Pin'ileŋɔ 19

1Te Yenɛ soŋoreba bayi' la ta paɛ Sodom teŋa zanɔɔrɛ, te Lot zin' teŋa la nayaŋa nɔɔrɛn. Lot n gorege nyɛ ba la, a ihege mɛ to'oha ba, paɛ ba nɛŋan dɔnbelɛ teŋa, 2ge yele ba yeti, N daandoma wa, ŋmɛregɛ ya kɛn' ya yameŋa wa yire na te ba bo ya ko'om te ya pee ya na'ma, ge gan'arɛ te beere yelegɛ te ya tole yan ye' zen'an la. Te ba zagahɛ yeti, Aai, to wan gan'arɛ yeŋa wa. 3Te Lot me zagahɛ ta gaŋɛ, te ba kɛn' a yire la wo n yele ba se'em la. Te a bahɛ te ba dogɛ dia bo ba, ge eŋɛ boroboro sɛka te mi'ihom ka bɔna de poan bo ba, te ba di. 4Lan ta paɛ gan'aregɔ saŋa la, te Sodom teŋa boraahe zan'an, bonkoroba la bonbilipaalehe lagahɛ na gilige Lot yire la mum, 5ge nya yi' Lot soke en yeti, Boraahe la n wa'an ho yire yu'uŋɔ wa na la bɛɛ? Tare se yehe na bo to te to gan'arɛ la se. 6Te Lot yehe yeŋa ha te a sɔnhɛ bo ba ge lebehe yu' koleŋa la, 7ge nya yɛta ba yeti, Ya dela mam zɔdoma. Da tom ya toonfɛn'ɛherɛ dena wa. 8Behɛ ya, mam tare pɔyɔɔhe seyi' n nan ka mi' boraa. Bahɛ ya te n tare se yehe na bo ya te ya eŋɛ se yan bote se'em. Ge da eŋɛ ya saama boraahe wa sɛla. Se wa'ana kɛn' la mam yire. 9Te ba lebehe tanhɛ en yeti, Fɔnregɛ tomam nɛŋan ha. Hom wa dagɛ la saama ka'lam, ge nya bɔta te ho dɛna tomam gankera? To wan eŋɛ ho mɛŋa gaŋɛ saama la. Te ba nya zan'ara Lot na, zegera te ba kɔ' koleŋa la bahɛ. 10Bilam te saama boraahe la yehe na ve'e Lot lebe kɛn' deon na, ge yu' koleŋa la, 11ge tom fɔɔlom te la fɔ nɛresɛba woo n ze' koleŋa nɔɔrɛn la, bonbilipaalehe la bonkoroba la zan'an, te ba ka nyɛta koleŋa la nɔɔrɛ yɛ'ɛha. 12Te saama boraahe wa soke Lot yeti, Ho tare nɛreba sɛba teŋa wa poan te ba dɛna ho deendoma bii dayɔɔhe bii pɔyɔɔhe bii ho nɛre se'em teŋa wa poan? Tare ba yehe teŋkana wa poan. 13To yeti to sagom ka mɛ. Ba ba' kaahɛ teŋa wa be'em yele gaŋɛ mɛ, te Na'ayenɛ wom ge tom tomam te to wa'ana sagom ka bahɛ. 14Te Lot ihege yehe ta ɛ tɔgɛ bo a deendoma sɛba n maahom te ba di' a pɔyɔɔhe la yeti, Eŋɛ ya kalam la ya zɔ yehe teŋa wa poan. Na'ayenɛ yeti a sagom ka bahɛ mɛ. Ge a deendoma la dekɛ dɛ eŋɛ la de'eŋɔ. 15Te bolika yu'uŋyu'uŋɔ te Yenɛ soŋoreba la yele Lot yeti, Eŋɛ kalam tare ho pɔga la ho pɔyɔɔhe seyi' la n boe la ho wa te ya zɔ yehe. Han dagana bala, teŋa la han ta nyɛta namehegɔ, la ta'are ya mɛ. 16Te Lot zɛ'a go'ona, te saama boraahe seyi' wa gin' Lot la a pɔga la a pɔyɔɔhe la nu'uhe, tare ba yehe ta bahɛ ba te ba keŋɛ. Se'ere n sɔe la, Na'ayenɛ mɛŋa n zɔ' a ninbɔn'ɔn. 17Ban tare ba yehe na paɛ zen'sɛka poan na ze'ele la, te Yenɛ soŋoreba la ayema yele ba yeti, Ɛnkɛ ya mɛ to'e ya mɛhe bahɛ. Da ŋmɛregɛ ya behɛ pooren. Da ze'ele ya bɔn'ɔrɔ wa me poan. Ɛnkɛ ya ta zom zɔya wa zuo ha. Han dagana bala, sagaŋɔ la wan lagom paɛ ya. 