Pin'ileŋɔ 24

1Te Abraham korogɛ te a yuuma zo'e, te Na'ayenɛ me kan' som bahɛ a sɛla woo poan. 2Te daarɛ deyema te a yele a yameŋa sɛka n de nɛŋadaana a yire la poan behera a sɛla woo la yeti, Dɔnbelɛ gin' n na'arɛ wa. 3N bote ho pɔ' la Na'ayenɛ se'ere n de saazuo la teŋa Yenɛ wa yeti, ho kan di pɔka Kanaan buuri wa poan te n kɛn'ɛra la ba wa bo n dayɔa wa, 4ge ho wan keŋɛ la mam mɛŋa teŋa, n mɛŋa nɛreba zen'an ta ɛ pɔka bilam na bo n dayɔa Isaak wa. 5Te a yameŋa la soke en yeti, Ge pɔka la han ka ta sakɛ te ka doohe mam wa'ana? N ta'an lebena tare ho dayɔa la keŋɛ ho mɛŋa teŋa la poan? 6Te Abraham lerege en yeti, Behɛ soŋa la ho da makɛ tare Isaak lebe bini. 7Na'ayenɛ se'ere n de saazuo Yenɛ, tare mam ze'ele mam sɔ yire la mam mɛŋa teŋa poan yehe na, ge tɔgɛ bo mam la nɔpɔtɛ yeti, a yeti n dekɛ teŋa wa bo la n buuri la. Yenɛ dena wan tom de soŋora te a bɔna ho nɛŋa te ho ta ta'an nyɛ pɔka bilam na bo n dayɔa wa. 8Pɔka la han ka ta sakɛ te ka doohe ho na, nɔse'ere te n pɔ' wa kan dɔla hɔ. Ge da makɛ tare n dayɔa la lebe bini. 9Te yameŋa la dɔnbelɛ teŋa gin' a daana Abraham na'arɛ, ge pɔ' pɔtɛ doohe yele wa poan. 10Te yameŋa la lo' Abraham yogoma pia, nya yehe yɛ'a. Tara lɔgɔrɔ yema yema, lɔgɔseto te a daana Abraham dekɛ bo en. Te a yehe yɛ'a ta paɛ Aram Naharaim, zen'en te Nahor kɛn'ɛra la, 11nya paɛ kolosɛka n boe teŋa la kenkɛleŋa ha la, bahɛ te yogoma la gan'arɛ teŋa lɛm kolega la. Bala ma'an te la dela zanɔɔrɛ, saŋsɛka te pɔgɔhe sigera angera ko'om la. 12Te a sohɛ yeti, Na'ayenɛ se'ere n de Abraham Yenɛ wa, bo mam nyaŋerɛ zina, ge me zɔ n daana Abraham ninbɔn'ɔn. 13Behɛ, mam ze' lɛm la kolega wa. Teŋa la nɛreba pɔyɔɔhe n bala yɛ'a na te ba ankɛ ko'om wa. 14Bahɛ te pugula sɛka te n wan yele ka yeti, tu'ɛ ho yoore wa te n nyu', te ka seren tu'ɛ bo mam te n nyu' ge yele mam yeti, Bahɛ te a ankɛ bo yogoma la te ba nyu' la, kaŋa dɛna sɛka te hom loe te ka dɛna ho yameŋa Isaak pɔga. Ho han eŋɛ wana, mam mi' te ho seren zɔ mam daana Abraham ninbɔn'ɔn. 15N ta sohora ba'ahera la, te Arebeka n bala paara na, buga a yoore. Arebeka dela Betuel pɔyɔa. Betuel dela Milka sera Nahor n de Abraham sɔɔn la dayɔa. 16Te pugula la som, nan dɛna pɔgɔsa'a kanherɛ, te nɛra nan ka lagom la ka. Te a paana tole sige kolega la poan ta ankɛ a yoore la dɔɔra na. 17Te yameŋa la kanbelɛ to'ohɛ en kolega la poan ha, yele en yeti, N belone ho mɛ bahɛ te n nyu' ho yoore wa poan ko'om wa fiin. 18Te pugula la tu'ɛ a yoore la kalam, zanla ge yeti n daana, nyu'. Te yameŋa la nyu'. 19N nyu' ba'ahɛ la, te pugula la yele en yeti, N wan ankɛ ko'om la bo ho yogoma la me te ba nyu'. 20Te pugula la eŋɛ kalam zɔ la ka yoore la le sige kolega la poan le ta ankɛ ko'om la na. A angere la bala tara tara te yogoma la ta nyu' tegɛ. 21Te yameŋa la me zɛ'a bala digi digi ge beha en te a baŋɛ nya Na'ayenɛ bo en nyaŋerɛ bii a ka bo en. 22Yogoma la n ta nyu' tegɛ la, te yameŋa la tom a tapɔɔ poan dekɛ sanlema nyɔrɛ baŋa te ka tebehom dɛna kpile girigo, ge le dekɛ sanlema nu'uhen banhe, te senhe me tebehom dɛna kpila pia bo en. 23Ge nya soke en yeti, Hom dela ane pɔyɔa? N belone ho mɛ yele mam te n baŋɛ nya deo boe ho sɔ yire mea poan te n wan ta'an gan'arɛ bini zina ma'an? 24Te pugula la lebehe yele en yeti, Mam dela Nahor pɔga Milka dayɔa Betuel pɔyɔa. 