Pin'ileŋɔ 31

1Yakob ta wom mɛ te Laban dayɔɔhe la tɔgɔre te Yakob faanre la bama sɔ lɔgɔrɔ. Te sɛla woo te a tara la dela bama sɔ lɔgɔrɔ te a fan' panrɛ wa. 2Te Yakob mɛŋa me behɛ te Laban n ete n se'em la boe la la yema la en yuum pɔhɛ eta en se'em la. 3Bala te Na'ayenɛ yele Yakob yeti, Ihege lebe ho sɔ teŋa, ge mam wan bɔna la hɔ. 4Te Yakob tom yi' Arakel la Lea te ba to'ohɛ en bɔn'ɔn seko poan te a piihe la bɔna la na. 5Te ba wa'ana te a yele ba yeti, Mam nyɛ te ya sɔ n ete mam se'em nananawa la boe la la yema la en yuum ete mam se'em la. Ge mam sɔ Yenɛ la n boe la mam la zuo. 6Ya mɛhe mi' te mam dekɛ la n paŋa zan'an tona bɔ'ɔra ya sɔ wa. 7Ge la bala zan'an, a fan' mam la sugumnɔɔren pia, yehe la n ne tee dekɛ sɛla te n ka bɔta yɔ mam la. Ge se'ere n boe bini dela, Yenɛ ka bo en sore te a nyaŋɛ pɔgɔlom mam. 8A han ne yeti dunhe la han dɔgɛ dunponpɔntɔ, ponpɔntɔ la n de ho yɔɔrɔ, dunhe la zan'an ne dɔgɛ la dunponpɔntɔ zaŋa. A han le yeti, dunhe la han dɔgɛ duŋsɔbɔlɔ, senhe n de ho yɔɔrɛ, dunhe la zan'an ne dɔgɛ la duŋsɔbɔlɔ zaŋa. 9Sose'ere te Yenɛ dɔla tɔ'ɔha mam yɔɔrɛ n de sɛla ya sɔ dunhe la pano bɔ'ɔra mam n bala. 10Dunhe wa zɔŋa yuunɛ deyena poan te mam tabelɛ zaanhom nyɛ te botelehe se'ehe n zone dunhe la zan'an dela bosabelehe la boponpɔntɔ zaŋa. 11Te Yenɛ soŋora yi' mam zaanheŋɔ la poan yeti, Yakob, te mam sakɛ yeti, Mam n wana. 12Te a yele mam yeti, Behɛ, botelehe la woo n zone dunhe la dela bosabelehe la boponpɔntɔ. Se'ere n sɔe la mam nyɛ Laban n ete ho se'em. 13Mam n de Yenɛ se'ere te ho daa nyɛ Betel teŋa poan, zen'an te ho daa dekɛ kugure la sɛ ge sɔ' dɛ la kaam ge daa biŋe nɔɔrɛ la mam la. Nananawa, bahɛ teŋkana wa ge ihege lebe ho sɔ teŋa la poan. 14Te Arakel la Lea lebehe yeti, Tomam me kelom tara la tɔntɛ to sɔ yire poan yoi? 15A ka yi'ire tomam la saama? Dage la koohogo ma'an te a dekɛ to koohe, ge en dekɛ to koohe to'e sɛla la a di mɛ. 16La de yelemɛŋɛrɛ te sɛla woo te Yenɛ fan' te sɔ wa zen'an wa dela tomam kɔma me bonɔ. Tomam pa' ho poore. Eŋɛ sɛla woo te Yenɛ yele ho te ho eŋɛ la. 17Te Yakob nya bahɛ te a pɔgɔba la la a kɔma la zom yogoma zuto, 18te a pe'e a dunhe la zan'an bahɛ nɛŋa, la lɔgɔseto woo te a nyɛ Padan Aram teŋa poan la, nya yɛ'a lɛbera a sɔ Isaak teŋa n boe Kanaan teŋa poan la. 19De daarɛ la, Laban yehe mɛ te a ta kɛ a piihe kɔnberɔ. Te Arakel leen kɛn' ta zun' Laban yire baga. 20Te Yakob me le'ehɛ Aram teŋa boraa Laban wa, ka keehe en. 21Sɔrɔɔ seko te Yakob doohe zɔ la a lɔgɔrɔ yehe Laban zen'an n bala, nya wa'ana yakɛ Euprates Kolaa la, yɛ'a tɔɔra Gilead teŋa la n yage zoore zuo la poan. 22Dabeha atan' daarɛ te Laban wom te Yakob zɔ mɛ. 23Te a ihege vaɛ a nɛreba digera Yakob. Dabeha ayopɔe poan te a paɛ en Gilead teŋa n yage zoore zuo la. 24Daanden daarɛ yu'uŋɔ te Yenɛ wa'an Aram teŋa boraa Laban zen'an a zaanheŋɔ poan na yele en zaanheŋɔ la poan yeti, Behɛ ho mɛŋa soŋa la ho da tɔgɛ be'em bii som bo Yakob. 