Pin'ileŋɔ 26

1Te kom boyema lu teŋa la zuo wo Abraham saŋa ha te kom sebo tabelɛ wa'ana la. Te Isaak keŋɛ Pilistia naba Abimelek zen'an Gerar teŋa poan. 2Bala ma'an te Na'ayenɛ pon nɛɛ a mɛŋa bo Isaak ge yele en yeti, Da sige Mizraim teŋa wa poan. Bɔna teŋsɛka te mam yeti ho bɔna wa poan. 3Bɔna ka poan ge n wan kan' som bahɛ ho zuo. N yeti n dekɛ teŋa wa bo la hom la ho yaahe, ge tom nɔbiŋere se'ere te n pɔ' la ho sɔ Abraham la. 4N wan bahɛ te ho yaahe wi'ɛ wo saŋgbanɛ zuo ŋmarebibihe la te dekɛ teŋa wa eŋɛ ba nu'uhen. Teŋa wa zan'an nɛreba wan doohe la hom yaahe wa poan nyɛ kan'somɔ. 5Se'ere n sɔe la Abraham nam mam mɛ, ge dɔla mam bote se'em la mam nɔɔrɛ la mam malema la mam pa'alegɔ. 6Bala te Isaak kɛn'ɛra Gerar teŋa poan. 7Te teŋa la nɛreba soke en a pɔga la yele, te a yele ba yeti, A dela n tanya. Arebeka soŋa zuo te Isaak zɔ dabeem te ba wan ko en ge tara a pɔga la. 8Te Isaak kɛn' teŋa la poan yuue fiin wa, te Pilistia naba Abimelek daarɛ deyema vɛ a takole poan behera na, nyɛ te a de'ene la a pɔga Arebeka. 9Te Abimelek yi' en na soke en yeti, Pɔka la dela ho pɔga ge te bene te ho yeti ka dela ho tanya? Te Isaak yeti, Mam zote la dabeem te n han yeti a dela n pɔga, se'em wan ko mam ge di en. 10Te Abimelek soke en yeti, Bene te ho eŋɛ wa? Boraahe wa kayema ta'an ta gan'are ne la ka, tare ganleŋɔ na bo to. 11Te Abimelek nya tom nɔɔrɛ yi' a nɛreba zan'an na yele ba yeti, Hom nɛre se'em n daam boraa wa bii ka pɔga la, ba wan ko hɔ. 12Te Isaak zin'ire teŋa la poan ta borɛ ka poan yuun denɛ, nyɛ dia te la ka tana eta. Se'ere n sɔe la Na'ayenɛ n kan' som bahɛ a zuo. 13Te a nya lebege dakanra, te a lɔgɔrɔ malom pa'aha, 14te a tare piihe te se ka tara kanlɛ, nii la yamehe, te la bahɛ te Pilistidoma la nini tɛnta la en. 15Bala zuo, kolehe se'ehe zan'an te a sɔ Abraham yuun kɛn'ɛra teŋa la poan ge bahɛ te a yamehe tun' se la, Pilistidoma la doohe vaɛ la tentɔnɔ eŋɛ se poan te se le. 16Te Abimelek ta yele Isaak yeti, Ihege to teŋa wa poan keŋɛ ge bahɛ to teŋa bo to, ge ho nya ba' kpe'em mɛ. 17Te Isaak bahɛ ba teŋa bo ba, ge lebe kule Gerar teŋa bɔn'ɔrɔ la poan, zen'an te a pon tabelɛ kɛn'ɛra la. Ta tin' a sogorɛ bilam ha bɔna, 18ge nya doohe malom maalɛ kolehe se'ehe te a sɔ yuum kɛn'ɛra bini ge tun' se, ge ki te Pilistidoma la vaɛ tentɔnɔ le' se bahɛ la, ge bo se yu'ura se'a te a sɔ tabelɛ bo se la. 19Te Isaak yamehe tun' ta paɛ ko niho, te bo kɔ'ɔn dɛna ko'somɔ soŋa soŋa. 20Te Gerar teŋa duŋkeema eŋɛ zaberɛ la Isaak duŋkeema, te ko'om la dela bama ko'om. Te a segɛ kolega la te Esek, ban zabɛ la en ko'om la zuo la. 21Te ba le malom keŋɛ ta tun' kolega kayema, te ba le wa'ana eŋɛ zaberɛ la en kole kaŋa me poan, te a segɛ kaŋa me te Sitna. 22Te a ze'ele bilam le keŋɛ ta tun' kayema, te nɛnɛra ka le eŋɛ zaberɛ la en, te a segɛ kaŋa yu'urɛ Arehobot. De vɔnrɛ dela Na'ayenɛ nya bo to zen'an te wan bɔna la popeelom teŋa wa poan. 23Te a ze'ele bilam keŋɛ Beerseba. 24Te Na'ayenɛ nɛɛ a mɛŋa pa'alɛ en yu'uŋkoŋɔ mea poan ge yele en yeti, Mam n de ho sɔ Abraham Yenɛ la. Da zɔta dabeem. Mam boe mɛ la hɔ. N wan kan' som bahɛ ho zuo, ge te ho wi'ɛ yaahe te se zo'e, mam yameŋa Abraham zuo. 25Te Isaak mɛ' bimbine bilam na'aha Na'ayenɛ, ge tin' a sogorɛ bilam, ge te a yamehe la tun' bulega bini. 26Bala ma'an te Abimelek ze'ele Gerar teŋa poan, doohe la Ahuzat n kan'ane en la, la Pikol n de a zaba nɛŋadaana la wa'an Isaak zen'an na. 27Te Isaak soke en yeti, Bene te ho le dɔla n poore, ge te ho suunre daa nyie la mam te ho sa'ɛ mam te n yehe ho teŋa poan? 28Te ba lerege Isaak yeti, To mi' te Na'ayenɛ n boe la ho. Bala te to bɔta te tomam, la hom eŋɛ nɔɔrɛ deyena. Bahɛ te to eŋɛ nɔɔrɛ la hɔ, 29te ho pɔ' te ho kan daam tɔ wo tomam n ka daam hɔ, ge to'e ho soŋa soŋa se'em tara tara ta bahɛ te ho yehe to teŋa la poan la sunma'ahom se'em, te Na'ayenɛ nya kan' som bahɛ ho zuo wa. 30Te Isaak dogɛ dia bo ba te ba di ge nyu'. 31Te yiimbeere bolika te ba ihege biŋe nɔɔrɛ la taaba ge te Isaak tare ba ta bahɛ sore te ba lebe ba teŋa la iŋma'ahom. 32Daanden daarɛ mea te Isaak yamehe wa'ana yele en kolega sɛka te ba tun' la yeti, To le nyɛ ko'om. 33Te a segɛ ka yu'urɛ Siba. Tara tara la zina wa, teŋa la yu'urɛ dela Beerseba. 34Esau ta dɛna la yuum pihinaahe ge di Hiti teŋa boraa Beeri pɔyɔa te ka yu'urɛ dɛna Yudit. Te kayema me dɛna Hiti boraa Elon pɔyɔa te ka yu'ura dɛna Basemat. 35Te ba bɔŋa tara ɛnregɔ kɛn'ɛha Isaak la a pɔga Arebeka.


Copyright
Learn More

will be added

X\