Pin'ileŋɔ 21

1Te Na'ayenɛ zo'ohɛ Sarah wo n pon tabelɛ yele en se'em la, ge eŋɛ sɛla te a yeti a wan eŋɛ bo en la bo en. 2Sarah ta nyɔkɛ la poorɛ dɔgɛ bodibila bo Abraham a boraa yan'anɛ poan, saŋsɛka te Na'ayenɛ pa'alɛ la. 3Te Abraham segɛ ka yu'urɛ Isaak. 4Isaak ta paɛ la dabeha anii, te Abraham ŋma' en wo Yenɛ n bo en nɔɔrɛ se'em la. 5Abraham dela yuuma kɔbega ge dɔgɛ Isaak. 6Sarah yeti, Yenɛ bo mam la nyeema. Se'ere n sɔe la, se'em woo n wom yele wa, de wan eŋɛ a daana popeelom. 7Ane n wan sakɛ yeti mam Sarah me wan dɔgɛ bia bo Abraham? Ge la bala zan'an, mam dɔgɛ la bodibila bo en a boraa yan'anɛ wa poan. 8Te Isaak zo'e ta go'e bin'ihom. Daanse'ere daarɛ te Isaak go'e bin'ihom la, Abraham eŋɛ la de'eŋɔ kantɛ. 9Ge Sarah nyɛ te bisɛka te Mizraim pɔka Hagar dɔgɛ bo Abraham la tare la daaŋɔ. 10Te a yele Abraham yeti, Pɔhɛ zina yɛ'ɛha, sa'ɛ pɔsɔɔ wa la ko bia wa te ba yehe. Pɔsɔɔ wa bia wa kan tara tɔntɛ la mam bia Isaak. 11Te la vɛnkɛ Abraham paɛ paɛ a dayɔa Ismael la zuo. 12Te Yenɛ mɛŋa yele Abraham yeti, Da bahɛ te ho suunre sagom la Sarah n yele se'em doohe pɔsɔɔ wa la ko bia wa poan la. Kelehe Sarah n yele ho se'em la. Se'ere n sɔe la, ho yaahe wan yehe la Isaak poan na. 13N wan bahɛ te ho pɔsɔɔ wa bia la me nyɛ buuri zo'e lebege teŋkantɛ. Se'ere n sɔe la a dela ho ziim. 14Te yiimbeere bolika te Abraham ihege loe dia, ge eŋɛ ko'om sun' laŋa poan dekɛ bugule Hagar pɔgɔrɔ zuo, tare enŋa la a bia la ta bahɛ sore zuo. Te pɔka la to'e sore la kena kena ta paɛ Beerseba mɔen la ɛɛra bilam tuuna. 15Te ko'om la n boe laŋa la poan la ta ba'ahɛ, te bia la nya kaaha ko'nyuuro. Te pɔka la dekɛ bia la ta gan'arɛ tuntuo teŋa bahɛ, 16ge lebe kenkɛleŋa ha ta zin'an ge yeti, N kan ta'an kɔ'ɔn beha bia wa wana te ka ki n nu'uhen, ge nya zin'an kenkɛleŋa la, zin'an zin'an ta kɛla. 17Te Yenɛ wom bia la n kaahe la, bahɛ te Yenɛ soŋora ze'ele saazuo ha, ge yi' Hagar soke en na yeti, Bene n eŋɛ? Da tara dabeem ge Yenɛ wom bia la n gan' tuntuo teŋa kɛla la mɛ. 18Gorɛ bia la te ka ihege te ho nyɔkɛ ka. N wan eŋɛ ka te ka me lebege teŋkantɛ. 19Te Yenɛ nya pekɛ Hagar nini, te a behɛ te kolega n bala gan'an, te a paɛ ankɛ ko'om perɛ laŋa la, nya tugule bia la te ka nyu'. 20Te bia la zɔ'ɔra te Na'ayenɛ nu'o paga ka zuo. Ka kɛn'ɛre la mɔen mea ta lebege mɔkɛn'ɛra. 21A kɛn'ɛre la Paran mɔen mea poan tara tara te a ma ta di Mizraim teŋa pugula bo en. 22Bala ma'an te Abimelek la Pikol se'em n boe pɛɛntɛɛnreba nɛŋa la, wa'ana yele Abraham yeti, Yenɛ kɔ'ɔn bɔna me la hɔ sɛla woo te ho eta poan. 23Bala biŋe nɔɔrɛ Yenɛ nɛŋan ka'lam bo mam yeti ho kan malom pim mam bii n kɔma bii n yaahe. Tara som ma'an bɔ'ɔra mam la n teŋa wa la ka nɛreba te ho dɛna saana ka poan wa wo mam la n nɛreba wa n tare zo'ohogɔ se'em bɔ'ɔra ho la. 24Te Abraham yeti, Ɛɛn n sakɛ bala. 25Te Abraham nya fabelɛ bo Abimelek, doohe kolega te Abimelek yamehe fan' se'em. 26Te Abimelek yele Abraham yeti, Mam ka mi' se'em n eŋɛ bala. Ho me ka yele mam han dagana zina wa. 27Te Abraham tare piihe la nii na bo Abimelek, ge te bama bayi' la ze'ele biŋe nɔɔrɛ. 28Te Abraham yehe pebibihe seyopɔe ze'ele se tɔka, 29te Abimelek soke en yeti, Pebibihe seyopɔe la te ho yehe ze'ele se tɔka la pa'ale la bem? 30Te Abraham lebehe en yeti, To'e pebibihe seyopɔe wa te la dɛna aseradaana te mam n tun' kolega wa. 31Bala te ba yi'ira zen'an la Beerseba la. Se'ere n sɔe la, zen'kaŋa poan te boraahe seyi' la biŋe nɔɔrɛ la taaba. 32Ban biŋe nɔɔrɛ la ba'ahɛ la, te Abimelek la Pikol n de zaba nɛŋadaana la lebe ba teŋa Pilistia poan. 33Te Abraham nya sɛ' *tamarisk tia Beerseba teŋa poan po'oha Na'ayenɛ, Yenɛ se'ere n ka tare ba'ahegɔ la. 34Abraham kɛn' Pilistidoma teŋa wa poan yuue mɛ.


Copyright
Learn More

will be added

X\