25Bala ma'an la te Yakob tin' a sogorɛ la Gilead teŋa poan, te Laban la a nɛreba la wa'ana paɛ ba teŋa la poan me tin' ba sogora bini. 26Te Laban nya nyɛ Yakob soke en yeti, Ho eŋɛ la bene wa? Ho le'ehɛ mam mɛ vaɛ n pɔyɔɔhe tara se yɛ'a wo nɛra n zabɛ nyaŋɛ teŋa ge nyɔgɛ ka nɛreba tara yɛ'a se'em la. 27Bene zuo te ho le'ehɛ zɔta ge ka yele mam? Bene zuo te ho ka yele mam te n bahɛ te ho keŋɛ la yɛɛnma la yooma la kɔnlɔ la duurenhe la yiihe? 28Bene zuo te ho ka bahɛ te n kɔkɛ n yaahe wa, la n pɔyɔɔhe wa ge keehe ba soŋa soŋa. Ho eŋɛ la gɔɔnɛ. 29Mam tare paŋa wan ta'an eŋɛ hɔ mam bote se'em. Ge zam yu'uŋɔ te ho sɔ Yenɛ la yele mam yeti, n behɛ n mɛŋa soŋa la n da tɔgɛ be'em bii som bo ho. 30Nananawa, mam mi' te hom zote wa dela ho ba' yuue mɛ ka keŋɛ ho sɔ yire. Ge bene zuo te ho yɛ'a ge zun' n yire baga la? 31Te Yakob lebehe yele en yeti, Mam n le'ehɛ la dela dabeem n tare mam te n han yele ho, ho wan to'e ho pɔyɔɔhe la n zen'an. 32Ge han dɛna ho baga la, ho han ɛ nyɛ a mam nɛreba wa se'em zen'an, to wan ko'a daana. Bala ma'an te Yakob ka mi' te Arakel n zun' baga la. 33Te Laban tole na kɛn' Yakob deo la poan ɛ yehena kɛn' Lea deo poan, yehena kɛn' pɔsɔɔrɔ toyi' la deto poan ɛ ka nyɛ sɛla. N ze'ele Lea deo poan yehe na la, a kɛn' la Arakel deon. 34Bala ma'an te Arakel n zun' baga la, a dekɛ a kɛn'ɛhɛ la a yogonɛ la lɔgɔrɔ poan nya zom ba zuo yaga. Ge te Laban ɛ sɛla woo poan bɔ'ɔ la poan ka nyɛ sɛla. 35Te Arakel yaga yogonɛ la zuo ge yele a sɔ la yeti, N daana, da bahɛ te la daam hɔ la mam n ka sige na la, n kan ta'an wa'ana zɛ'a saazuo la hɔ. Se'ere n sɔe la n boe la n ŋmarega poan. Te Laban ɛ bala ka nyɛ a yire baga la. 36Te Yakob suunre nyie, te a dooe zɛ'a la Laban kaŋkaŋe sɔkera en yeti, N tuure dela dene la hɔ? Bii yelebe'o kone te n tom te la dɛna ho eta mam wana wa? 37Hom ɛ n lɔgɔrɔ wa woo poan wa, lɔkɔ kone n boe bini dɛna ho yire lɔkɔ? Dekɛ lɔkɔ la biŋe ho nɛreba wa la mam nɛreba wa nɛŋan te ba gankɛ mam la hom teŋasoka. 