la fuo la n bala? 33Te Yakob baŋɛ fuo la, kaahɛ supe yeti, Ko dela mam dayɔa la fuo. Bonsɛla n obe mam dayɔa wa. La dela sera te ba aanhom Yosef la yema yema. 34Te la daan Yakob, te a aanhom a futo seto te a yɛ zin'an la bahɛ, ge dekɛ sunsagaŋɔ futo pin' a mɛŋa, kele a dayɔa la dabeha kekeko. 35Te a dayɔɔhe la a pɔyɔɔhe wa'ana te ba pan'ahɛ en, te a zagahɛ ge yele ba yeti, Bahɛ ya mam te n kele bala sige ta paɛ n dayɔa wa. A sɔ' n kele se'em bo en n bala. 36Bala ma'an la te Midian teŋa kɔɔhereba la tare Yosef ta koohe bo la Mizraim teŋa naba zaba nɛŋadaana yu'urɛ n de Potipar.


Copyright
Learn More

will be added

X\