Pin'ileŋɔ 11

1Teŋparɛ wa zuo zan'an pɔhɛ na lagom tɔgɔra la yetɔgom boyena, 2te nɛreba la nya pɔhɛ ɛɛra kaara teŋa wa, ɛ lebe dapɔya bɔba ha ta nyɛ te zen'an gan' bini dɛna paberɛ bɔna Sinar teŋa, te ba zin'ire ka poan. 3Ban zin'ire ba'ahɛ la, yele taaba yeti, Bahɛ ya te to ŋmɛ' birikihe nyɔ' se bugumen te se kpe'em. Ba ton bɔta la birikihe gana kuga, bɔta tentɔnɔ gana sin'iro. 4Te ba yele taaba yeti, Bahɛ ya te to dekɛ birikihe la mɛ' teŋa bo to mɛŋa, to mɛ' teŋa la, ge mɛ' dewoko te ko paara yenɛ zuo ha te la dɛna yu'urɛ kantɛ bo to te to da yeregɛ teŋparɛ wa zuo bala bagalage. 5Te Na'ayenɛ behɛ teŋa la la dewoko la te saaleba mɛta la, 6ge yeti, Ban de nɛra yene, tɔgɔra yetɔgɔyemɔ wa han pilom pɔhɛ eta wana, sɛla ka boe te ba han maahom te ba eŋɛ, la kpe'em bo ba. 7Wa'ana te to sige ta gaam ba yetɔgom la te ba da bɔkera taaba tɔgom. 8Na'ayenɛ n yeregɛ ba bilam bahɛ se'em n bala, te ba bahɛ teŋa la mea. 9Bala te ba yi'ira zen'an la Babel la. Se'ere n sɔe la, bilam te Na'ayenɛ gaam teŋparɛ wa zan'an yetɔgom la bahɛ. La ze'ele la bilam te Na'ayenɛ yeregɛ ba bahɛ teŋparɛ wa zuo zen'an woo. 10Sem yɛla n wana. Ko'om la n di teŋparɛ wa tole la, te yuuma ayi' tole. Bala ma'an te Sem dela yuuma kɔbega, ge dɔgɛ a dayɔa Arpaksad. 11N dɔgɛ Arpaksad ba'ahɛ la, Sem vɔe ta paɛ la yuuma kɔbehe seyoobe, dɔgɛ bodibinto la pugunto toseto pa'ahɛ. 12Te Arpaksad ta paɛ yuuma pihitan' la anuu, dɔgɛ Sela. 13N dɔgɛ Sela ba'ahɛ la, Arpaksad vɔe ta paɛ la yuuma kɔbehe senaahe la yuuma atan', dɔgɛ bodibinto la pugunto toseto pa'ahɛ. 14Te Sela ta paɛ yuuma pihitan', dɔgɛ a dayɔa Eber. 15N dɔgɛ Eber ba'ahɛ la, Sela vɔe ta paɛ la yuuma kɔbehe senaahe la yuuma atan', dɔgɛ bodibinto la pugunto toseto pa'ahɛ. 16Te Eber ta paɛ yuuma pihitan' la anaahe, dɔgɛ a dayɔa Peleg. 17N dɔgɛ Peleg ba'ahɛ la, Eber vɔe ta paɛ la yuuma kɔbehe senaahe la yuuma pihitan', dɔgɛ bodibinto la pugunto toseto pa'ahɛ. 18Te Peleg ta paɛ yuuma pihitan', dɔgɛ a dayɔa Areu. 19N dɔgɛ Areu ba'ahɛ la, Peleg vɔe ta paɛ la yuuma kɔbehe seyi' la yuuma awae', dɔgɛ bodibinto la pugunto toseto pa'ahɛ. 20Te Areu ta paɛ yuuma pihitan' la ayi', dɔgɛ a dayɔa Serug. 21N dɔgɛ Serug ba'ahɛ la, Areu vɔe ta paɛ la yuuma kɔbehe seyi' la yuuma ayopɔe, dɔgɛ bodibinto la pugunto toseto pa'ahɛ. 22Te Serug ta paɛ yuuma pihitan', dɔgɛ a dayɔa Nahor. 23N dɔgɛ Nahor ba'ahɛ la, Serug vɔe ta paɛ la yuuma kɔbehe seyi', dɔgɛ bodibinto la pugunto toseto pa'ahɛ. 24Te Nahor ta paɛ yuuma pihiyi' la awae', dɔgɛ a dayɔa Tera. 25N dɔgɛ Tera ba'ahɛ la, Nahor vɔe ta paɛ la yuuma kɔbega la yuuma pia la awae' dɔgɛ bodibinto la pugunto toseto pa'ahɛ. 26Te Tera ta paɛ yuuma pihiyopɔe, dɔgɛ a dayɔɔhe Abram la Nahor la Haran. 27Tera buuri tuunhom n wana. Tera n dɔgɛ Abram la Nahor la Haran. Te Haran dɔgɛ Lot. 28Ba wa bɔna la Ur teŋa n boe Kaldea sɔ'ɔlom poan. Bala ma'an te Tera nan vɔe, te Haran ki bini. Teŋkaŋa mea poan te ba dɔgɛ en. 29Te Abram la Nahor zan'an di pɔgɔba. Abram pɔga yu'urɛ n de Sarai, te Nahor pɔga yu'urɛ dɛna Milka, te ka sɔ dɛna Haran. Haran dela Milka la Iska sɔ. 30Te Sarai dɛna kondɔgɔrɛ ka tara bia. 31Te Tera tare a dayɔa Abram la a yaaŋa Lot n de Haran dayɔa la a dayɔa pɔga Sarai te ba nɔgɛ ba teŋa Ur n boe Kaldea sɔ'ɔlom poan la yɛ'a Kanaan teŋa. Ta paɛ Haran teŋa, yare zin'ire bilam. 32Tera vom yuuma zan'an teŋa wa zuo dela yuuma kɔbehe seyi' la yuuma anuu ge te a ki Haran teŋa poan.


Copyright
Learn More

will be added

X\