Pin'ileŋɔ 30

1Arakel n ta baŋɛ te enŋa dela kondɔgɔrɛ la te a nini nya tɛnta la a keema la. Te a yele a sera yeti, Ho han ka bahɛ te mam dɔgɛ, mam wan ko n mɛŋa. 2Te la daam Yakob suunre te a soke en yeti, Mam boe la Yenɛ se'ere n gu' ho dɔgom la poan? 3Te Arakel yele en yeti, Mam pɔsɔɔ Bilha n wana. Dekɛ enŋa te a dɔgɛ kɔma bo mam te n doohe a poan me nyɛ n buuri. 4Sɔrɔɔ seko te a doohe dekɛ a pɔsɔɔ Bilha bo a sera Yakob te a dɛna a pɔga n bala. Te Yakob nɛ' Bilha soŋen, 5te a nyɔkɛ poorɛ dɔgɛ bodibila. 6Te Arakel yeti, Yenɛ ze' n pooren. A wom n fabelegɔ ge bo mam bodibila. Bala te a segɛ ka yu'urɛ Dan. 7Te Arakel pɔsɔɔ Bilha le nyɔkɛ poorɛ le dɔgɛ bodibila. 8Te Arakel yeti, Mam mɛ' mɛ la n keema wa. N me nyaŋɛ ya. Bala te a segɛ enŋa me yu'urɛ te Naptali. 9Lea me n ta baŋɛ te enŋa me dɔgom ba'ahe ya la, te a me dekɛ a pɔsɔɔ Zilpa bo Yakob te a di. 10Te Lea pɔsɔɔ Zilpa nyɔkɛ poorɛ dɔgɛ bodibila. 11Te Lea yeti, Bene zusoŋɔ n wana? Bala te a segɛ ka yu'urɛ te Gad. 12Te Lea pɔsɔɔ Zilpa le dɔgɛ bodibila pa'ahɛ boyi'. 13Te Lea le yeti, N poorɛ pee ya, bala te a segɛ ka yu'urɛ Aser. 14Mui kɛ'a saŋa te Areuben sige bɔn'en ha ta nyɛ *mandrake te bia la nya vɔn' bonbule la na bo a ma Lea. Te Arakel sohɛ Lea yeti, N belone ho mɛ kike ho bia *mandrake bule wa bo mam. 15Te a lebehe yele en yeti, Hom n fan' mam sera la, la ka seke ho te ho yeti ho nya fan' la n bia *mandrake pa'ahɛ? Te Arakel yeti, La dage yele, bo mam bule la ge te n ta bahɛ en bo ho na *mandrake la zuo. 16Bala te Yakob ta ze'ele bɔn'en kula yire zaanɔɔrɛ na, te Lea yehe to'ohɛ en yeti, Zina ho gan'ate la mam zen'an. Mam dekɛ la n bia *mandrake bule da' hɔ n yentaa Arakel zen'an. Bala te Yakob kɛn' Lea zen'an de daarɛ. 17Te Yenɛ wom Lea fabelegɔ, bahɛ te a nyɔkɛ poorɛ le dɔgɛ bodibila pa'ahɛ bodibinto tonuu. 18Te Lea yeti, Yenɛ yɔ mam mɛ la mam n dekɛ n pɔsɔɔ bo n sera wa. Bala te a segɛ ka yu'urɛ te Isakar. 19Te Lea le nyɔkɛ poorɛ le dɔgɛ bodibila pa'ahɛ toyoobe. 20Te Lea le yeti, Yenɛ bo mam la lɔgɔsonɔ. Saŋkana wa, n sera nya wan nɔŋɛ mam ge na'aha mam. Se'ere n sɔe la n dɔgɛ bodibinto toyoobe bo en. Bala te a segɛ ka yu'urɛ Zebulun. 21Pooren te a le nyɔkɛ poorɛ dɔgɛ pugula, segɛ ka yu'urɛ Dinah. 22Te Yenɛ tɛɛn Arakel yele, kelehe a fabelegɔ ge yu'ɛ a dɔgom. 23Te a nyɔkɛ poorɛ dɔgɛ bodibila yeti, Yenɛ dige n vi la bahɛ. 24Segɛ ka yu'urɛ Yosef. Ge yeti, Na'ayenɛ zɔ n ninbɔn'ɔn ge le bo mam bodibila pa'ahɛ. 25Arakel n dɔgɛ Yosef yuunɛ se'ere poan la, te Yakob yele Laban yeti, Bo mam sore te n lebe n sɔ yire la n sɔ teŋa. 26Bo' mam n pɔgɔba la n kɔma sɛba zuo te n tom bo ho la te n lebe kule n sɔ yire n sɔ teŋan. Ho nyɛ mam n soŋɛ ho zo'e se'em. 27N yele bala la, te Laban lebehe en yeti, Mam han seren