38Mam kɛn' la hɔ yuuma pihiyi' la, ho piihe la ho boohe nan ka tabelɛ dɔgɛ bahɛ bii n tabelɛ nyɔkɛ ho pebila ko' obe. 39N me nan ka tabelɛ bahɛ te sɛla nyɔkɛ ho duŋa obe ge te n tare ka zɔnra na pa'alɛ hɔ. La han ne eŋɛ bala, mam mɛŋa n ne yɔ sanɛ la. Sɛla han bɔregɛ bolika bii yu'uŋɔ, ho ne bahɛ te mam mɛŋa n yɔ. 40Hom n ete mam se'em n bala. Wontɛɛŋa wone mam la bala wontɛɛŋa saŋa, te ɔɔrɔ kɛn'ɛra mam yu'uŋɔ, te n nini wa pɔta gɔɔm. 41La ane la bala yuuma pihiyi' la zan'an te mam bɔna la ho la. Mam tom la yuuma pia la anaahe bo ho ho pɔyɔɔhe seyi' wa zuo. Ge le tom yuuma ayoobe bo ho dunhe wa zuo. Ho teehom sɛla te ho wan dekɛ ne yɔ mam la sugumnɔɔren pia. 42La han dagane mam sɔ Yenɛ wa, Abraham Yenɛ wa, la n sɔ Isaak dabeem, n boe mam poan, ho wan bahɛ ne mam te n lebe kule nu'beela. Ge Yenɛ n nyɛ mam n namehe se'em la n nu'uhe wa bo ho lɔgɔrɔ wa zuo la, te a sa'ɛ hɔ yu'uŋɔ la. 43Te Laban yeti, Pɔgɔhe wa dela mam pɔyɔɔhe. Kɔma wa dela mam kɔma, dunhe wa dela mam dunhe, sɛla woo n ze' wa dela mam denɛ. Ge ton ze' zina wa, mam tare la bene te n eŋɛ la n pɔyɔɔhe wa bii kɔmsɛba te ba dɔgɛ la? 44Bala wa'ana te to biŋe nɔɔrɛ mam la hom teŋasoka, te nɔdenɛ dɛna seradaana mam la hom teŋasoka. 45Bala te Yakob dekɛ kugure sɛ' dɛ ze'ele. 46Ge yele a nɛreba la yeti pin'ihe ya kuga na. Te ba pin'ihe kuga na kuge biŋe, ge te ba nya zin'ire kuga la zen'an nyu' ko'om la taaba. 47Te Laban segɛ zen'an la yu'urɛ Yegar Sahaduta, te Yakob me segɛ ka te Galeed. 48Te Laban yele Yakob yeti, Kuga wa te to kuge biŋe wa n de seradaana mam la hom teŋasoka zina dabaherɛ wa poan. Bala zuo te ba segɛ zen'an la yu'urɛ te Galeed la. 49Ka yu'urɛ deyema dela Mizpa. Se'ere n sɔe la a daa yeti, Na'ayenɛ wan beha mam la hom to yelegere wa poan. 50Ho han ta nameha mam pɔyɔɔhe wa bii ho han ta di pɔgɔba le pa'ahɛ ba zuo, ho mina te tomam ka boe bini nyɛta hom n ete ba se'em, ge Yenɛ n de aseradaana mam la hom teŋasoka. 51Te Laban le yele Yakob yeti, Behɛ, kuga n wana gan'an wa. Kugu se'ere te ho dekɛ sɛ la me n bala sɛ zɛ'a wa. 52Kugu se'a n lagahɛ gan'an wa dela aseradoma mam la hom teŋasoka. Te kuguse'ere me n sɛ zɛ'a wa me dɛna seradaana ayema mam la hom teŋasoka, pa'ala te mam kan malom keŋɛ yakɛ kuga wa beene wa'ana paɛ hɔ te n zabɛ la hɔ. Hom me da keŋɛ yakɛ kugu se'a n gan' wa, la kuguse'ere n sɛ zɛ'a wa wa'ana na paɛ mam te ho zabɛ la mam. 53Abraham Yenɛ la la Nahor Yenɛ la, Yenɛ se'ere n de ba sɔdoma Yenɛ la wan dɛna mam la hom gankera. Te Yakob nya pɔ' a sɔ Isaak yu'urɛ, 54ge kaanbɛ kaanbegɔ zoore teŋa wa zuo, lagahɛ a nɛreba la zan'an na te ba lagom di la taaba. Te ba di ba'ahɛ ge yee bilam gan'arɛ te beere yelegɛ. 55Yiimbeere bolika te Laban ihege gin' a yaahe la la a pɔyɔɔhe la, ge kan' som bo ba ge nya lebe kule a teŋa.


Copyright
Learn More

will be added

X\