Pin'ileŋɔ 3

1Bonsɛla la n ba' yanlena gana mɔen dunhe la zan'an te Na'ayenɛ n de Yenɛ maalɛ la, nya yele pɔka la yeti, Yenɛ seren yele yamam te ya da dita tiihe wa n boe va'am wa poan wa wɔla? 2Te pɔka la lerege bonsɛla la yeti, To ta'an dita tiihe n boe va'am wa poan wɔla, 3ge Yenɛ yeti te to da di tisɛka n ze' va'am wa teŋasoka wa wɔla. To da kalom ka ge to wan ki. 4Te bonsɛla la yele pɔka la yeti, Ya kan ki. 5Yenɛ mi' te ya han di tia la wɔla, ya nini wan pekɛ, te ya me ana wo enŋa Yenɛ la, mina som la be'em. 6Pɔka la n behɛ te tia la nare dia, te ka wɔla tara ninpeelom la, ge te a me bɔta te a tara yam la zuo, te a pɔnhegɛ tia la wɔla la di ge tare a se'a ta bo a sera, te enŋa me di. 7Bilam te ba bayi' la nini pekɛ, te ba baŋɛ te ba ze' la beele, nya keŋɛ ta aanhom kenkaŋa vɔntɔ pɛ' pin' ba beele la. 8Te boraa la la ka pɔga la ta wom Na'ayenɛ n de Yenɛ la kiŋkima n kenɛ va'am la poan zanɔɔrɛ bɔba, te ba sogɛ tiihe tilan va'am la poan te Yenɛ da nyɛ ba. 9Te Na'ayenɛ n de Yenɛ la yi' boraa la yeti, Ho bɛɛ? 10Te ka lerege yeti, Mam wom ho kiŋkima va'am la poan la, dabeem n tare mam la hɔ. Se'ere n sɔe la mam ze' la beele. Bala te mam sogora n mɛŋa. 11Te Na'ayenɛ n de Yenɛ soke n yeti, Ane n yele hom te ho ze' la beele? Ya di tisɛka wɔla te mam bo ya nɔɔrɛ te ya da di la mɛ? 12Te boraa la yeti, Pɔka la te ho dekɛ bo te ka bɔna la mam la, kaŋa n tare tia la wɔla la na bo mam te mam di. 13Te Na'ayenɛ n de Yenɛ soke pɔka la yeti, Bene n wana te ho eŋɛ wa? Te pɔka la yeti, Bonsɛla la n pan'ahɛ mam te mam di tia la wɔla la. 14Bala te Na'ayenɛ n de Yenɛ la yele bonsɛla la yeti, Hom tom dena wa la zuo, hom ma'an te nɔpɔtɛ dɔla hɔ dunhe wa woo poan. Ho wan vuura ho poorɛ zuo ge dita tentɔnɔ ho vom poan ta ki. 15N wan dekɛ diŋo biŋe hom la pɔka wa teŋasoka, la ho buuri la pɔka wa buuri teŋasoka. Pɔka wa yaaŋa beere wan wa'ana wɔnregɛ ho zuo, ge te ho yeen gehegɛ ka kaleŋkan'arɛ. 16Te a yele pɔka la me yeti, N wan pa'ahɛ ho woŋerɛ ho kɔma dɔgom poan. La ne wan woŋɛ hɔ ho kɔma dɔgom poan, ge la han ta tole, ho wan ne le bɔta ho sera, te a sɔna hɔ beha. 17Ge te a yele boraa la yeti, Hom n doohe ho pɔga nɔɔrɛ di tisɛka wɔla te mam bo nɔɔrɛ te da di la zuo, woŋerɛ wan sige teŋa wa zuo hom tom be'em la zuo. Ho wan ne namehɛ ho vom poan ta taregɛ ge nyɛ sɛla ka poan di. 18Gɔn'ɔhe la mɔyooro wan sɔe yehe teŋa wa zuo. Sɛla te ho wan borɛ te la yehe samana zuto ma'an n wan dɛna ho dia. 19Ho wan ne wobege la murugere ge te ho nu'o nyaŋɛ paɛ ho nɔɔrɛn, gura te ho ta lebe tentɔnɔ seto poan te ho ze'ele na la. Ho dela tentɔnɔ, tentɔnɔ mea poan te ho wan lebe. 20Boraa la yu'urɛ dela Adam. Te Adam segɛ a pɔga la Eve pa'alɛ te enŋa n de saaleba woo ma. 21Te Na'ayenɛ n de Yenɛ la dekɛ gana maalɛ bo Adam la a pɔga la te ba pin' ba mɛhe. 22Te Na'ayenɛ n de Yenɛ yeti, Asaala nya ane wo tomam la, mina som la be'em. Bala n kan bahɛ te a kalom vom tia la di vɔna wuuha. 23Bala te Yenɛ sa'ɛ en va'am la poan bahɛ te a keŋɛ la a tona tentɔnɔ seto poan te ba dekɛ maalɛ n la. 24N sa'ɛ boraa la va'am la poan ba'ahɛ la, a dekɛ la kelompagehe daana ze'ele Eden va'am la dapɔya bɔba te a zanla bugum so'a te ka viliŋera kaara sose'ere n dole paara vom tia la zen'an la.


Copyright
Learn More

will be added

X\