Pin'ileŋɔ 34

1Daarɛ deyema te Lea pɔyɔa Dinah ihege daarɛ deyema te a kae teŋa la poan pugunto behɛ. 2Te Hiv teŋa naba teŋa Hamor dayɔa Sekem ta nyɛ en, pɛnregɛ gan'arɛ la en. 3Te a suunre kɛn' Yakob pɔyɔa Dinah gaŋɛ, te a geŋɛ en bɔta te a kɔ'ɔn di en. 4Bala te Sekem yele a sɔ Hamor yeti, to'e pugula wa bo mam te n di ka te ka dɛna n pɔga. 5Se'em ma'an te Yakob ta wom te ba sagom a pɔyɔa Dinah la, te a dayɔɔhe la boe la bɔn'ɔn ha gura dunhe. Te a ma'ɛn a mɛŋa te ba ta paɛ na. 6Te Sekem sɔ Hamor keŋɛ Yakob zen'an te a ta sɔnhɛ la en. 7Yakob dayɔɔhe la n ta ze'ele sɛnkan paɛ na wom sɛla n eŋɛ la, la daam ba suunre me te ba suunre nyie la Sekem n sagom ba zuo se'em Israel buuri la poan, doohe la en ta pɛnregɛ sagom Yakob pɔyɔa la. Yele se'ere n pon kan malom eŋɛ Israel poan n bala. 8Te Hamor yele ba yeti, N dayɔa wa suunre n ba' kɛn' la ho pɔyɔa wa. Bala te mam yeti n sohɛ hɔ te ho bahɛ te to maalɛ pɔgɔdire te a dɛna a pɔga. 9Ya dita tomam te tomam me dita ya, 10ge te ya zin'an la tɔ, te teŋa la dɛna ya bonɔ, te ya kɛn'ɛre ka poan bɔta ya bonbore. 11Te Sekem mɛŋa yele Dinah sɔ la a tanpa la yeti, Sakɛ ya bo ya mam, ge n wan bo ya sɛla woo te ya bɔta. 12Kɛɛ ya mam ya wan kɛɛ pɔgɔdita se'em la, la bo'olom sebo te n wan bo la te bo zo'e ge kanregɛ wo yamam n bote bo se'em. N wan yɔ sɛla woo te ya bɔta bo ya. Yamam yeem dekɛ pugula la bo mam te n di te ka dɛna n pɔga. 13N deŋɛ sagom ba tanya Dinah la zuo, te Yakob dayɔɔhe la ko dole ge tɔgɔra ponpɔrɔma bɔ'ɔra Sekem la a sɔ Hamor wo ba sakɛ mɛ la, 14nya ko sɔnhega la yeti, han dɛna yelemɛŋɛrɛ, te kan ta'an eŋɛ bala. Tomam kan sakɛ dekɛ to tanya bo boraa sɛka n ka ŋma. La wan dɛna zufakerɛ bo tomam. 15Sɛla te tomam wan yele ya dela, ya ana wo tomam n ane se'em wa. Ya boraahe la zan'an ŋma wo tomam boraahe wa n ŋma se'em la. 16Bala te tomam nya wan degeha to pɔyɔɔhe bɔ'ɔra ya te ya dita, ge te tomam me dita ya pɔyɔɔhe, te to ta'an zin'an la ya te to lebege buuri deyena, 17ge ya han kan sakɛ ŋma, tomam kan dekɛ to tanya bo ya. Te wan wa'ana to'e en. 18Te Hamor la a dayɔa Sekem behɛ te ban yele se'em la ane soŋa. 19Bala te Sekem n nan de bonbilipaalega, ge dɛna zuodaana Hamor yire poan la, pon ka go'om ge ŋma. Se'ere n sɔe la a suunre n ba' kɛn' Yakob pɔyɔa Dinah gaŋɛ. 20Te Hamor la a dayɔa Sekem nya yehe teŋa la nayaŋa poan na te ba tɔgɛ bo ba teŋa boraahe la zan'an, 21nya yele ba teŋa nɛreba la yeti, nɛreba wa n boe la to wa nɔŋɛ to mɛ. Bala bahɛ ya te ba bɔna la tɔ to teŋa wa poan, kɔɔha ka poan. Teŋa la kanregɛ ya te ba wan ta'an bɔna ka poan la tɔ te tomam dita ba pɔyɔɔhe te bama me dita tomam pɔyɔɔhe, 22ge yelese'ere n wan ta'an bahɛ te nɛreba wa naɛ la tɔ te to dɛna boyena dela, to boraahe wa woo ŋma wo bama boraahe woo n ŋma se'em la. 23To han eŋɛ bala, ba dunhe la ba lɔgɔrɔ la ba dunhe se'ehe woo n boe kan dɛna to denɛ? Bala, bahɛ ya te to sakɛ bo ba, te ba ta'an zin'an la tɔ. 24Te boraa se'ehe woo n yehe teŋa la nayaŋa la poan na wom sɔnhega la, sakɛ bo Hamor la a dayɔa Sekem n yele se'em la, te boraa woo ihege ŋma. 25Dabeha atan' daarɛ te Yakob dayɔɔhe seyi' Simeon la Levi n de Dinah tanpa la degehɛ ba so'ahe kɔ' zaberɛ la teŋa la, ko' teŋa la poan boraahe la zan'an, 26ko Hamor la a dayɔa Sekem ge foe ba tanya Dinah yire la poan kule. 27Yakob dayɔɔhe la n ko boraahe la ba'ahɛ la, ba nya kɔ'ɔn sagom la teŋa la poan zan'an te ba va' lɔgɔrɔ lerege ba tanya la te ba sagom a zuo la. 28Te ba fan' teŋa la doma piihe, la nii, la bonhe, la sɛla woo n boe teŋa la poan, la sɛla n boe yeŋa zan'an, 29fan' ba lɔgɔrɔ zan'an la ba pɔgɔba la ba kɔma, la sɛla woo n boe teŋa la yiya poan zan'an. 30Te Yakob yele a dayɔɔhe Simeon la Levi yeti, Ya dekɛ mam kɛn'ɛhe la mi'inhe poan. Nananawa, Kanaandoma wa la Perizidoma wa la se'em woo n boe teŋa wa poan wan yaɛ mam. N me ka tare pɛɛntɛɛnreba zo'e. Ba han lagahɛ taaba te ba zabɛ la mam, te buuri wa zan'an yeti to ki mɛ. 31Te ba me lebehe yele en yeti, Tomam me kan sina te ba eŋɛ tomam tanya la wo a dela yaloma.


Copyright
Learn More

will be added

X\