Pin'ileŋɔ 28

1Te Isaak yi' Yakob na kan' som bahɛ a zuo ge bo en nɔɔrɛ yeti, Da di Kanaan teŋa pɔka. 2Keŋɛ Padan Aram teŋa, ta keŋɛ ho ma sɔ Betuel yire behɛ pɔka bilam te ka dɛna Laban n de ho ma tanya la pɔyɔa la ho di. 3Gaŋɛ Zan'an Yenɛ la wan soŋɛ hɔ ge kan' som bahɛ ho zuo ge bahɛ te ho wi'ɛ zo'e. 4A wan dekɛ kan' som sebo te a yuum dekɛ bo Abraham la bo hom la ho yaahe, te ho ta'an to'e teŋsɛka te ho bɔna ka poan wa sɔna te ka dɛna ho sɔ'ɔlom, teŋsɛka te Yenɛ yuum pon deŋɛ dekɛ bo Abraham la. 5Te Isaak nya bo Yakob sore te a keŋɛ Padan Aram teŋa poan, Aram teŋa boraa Betuel dayɔa Laban n de Yakob la Esau ma Arebeka tanya la zen'an. 6Esau n ta baŋɛ te Isaak kan' bahɛ Yakob zuo ge tom en te a keŋɛ Padan Aram teŋa ta behɛ pɔka bilam di la, ge le wom te n kan'are baha a zuo la, a yele en te a da di pɔka Kanaan teŋa wa poan la, 7te Yakob sakɛ a sɔ la a ma nɔɔrɛ seren keŋɛ Padan Aram teŋa poan la, 8te Esau nya baŋɛ te Kanaan teŋa pɔgɔhe la ka pee a sɔ Isaak suunre. 9Bala te a me ihege keŋɛ Ismael zen'an ta di Abraham dayɔa Ismael pɔyɔa Mahalat, se'em tanya n de Nebaiot la pa'ahɛ a pɔgɔba la poan. 10Te Yakob nya yehe Beerseba teŋa yɛ'a Haran. 11Ta paɛ zen'an kayema te yenɛ lu' te a kɛn' bilam te a gan'arɛ, nya bilige kugure biŋe dekɛ a zuo kogolɛ te a ginhe. 12Nya zaanhom nyɛ te kura ze'ele teŋa wa zuo paara saazuo ha, te Yenɛ soŋoreba dɔla kura la zuo zɔna ge sigera na. 13Te a nyɛ te Na'ayenɛ ze' kura la zuin yɛta en te, Mam n de ho sɔ Abraham la Isaak Yenɛ la. N wan dekɛ teŋsɛka te ho gan'an ka poan wa bo hom la ho yaahe. 14Ho yaahe wan ana wo teŋa wa puuhugo la. Ya wan wi'ɛ yeregɛ perɛ zuɔ la dapɔya la nɛŋa la gɔbega bɔba teŋhe wa. La wan doohe la hom la ho yaahe poan te nɛreba zan'an n boe wan nyɛ kan'somɔ. 15Mam boe me la hɔ. N wan gu'ura hɔ zen'an wo te ho yɛ'a, ge wan le tare ho lebe teŋa wa poan na. N kan malom bahɛ hɔ, han dagana n ta tom la mam n pon deŋɛ yeti n wan doohe ho poan tom sɛla la n ba'ahɛ. 16Yakob n ta ihege a gɔɔm la poan la, a yele bo a mɛŋa yeti, Yelemɛŋɛrɛ, Na'ayenɛ n boe ka'lam ge te mam ka baŋɛ. 17Te dabeem kɛn' en te a yeti, Bene te zen'an wa ana bala? Zen'kana wa dagɛ zen'yoo. Ka dela Yenɛ yire. Ka'lam wa ane wo Yenɛ yire poan la. Yenɛ yire nɔɔrɛ n wana. 18Yiimbeere bolika yu'uŋyu'uŋɔ te Yakob ihege dekɛ kuguse'ere te a dekɛ kogolɛ a zuo la sɛ dɛ ze'ele tontɔɔ ka'ɛ kaam yeele dɛ, 19ge segɛ zen'an la te Betel. Ge teŋa la yu'urɛ dela Luz. 20Te Yakob biŋe nɔɔrɛ yeti, Hom Yenɛ han wan seren bɔna la mam, ge tare mam keŋɛ sɔrɔɔ seko te n yɛ'ɛha wa poan, ge bo mam dia te n di ge bo mam lɔgɔrɔ te n yɛ, 21ge tare mam lebe n sɔ yire na la iŋma'ahom, Hom Na'ayenɛ mam Yenɛ, 22ge te kuguse'ere te mam dekɛ dɛ sɛ wa wan dɛna ho yire, te sɛla woo te ho bo mam la, n wan pɔrɛ la pia te ho sɔna boyena.


Copyright
Learn More

will be added

X\