Pin'ileŋɔ 20

1Te Abraham bahɛ en kɛn'ɛre zen'an la ge keŋɛ ta kɛn' Negev pɔgɔtia poan, Gerar teŋa n boe Kades la Sur teŋasoka la. 2Bilam me, Abraham le ta yeti, a pɔga Sarah dela a tanya, te Gerar teŋa naba Abimelek tom te ba ta tare Sarah wa'ana te a di en. 3Te Yenɛ nɛɛ a mɛŋa yu'uŋɔ koyema bo Abimelek zaanheŋɔ poan yele en yeti, Ho kɔ'ɔn nara la kum. Se'ere n sɔe la pɔka la te ho di la dela nɛra pɔga. 4Bala ma'an te Abimelek nan ka lɛne Sarah. Te a soke Yenɛ yeti, N daana, hom wan sagom teŋa wa yele dena wa zuo? 5Dagɛ boraa la mɛŋa n yele mam te pɔka la dela a tanya, te pɔka la me mɛŋa lagom yele bala? Mam soke baŋɛ mɛ ge tom dɛ. Mam tom de mɛ la n nu'uhe fa'a. 6Te Yenɛ yele en zaanheŋɔ la poan yeti, Ɛɛn mam mi' te ho tom de mɛ la ho nu'uhe fa'a. Bala n sɔe te mam gu' ho te ho ka nyaŋɛ ganlom ho mɛŋa mam nɛŋan, ge gu' ho te ho ka kalom ka la. 7Nananawa, dekɛ boraa la pɔga bo ka. Se'ere n sɔe la ka dela mam nɔtɔgɔha. A wan sohɛ bo ho te ho kan ki yele dena wa zuo. Ho han ka dekɛ ka pɔga la bo ka, ho mina te hom mɛŋa la sɛla woo n boe ho nu'uhen wan ki. 8Yiimbeere bolika te naba Abimelek lagahɛ a kpɛ'ɛndoma yele ba sɛla woo n eŋɛ la, te dabeem kɛn' ba zan'an. 9Te Abimelek yi' Abraham na soke en yeti, Bene te ho eŋɛ to wa? Mam tue ho ba' gaŋɛ la wane te ho tare galeŋɔ kona wa wa'an mam la n teŋa wa zuo na wa? 10Te Abimelek soke Abraham yeti, Bene zuo te ho eŋɛ wana wa? 11Te Abraham yeti, Mam tɛn'ɛhɛ ne bo la n mɛŋa yeti, nɛra ka boe teŋkana wa poan zɔta Yenɛ. Ba han baŋɛ te pɔka la dela mam pɔga, ba wan ko mam ka zuo. 12Le yɛ'ɛha me, a dela n tanya. Se'ere n sɔe la, ka dela n sɔ pɔyɔa, ge to madoma n boe yema yema te mam di en. 13Se'em ma'an te Yenɛ ta yi' mam te mam bahɛ n sɔ yire ge ɛɛra tuuna la, te mam daa yele en yeti, Hom n wan pa'alɛ hom nɔŋɛ mam se'em dela, to han ta paɛ zen'an woo ne yele te n dela ho tanya. 14Te Abimelek nya bahɛ te ba pe'e piihe la nii la yamehe la pɔsɔɔrɔ bo Abraham ge te a nya dekɛ Abraham pɔga Sarah lebehe bo en. 15Te Abimelek nya pa'alɛ Abraham yeti, Mam teŋa n bala gan'an la. Behɛ zen'an bɔba te ho bɔta zin'ire bini. 16Ge yele Sarah me yeti, N dekere la sanlenpeelega kpila tuhure bɔ'ɔra ho tanya la, te n yɔ tuure se'ere te n tue ho nɛreba wa n de toolom nɛreba wa teŋasoka wa. 17Te Abraham sohɛ bo Na'ayenɛ, te a tebɛ Abimelek la a pɔga la a pɔsɔɔrɔ zan'an te ba le wan ta'an dɔgɛ kɔma. 18Se'ere n sɔe la, Na'ayenɛ yu' Abimelek yiredoma woo dɔgom zen'an mɛ te ba kan le ta'an dɔgɛ le yɛ'ɛha, Abraham pɔga Sarah zuo.


Copyright
Learn More

will be added

X\