Pin'ileŋɔ 18

1Te Na'ayenɛ nɛɛ a mɛŋa pa'alɛ Abraham te a nan kɛn'ɛra lɛm Mamre tiihe kanra la. De daarɛ Abraham zin' la a sogorɛ nɔɔrɛn wontɛɛŋa. 2Te Abraham gorege zuo te boraahe setan' ze' a deo la zanɔɔren. Te a ze'ele a deo la nɔɔrɛn la kanbelɛ yehe na keŋɛ paɛ dɔnbelɛ ba nɛŋan po'ohɛ ba, 3ge yeti, N daana, mam wa han tegɛ ho nini, da zooe ya yameŋa wa bahɛ. 4Bahɛ te ba tare ko'om na te ya wobehe ya na'ma ge zin'ire tia wa teŋa eŋɛ faa. 5Ge te n eŋɛ sɛla te ya di ge vo'ohe te la eŋɛ ma'ma' te ya ta'an keŋɛ yan ye'ehe zen'an la. Se'ere n sɔe la, ya paɛ la ya yameŋa zen'an na. Te ba yeti, La ane soŋa, eŋɛ hom bote se'em. 6Te Abraham zɔ kalam kɛn' a deo la poan ta yele Sarah yeti, Dekɛ wola tɔnbegɛ zom ka poan botan', nɔm bɔ maalɛ dikɛ'ɛŋa wana kalam na, 7ge le zɔ kalam keŋɛ a nii poan ta behɛ nahɔ n ane pole bo a yamehe, te bama me maalɛ bɔ kalom. 8Ban maalɛ dia la ba'ahɛ la te a dekɛ seerom la iilom la nɛnɔ la te ba ko' dogɛ dia la, tare na ze'ele saama la nɛŋan. Te ba bɔna bini dita, ge te a zɛ'a ba zen'an tia la teŋa. 9Te ba soke en yeti, Ho pɔga Sarah bɛɛ? Te a yeti, A boe deo wa poan. 10Te saama la poan ayema la yele en yeti, N wan ta lebe ho zen'an yuunɛ wana ma'an na. Bala ma'an te ho pɔga Sarah wan pɛnga bia te ka dɛna bodibila. Bala ma'an te Sarah zin' la deo la koleŋa nɔɔrɛn ba pooren ha, ge kɛleha ban sɔnhere la. 11Bala ma'an te Abraham la Sarah pon korogɛ mɛ te ba zuto pelege, te Sarah pon kan le ta'an lu' sea bii a dɔgɛ bia. 12Bala te Sarah tɛn'ɛhɛ bo a mɛŋa ge la' yeti, Mam nya korogɛ se'em wa, te n daana me korogɛ se'em wa, wan kelom tɛn'ɛha yele dena? 13Te saama la poan se'em n de Na'ayenɛ la soke Abraham yeti, Bene te Sarah la' ge soke a mɛŋa yeti, mam zone se'em wa, n wan le ta'an dɔgɛ bia yoe? 14Sɛla boe kpe'em bo Na'ayenɛ? N wan lebe ho zen'an yuunɛ se'ere n kene na la saŋkana wa poan. Bala ma'an te Sarah wan pɛnga bia te ka dɛna bodibila. 15Te dabeem kɛn' Sarah te a ki'ihɛ te enŋa ka la'. Te Na'ayenɛ la me yeti, Ho la' ya. 16Boraahe la n ta ihege te ba keŋɛ la, ba tɔ la Sodom teŋa. Te Abraham me tare ba yɛ'a te a bahɛ ba sore te ba keŋɛ. 17Te Na'ayenɛ la yeti, N wan ta'an sogɛ Abraham mam yeti n eŋɛ se'em wa? 18Abraham wan seren wi'ɛ mɛ lebege teŋkantɛ n kpe'em. La wan dɛna la hom Abraham zuo te teŋhe wa woo n boe wa wan nyɛ kan'somɔ. 19Se'ere n sɔe la, mam n loe en te a pa'alɛ a kɔma la a buuri zan'an n dole en la te ba doohe mam Na'ayenɛ sore la. Ba eta sɛla n de som la yelemɛŋɛrɛ. Bala te Na'ayenɛ wan eŋɛ sɛla te n biŋe nɔɔrɛ la Abraham te n wan eŋɛ la. 20Te Na'ayenɛ la yele Abraham yeti, Ba ba' kaahɛ Sodom, la Gomora yele te la ba' gaŋɛ mɛ. Ba be'em la ba' nyiira la suunre. 21Bala te n yeti n sige bini behɛ nya ban ete sɛla la ba' yalegɛ nɔɔrɛ wo ban kaahe ba yele se'em te la paɛ mam zen'an na la? La han dagana bala, n wan kelom baŋɛ. 22Te boraahe la to'e Sodom sore sigera ha, ge te Abraham yee zɛ'a la Na'ayenɛ la. 23Te Abraham nya vuruge paɛ n soke yeti, Ho kan piihe nɛre tontɔɔdoma ta' la yelebe'erodoma bahɛ. 24Nɛre tontɔɔdoma han bɔna teŋa la poan paɛ nɛre pihinuu? Ho wan sina ge piihe teŋa la bahɛ ge kan bahɛ ka nɛre tontɔɔdoma pihinuu la zuo? 25Mam mi' te ho kan eŋɛ bala. Ho ko nɛre tontɔɔdoma la toonfɛn'ɛhadoma gaam taaba. Ho eŋɛ tontɔɔdoma la toonfɛn'ɛhadoma boyena. Ho kan eŋɛ bala. Hom n de teŋparɛ wa zuo yele gankera. Ho wan eŋɛ sɛla n ane soŋa. 26Te Na'ayenɛ yeti, Mam han nyɛ tontɔɔdoma pihinuu Sodom teŋa poan, n wan bahɛ ka. N kan sagom ka tontɔɔdoma pihinuu la zuo. 27Te Abraham le yeti, Mam kɔ'ɔn kanbɛ la suunre tɔgɔra la n daana wa. Mam dagɛ sɛla. Mam dela tentɔnɔ. 28Ge tontɔɔdoma la han dɛna nɛre pihinaahe la banuu? Ho wan kelom sagom teŋa la ta' la tontɔɔdoma pihinaahe la banuu la? Te Na'ayenɛ yeti, N han nyɛ tontɔɔdoma pihinaahe la banuu, n kan sagom ka. 29Te a le soke yeti, ge ba han dɛna pihinaahe ma'an. Te a me lerege yeti, Tontɔɔdoma pihinaahe han bɔna ka poan, n ka sagom teŋa la. 30Te a le yeti, N daana, da eŋɛ suunre la mam. Bahɛ te n soke pa'ahɛ. Ge tontɔɔdoma la han dɛna pihitan' ma'an bɔna bini? Te a yeti, N kan sagom teŋa la nɛre pihitan' la zuo. 31Te Abraham le yeti, N daana, n wan kɔ'ɔn kanbɛ la suunre soke paɛ. Ge ba han dɛna nɛre pihiyi'. Te a lerege en yeti, pihiyi' la zuo, n kan sagom ka. 32Te a le yeti, N daana, da eŋɛ suunre la mam. Bahɛ te n soke pa'ahɛ. Ge tontɔɔdoma la han dɛna pia bɔna bini? Te a yeti, N kan sagom teŋa la nɛre pia la zuo. 33Na'ayenɛ n tɔgɛ la Abraham ba'ahɛ la, a ŋmɛregɛ mɛ keŋɛ, te Abraham me lebe a yire na.


Copyright
Learn More

will be added

X\