25Ge le yeti, To tare yaama zo'e zo'e to yire la te ho yogoma wa wan obe tegɛ. Bɔ'ɔ me boe te ho wan gan'arɛ. 26Bilam te yameŋa la suure teŋa na'ahɛ Na'ayenɛ, 27yɛta te, Pɛnka dela Na'ayenɛ n de mam daana Abraham Yenɛ la denɛ. A dekɛ nɔŋerɛ la a birikinte pa'alɛ mam daana Abraham. Ge han dɛna mam, Na'ayenɛ n de se'em tare mam n kenɛ wa poan na pa'alɛ n kpɛ'ɛma wa mɛŋa yire nɛreba wa zen'an. 28Te pugula la zɔ kule ta yele ka yiredoma yele ana wa zan'an. 29Arebeka tanya n de Laban. Te Laban n ta wom bala ba'ahɛ la, a kanbelɛ mɛ to'oha boraa la kolega la poan ha. 30Laban n nyɛ nyɔrɛ baŋa la la sanlema nu'uhen banhe la te se boe a tanya la nu'uhen la, ge le wom Arebeka n yele boraa la n yele en sɛla la, te a yehe to'oha na. Ta nyɛ boraa la te ka ze' la ka yogoma kolega la zen'an. 31Te a paɛ yele en yeti, Wa'ana. Na'ayenɛ kan'somɔ n boe ho zuo. Bene te ho zɛ'a yeŋa ka'lam? Mam pon maahom ho gan'aregɔ zen'an mɛ, ge maalɛ ho yogoma la me zen'an. 32Te yameŋa la doohe en kule yire, ta paɛ te ba pagehɛ lɔgɔseto n page yogoma la zuo la biŋe, ge tare yaama na bo ba, ge tare ko'om na bo yameŋa la la a taaba la n dole en la te ba pee ba na'ma. 33Ge te ba nya tare dia na ze'ele a nɛŋan. Te a zagahɛ dia la ge yeti, Mam han ka yele ya sɛla n boe n nɔɔrɛn, n kan di dia wa. Te Laban yeti, yele to. 34Te a yele en yeti, Mam dela Abraham yameŋa. 35Na'ayenɛ kan' la som bahɛ mam daana la zuo, te a dɛna dakanrɛ. Na'ayenɛ bo en la piihe la nii la sanlenpeelega la sanlema la yamehe la pɔsɔɔrɔ la yogoma la bonhe. 36N daana la pɔga Sarah ta korogɛ mɛ ge dɔgɛ bodibila, te a dekɛ sɛla woo eŋɛ bia la nu'uhen. 37Te n daana la bahɛ te mam pɔ' nɔɔrɛ yeti, n da di pɔka Kanaandoma la te to kɛn'ɛra ba teŋa poan la bo a dayɔa la, 38ge n lebe enŋa sɔ buuri la poan, a mɛŋa yizuo poan la n ta di pɔka bilam na bo a dayɔa la. 39Te mam soke n daana la yeti, ge pɔka la han ka ta sakɛ te ka doohe mam wa'ana? 40Te a lebehe yele mam yeti, Na'ayenɛ se'ere te mam dɔla la, wan tom a soŋora te a doohe ho, ge bo ho nyaŋerɛ te ho ta'an ta tare pɔka wa ze'ele mam sɔ buuri la poan, mam mɛŋa yizuo poan na bo n dayɔa wa. 41Ho han seren keŋɛ mam mɛŋa yizuo la poan, ge te ba mɔŋɛ ho ka dekɛ pɔka la bo ho, nɔpɔtɛ la ka dole ho. 42Mam wa'ana paɛ kolega la poan zina la, mam sohɛ mɛ yeti, Na'ayenɛ n de mam daana Abraham Yenɛ wa, bo mam nyaŋerɛ n kenɛ wa te n keŋɛ na wa poan. 43Behɛ, n ze' la kolega nɔɔrɛn wa. Pugula han sige na te ka ankɛ ko'om, te n yele ka yeti, N belone ho mɛ bahɛ te n nyu' ho yoore wa poan ko'om la fiin, 44te ka sakɛ bo mam te n nyu', ge te ka ankɛ ko'om bo n yogoma la, bahɛ te pɔgɔkaŋa dɛna pɔgɔsɛka te hom Na'ayenɛ loe te ka dɛna mam daana Abraham dayɔa la pɔga. 45Mam ta soha bala n suunre poan ba'aha la, mam