18Te Lot yele ba yeti, N daandoma wa, 19ya zɔ la n ninbɔn'ɔn, ge me eŋɛ mam soŋa la yan fan' n vom bahɛ wa. Ge mam belone ya mɛ te n kan ta'an zɔ ta paɛ zɔya wa zuo ge te nyanɛ wa kan di mam. De wan ba'ahom paɛ mam te n ki. 20Behɛ ya, teŋa n wana lɛm te n wan zɔ paɛ ka poan kalam fan' n mɛŋa bahɛ. Ka me dela teŋbila. Bala bahɛ ya te n zɔ paɛ kaŋa poan fan' n mɛŋa bahɛ. 21Te Yenɛ soŋoreba la ayema yele en yeti, La ane soŋa, ge mam me n bo'ore ho yelese'ere n wana. N kan sagom teŋsɛka te ho yɛta wa. 22Ge ton zɔ kalam paɛ bini. Se'ere n sɔe la, n kan ta'an eŋɛ se'ere gura te ho ta paɛ teŋa la poan. Bala zuo te ba yi'ira teŋa la te Zoar la. 23Se'em ma'an te Lot ta zɔ paɛ Zoar teŋa la, te wontɛɛŋa pon bɔna la zuo teŋasoka. 24Te Na'ayenɛ ni tanhe n taɛ bugum bahɛ Sodom la Gomora teŋhe zuo na. 25Na'ayenɛ n sagom teŋhe la la se bɔn'ɔrɔ la sɛla woo n de bonvɔa bɔna se poan ta' la se tiihe zan'an se'em n bala. 26Zoar la poan te Lot pɔga ta ŋmɛregɛ behɛ pooren lebege yaarom togorɛ zɛ'a. 27Yiimbeere bolika man'aherɛ man'aherɛ te Abraham ihege lebe zen'sɛka te a zam zɛ'a la Na'ayenɛ la, 28nya behɛ Sodom la Gomora teŋhe bɔba la ha, la bɔn'ɔrɔ la poan ha te zun'sɔbelegɔ ma'an n tu'ura wo ba nyɔ' la mɔɔ la. 29Yenɛ n ta bɔna bini sagona teŋhe la la se bɔn'ɔrɔ la, a tɛɛn Abraham yele mɛ, yehe Lot sagaŋɔ la poan bahɛ. 30Te Lot la a pɔyɔɔhe la bahɛ Zoar teŋa la, ge zom zɔya la zuo ha ta kɛn'ɛra. Se'ere n sɔe la, dabeem n tare en la a kɛn'ɛra Zoar teŋa la poan. Te enŋa la a pɔyɔɔhe la nya ta lagom kɛn'ɛra taŋa yoko kantɛ poan. 31Daarɛ deyema te a pɔyɔkeema la yelebe'a la yeti, To sɔ wa nya korogɛ mɛ n bala, te boraa me ka bɔna ka'lam wan gan'arɛ la tɔ wo teŋa wa zan'an n mi' de se'em la. 32Bala bahɛ te to bo to sɔ wa daam te a nyu' buge la a gan'arɛ la tɔ, te to buuri kɔ'ɔn ze'ele to sɔ la zen'an na. 33Yu'uŋɔ koŋɔ mea te ba bahɛ te ba sɔ la nyu' daam buge, te keema la kɛn' ta naɛ la n gan'arɛ, te ba sɔ la ka mina se'em ma'an te a pɔyɔa la wa'ana gan'arɛ la en bii se'em ma'an te ka ihege. 34Yiimbeere te pɔyɔkeema la yele yebega la yeti, Zam mam zam nyaŋɛ gan'arɛ la n sɔ la. Bahɛ te to le bo en daam yɛ'ɛha te a nyu' te hom me ta kɛn' gan'arɛ la en te to buuri la kɔ'ɔn ze'ele to sɔ zen'an na. 35Yu'uŋɔ koŋɔ mea te ba bahɛ te ba sɔ la nyu' daam le buge te yebega la me kɛn' ta naɛ la n gan'arɛ. Te a ka le baŋɛ se'em ma'an te ka kɛn'na gan'arɛ la en bii se'em ma'an te ka ihege. 36Lot pɔyɔɔhe wa n doohe se'em nyɔgɛ ba poya la ba sɔ la n bala. 37Te keema la ta dɔgɛ bodibila segɛ ka yu'urɛ Moab. Enŋa n de Moab buuri la yaaba, la zina wa. 38Te yebega la me dɔgɛ bodibila segɛ ka yu'urɛ Ben Ami. Enŋa me n de Ammon buuri la yaaba la zina wa.


Copyright
Learn More

will be added

X\