dɛna nɛresoŋɔ ho nɛŋan, kɛn' dabeha fiin wa pa'ahɛ. Mam mi' te hom zuo te Na'ayenɛ kan' som bahɛ mam zuo wa. 28Yele mam lan sone te n yɔ hɔ se'em te n yɔ hɔ. 29Te Yakob lebehe yele en yeti, Ho mɛŋa mi' mam n tom bo ho te ho dunhe wi'ɛ se'em, doohe la mam behere se se'em la zuo. 30Ho daa tare la dunhe fiin wa, ge te mam wa'ana, ho nyɛ dunhe la n wi'ɛ se'em. Ho toonse'ere woo te n ne tom, Na'ayenɛ ne kan' maalɛ ho mɛ. Daan denɛ te mam wan tom sɛla bo n mɛŋa yiredoma? 31Te Laban soke en yeti, Ho bote n bo ho la bem? Te Yakob lebehe yele en yeti, Da bo mam sɛsɛla. Mam bote ho sakɛ la yele dena wa ma'an ge te n behɛ ho piihe la. 32Mam bote ho bo mam la sore zina wa, te n kɛn' piihe la poan la n ganhɛ pehego la bosɛka woo n de sabelega bii ponpɔnregɔ te bama dɛna mam denɛ. 33Bala te pooren ho wan ta baŋɛ te mam seren dela yelemɛŋɛrɛdaana. Ho han ta wa'ana te ho behɛ mam n ganhɛ lɔgɔseto te to dɛna mam yɔɔrɛ la, nyɛ te boa boe n dunhe la poan dagana boa ponpɔnregɔ bii pehego ponpɔnregɔ bii dagana pesabelega bii bosabelega, ho yi' mam nayiga. 34Te Laban lebehe yele en yeti, N sakɛ ya. 35Ge daanden daarɛ mea te Laban kɛn' dunhe la poan ganhɛ botelehe la boyan'ahe se'ehe n pɔnrehɛ, bose'ehe woo n pɔnrehɛ peelega, ge ganhɛ piihe se'ehe woo n de pesɔbɔlɔ piihe la poan gbilom ba zan'an bo a dayɔɔhe la te ba beha bama, 36ge nya makɛ sɛnka biŋe enŋa la Yakob teŋasoka. Sɛnka beene ta paara ka beene deyema dela dabeha atan' kenɛ. Te zen'kaŋa gan'an enŋa la Yakob teŋasoka. Te Yakob yee Laban zen'an kelom beha Laban dunhe la. 37Te Yakob ŋma *poplar la *almond la tipeela yila wa'ana lagɛ se pɔgɔrɔ la bahɛ ge tare na sɛ zen'sɛka te piihe la nyuura ko'om. Te ba peelega la tɔ dunhe la, 38ge vaɛ pɔgɔrɔ la te a peehe te ba dɛna pɔgɔ peela la na sɛ kae bogoro seto te ba angera ko'om eta bini la. Te wontɛɛŋa han ne ta wuna te dunhe la wa'ana te se nyu' ko'om la, se wan nyɛta bonpeela peela la n sɛ zɛ'a la mɛ. Se han nyuura ko'om la se me zone mɛ. 39Dunhe la n ze' nyɛta yile peela la la pɔgɔ peela la te a dekɛ sɛ la ge zɔna taaba la, dunhe la ne han ta dɔgɛ, se ne dɔgɛ la dunponpɔntɔ bii duŋsabelehe. 40Te Yakob ne ganhɛ pebibihe senhe, ge le pe'e dunhe bahɛ te se tɔ Laban mɛŋa dunponpɔntɔ la duŋsɔbɔlɔ la, ge tare a mɛŋa dunhe la ta bahɛ se tɔka te se ka lagona la Laban dunhe la. 41Duŋse'ehe n kanregɛ la ne han zɔna, Yakob ne vaɛ la pɔgɔrɔ la eŋɛ sɛla poan tare na ze'ele dunhe la nɛŋan. 42Ge duŋse'ehe n ka kanregɛ la, a ka vaare pɔgɔrɔ la zɛ'ɛta senhe. Bala te duŋse'ehe n de duŋsonhe la kena Yakob zen'an, ge te duŋse'ehe n ka tare paŋa la kena Laban zen'an. 43Sɔrɔɔ kona te Yakob doohe lebege bondaana tara a mɛŋa piihe, pɔsɔɔrɔ, yamehe, yogoma la bonhe.


Copyright
Learn More

will be added

X\