nyɛ la pugula wa n bala yehe na buga ka yoore, paɛ na tole sige kolega la poan ta ankɛ ka ko'om dɔɔra na. Te mam yele en yeti, n belone ho mɛ bahɛ te n nyu' ho yoore poan ko'om wa fiin. 46Te a tu'ɛ a yoore la kalam zanla ge yele mam te n nyu', ge te a ankɛ bo n yogoma la me. Te mam nyu', ge te a seren ankɛ ko'om la bo mam yogoma la me. 47Te mam soke en yeti, ane pɔyɔa n de hom? Te a yele mam yeti, Nahor pɔga Milka dayɔa Betuel pɔyɔa n de mam. Bala te mam me dekɛ nyɔrɛ baŋa la la nu'o sanlema baŋa la pire en, 48ge nya suunre teŋa na'ahɛ Na'ayenɛ. Mam pɛngɛ Na'ayenɛ n de Abraham Yenɛ tare mam na pa'alɛ mam daana sɔɔn yaaŋa te ka dɛna n daana dayɔa pɔga wa. 49Bala, ya han wan to'e mam daana wa, ya yele mam. Ya han kan le eŋɛ bala, ya yele mam te n behɛ mam wan le ŋmɛregɛ sose'ere. 50Te Laban la Betuel lebehe yeti, Yele dena wa ze'ele la Na'ayenɛ zen'an na. Tomam kan ta'an yeti wana bii wana. 51Arebeka n wana. Tara en kena te a ta dɛna ho daana dayɔa la pɔga wo Na'ayenɛ n pa'alɛ se'em la. 52Abraham yameŋa la n wom bala la, a suure la teŋa bo Na'ayenɛ. 53Te yameŋa la nya yehe sanlema la sanlenpeelega nonɔm banhe la futo bo Arebeka, ge dekɛ lɔgɔseto da'a n kpe'em bo a tanya la la a ma la me. 54Te yameŋa la la ka taaba la n doohe en keŋɛ la nya di ge nyu', ge gan'arɛ bilam te beere yelegɛ. Ban ihege bolika la, te a sohɛ ba te ba bo en sore te a lebe kule a daana Abraham zen'an. 55Te Arebeka tanya la a ma la yele en yeti, La dela ho bahɛ te pugula la kɛn' ka'lam dabeha pia. Han dagana bala ho ye kena. 56Te a me lebehe yele ba yeti, Na'ayenɛ n deŋɛ yu'ɛ sore la, da le go'om mam. Bo' ya mam sore te n lebe n daana la zen'an te a potɛn'ɛrɛ me kɔ'ɛ. 57Te ba le yeti, Bahɛ ya te toyi' pugula la na soke en behɛ, 58te ba yi' Arebeka na soke en yeti, Ho wan doohe boraa wa keŋɛ? Te a me yeti, Ɛɛn n wan doohe en keŋɛ. 59Te ba nya bo Arebeka sore te a doohe keŋɛ. Nya dekɛ a pɔsɔɔrɔ pa'ahɛ en te a nya doohe la Abraham yameŋa wa la borase'ehe woo n doohe en na la, te ba kule. 60Te ba kan' som bo Arebeka yeti, To tanya wa, ho wan wi'ɛ kɛn' tuha tuha, la wan eŋɛ te ho kɔma sɔna ba diŋdoma nayahe. 61Te Arebeka la a pɔsɔɔrɔ la maahom ba'ahɛ zom yogoma doohe la boraa la lebe. Yameŋa la n tare Arebeka keŋɛ se'em n bala. 62Bala ma'an te Isaak ze'ele Beer Lahai Aroi teŋa wa'ana kɛn'ɛre mɔen, 63nya yehe bɔn'en daarɛ deyema zanɔɔrɛ te a ta sohɛ Yenɛ. Bilam te a gorege a zuo behɛ nɛŋa tontɔɔ ha nyɛ te yogoma pɔnre en na. 64Te Arebeka me behɛ na te a nini tɔ Isaak na. Te a ze'ele a yogonɛ la zuo sige na, 65soke yameŋa la yeti, Boraa kane n bala ze'ele bɔn'ɔn la poan to'oha to na wa? Te yameŋa la yele en yeti, A dela mam daana. Te pugula la dekɛ fuo pin' a zuo la a nɛŋa zan'an. 66Te yameŋa la paɛ na yele Isaak enŋa n eŋɛ sɛla woo se'em. 67Te Isaak nya tare Arebeka kɛn' a ma Sarah sogorɛ poan di en. Isaak n doohe sose'ere di Arebeka n bala. Te Isaak nɔŋɛ Arebeka, te la bahɛ te Isaak ka tɛn'ɛha a ma kum la yele te a suunre sagona.


Copyright
Learn More

will be added

X\