Pin'ileŋɔ 29

1Te Yakob le to'e sore kena kena ta paɛ dapɔya bɔba nɛreba la teŋa poan, 2nyɛ te bulega boe bɔn'ɔn poan te piihe kaahom sugumnɔɔren botan' gan'an bini. Se'ere n sɔe la, ba nyuhere se la bulekaŋa poan. Kugu se'ere n dekɛ ligile bulega la nɔɔrɛ la me ba' dɛna la kugukantɛ. 3Bala duŋkeema la ne zin'an mɛ gura te piihe la zan'an la se duŋkeema la ta lagahɛ na te ba lagom bilige kugure la biŋe ge ankɛ ko'om la bo piihe la te se nyu' ge te ba le lagom bilige dɛ le ligile bulega la nɔɔrɛ la. 4Te Yakob soke pidɔlɔba la yeti, N sɔɔnrɔ, yamam yehe la bɛha na? Te ba lebehe en yeti, Tomam ze'ele la Haran teŋa poan na. 5Te a soke ba yeti, Ya mi' Nahor yaaŋa Laban? Te ba yeti, Ɛɛn, to mi' en. 6Te a soke ba yeti, A de a mɛŋa? Te ba yeti, Ɛɛn, a de a mɛŋa. A pɔyɔa Arakel n pon bala kena na la piihe la. 7Te a yele ba yeti, Behɛ ya, wontɛɛŋa la nan kelom zo'e mɛ. La ka seke piihe la zan'an lagahɛ na. Bala nyuhe ya piihe wa ge tare ba lebe te ba ta obe yaama. 8Te ba lebehe en yeti, To kan ta'an eŋɛ bala. Dunhe la zan'an n wan lagahɛ na te to nya zo'e ta'an bilige kugure la bulega la nɔɔrɛn ge ta'an nyuhe se. 9N boe bini tɔgɔra la bana la te Arakel n bala paara na la a sɔ piihe. Enŋa n behere piihe la. 10Yakob nini n tɔ a ma tanya Laban pɔyɔa Arakel te a kena na la a sɔ piihe la, a ihege mɛ paɛ bilige kugure la bulega la nɔɔrɛn, ge ankɛ ko'om la yuuhe a aanhema piihe la. 11Te Yakob nya paɛ Arakel zen'an kɔkɛ en ge kɛla, 12ge nya yele Arakel yeti, Mam dela ho sɔ tanya Arebeka bia. Te enŋa me zɔ kule yire ta yele a sɔ. 13Laban n ta wom a tanya la bia Yakob yele la, a kanbele mɛ to'oha en na, ta paɛ a zen'an na kɔkɛ en, ge tare en kule yire. Bilam te Yakob nya ta yele en sɛla woo n eŋɛ. 14Te Laban yele en yeti, Ho dela mam mɛŋa bia, mam mɛŋa ziim. Te Yakob kɛn' bini ta paɛ ŋmarega. 15Te Laban yele en yeti, Hom n de mam tanya bia la, mam kan yeti ho tona bɔ'ɔra mam zaŋa. Pa'alɛ mam hom bote n yɔ hɔ sɛla. 16Laban me tare la pɔyɔɔhe seyi'. Keema la yu'urɛ dela Lea, te yebega la yu'urɛ dɛna Arakel. 17Lea nini ka barɛ. Ge Arakel la kɔ'ɔn ze'ele la pɔgɔnɛ soŋa soŋa, te a soŋa nɛɛ. 18Te Yakob nini tegɛ Arakel. Te a yele Laban yeti, N wan tom yuuma ayopɔe bo ho ge di ho pɔyɔa Arakel. 19Te Laban yeti, La ane soŋa te n dekɛ en bo hom, gana mam n dekɛ en bo boraa yoo. Bala, bɔna la mam kalam. 20Te Yakob tom yuuma ayopɔe bo en Arakel zuo. Te yuuma ayopɔe ana wo la dela dabeha la bo Yakob. Se'ere n sɔe la a suunre n ba' kɛn' Arakel gaŋɛ. 21Te saŋa la ta paɛ te Yakob yele Laban yeti, Bo mam n pɔga la na ge saŋa la paɛ ya. N bote n nya di en mɛ. 22Te Laban lagahɛ teŋa la nɛreba zan'an na eŋɛ de'eŋɔ. 23Ge yenɛ n ta ma'ɛn ba'ahɛ la, Laban tee dekɛ la a pɔyɔa Lea ta bo Yakob, te Yakob la Lea lagom gan'arɛ. 24Te Laban eŋɛ bala ge nya dekɛ a yameŋa kayema te a yu'urɛ dɛna Zilpa bo a pɔyɔa la te ka dɛna a pɔsɔɔ. 25Te beere ta yelegɛ te Yakob yeti a behɛ, te pɔka la dela Lea. Te Yakob soke Laban yeti, Bene te ho eŋɛ mam wa? Arakel zuo te mam tom bo ho, bene n sɔe te ho pan'ahɛ mam wana? 26Te Laban lebehe yele en yeti, Tomam malema poan, ba ka ɛlehere yebega ge te keema la zin'an. 27Ba'ahɛ pɔgɔkana pɔgɔdire dabeha la ge te to dekɛ yebega la nya bo ho, ge te ho kelom tom yooma ayopɔe pa'ahɛ. 28Te Yakob ba'ahɛ pɔgɔdire dabeha la, te Laban nya dekɛ Arakel bo en te a di, 29ge dekɛ a yameŋa kayema te a yu'urɛ dɛna Bilha bo a pɔyɔa la te ka dɛna a pɔsɔɔ. 30Te Yakob kɛn' paɛ Arakel, te a suunre kɛn' Arakel gana Lea. Te Yakob le tom yuuma ayopɔe bo Laban, Arakel zuo. 31Na'ayenɛ n mi' te Yakob ka nɔŋɛ Lea la, te a yu'ɛ dɔgom bo Lea, ge te Arakel ton dɛna kondɔgɔrɛ. 32Te Lea nyɔkɛ poorɛ dɔgɛ bodibila segɛ ka yu'urɛ Areuben. A yeti, Na'ayenɛ nyɛ mam namehe se'em. N sera nya wan nɔŋɛ mam. 33Te a le nyɔkɛ poorɛ le dɔgɛ bodibila, le yeti, Na'ayenɛ mi' te ba ka nɔŋɛ mam bala n sɔe te a le bo mam bikana. Ge segɛ bikaŋa me yu'urɛ te Simeon. 34Te a le nyɔkɛ poorɛ le dɔgɛ bodibila, le yeti, Nananawa n sera nya wan dekɛ a mea tabelɛ mam. Se'ere n sɔe la n dɔge bodibinto totan' bo en. Segɛ bikaŋa me yu'urɛ Levi. 35Te a le nyɔkɛ poorɛ le dɔgɛ bodibila, le yeti, Saŋkana wa n wan pɛngɛ Na'ayenɛ. Segɛ bikaŋa me yu'urɛ Yuda. Ka le dɔgɛ yɛ'ɛha.


Copyright
Learn More

will be added

X\